Historia sztuki

Historia sztuki

25.03.2024

Historia sztuki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Historia sztuki główne przedmioty:

 • wstęp do historii architektury
 • ikonografia chrześcijańska
 • wstęp do historii sztuki
 • logika
 • historia sztuki starożytnej
 • sztuka wczesnochrześcijańska
 • techniki i style w rzemiośle artystycznym
 • techniki i style w architekturze
 • historia sztuki średniowiecznej powszechnej

 

Czy studia można porównać do podróży w barwną przeszłość? Oczywiście, że tak. Taką wyprawę zapewnia historia sztuki, która przeprowadza przez niezmierzone przestrzenie kolorów, myśli, znaczących słów oraz pomysłów, które zmieniały świat i na zawsze odcisnęły swoje piętno. Historia sztuki jest niczym studnia bez dna, ponieważ co chwilę można odkrywać coś, co zmieni nasze postrzeganie nie tylko kultury i obyczajów danej epoki, ale także drugiego człowieka. Zastanawiając się nad studiami w tym zakresie warto spojrzeć na mapę i zaznaczyć Lublin jako miejsce odbywania wspomnianej podróży. Stąd pochodzili Henryk Wieniawski, Józef Pankiewicz, czy Józef Czechowicz, a swoje życie nie tylko artystyczne związał z tym miastem między innymi Kazimierz Grześkowiak. W takim towarzystwie podróż specjalnym wehikułem czasu może być niezwykle ciekawa i inspirująca. Ale gdzie ją rozpocząć? Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie Historia sztuki prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualnej. Kształcenie obejmuje sztukę powszechną, przede wszystkim polską i europejską. Studenci rozwijają różnorodne umiejętności, na czele z umiejętnością krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie, jak również umiejętnością zastosowania prawa autorskiego i praw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w odniesieniu do instytucji muzealnych i wystawienniczych, bądź też orientacją w problematyce handlu dziełami sztuki.

Studia na kierunku Historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: wstęp do historii architektury, historia sztuki starożytnej, sztuka wczesnochrześcijańska, techniki i style w rzemiośle artystycznym, techniki i style w architekturze, historia sztuki średniowiecznej powszechnej, historia sztuki średniowiecznej w Polsce, ikonografia chrześcijańska, historia sztuki nowożytnej w Polsce, język łaciński, muzealnictwo, historia sztuki nowoczesnej powszechnej, inwentaryzacja i ochrona zabytków, sztuka współczesna, rynek dzieł sztuki, krytyka artystyczna.

Program kształcenia nie opiera się wyłącznie na realizowanych w planie przedmiotach. Istotnym elementem są także praktyki, do których należą objazdy zabytkoznawcze, praktyki laboratoryjne oraz praktyki inwentaryzacyjne. Dzięki nim studenci otrzymują możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki, a także nabywają umiejętności sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków, opisu inwentaryzacyjnego dzieła sztuki, jak również uczą się współpracy historyka sztuki z konserwatorem. A co po studiach? Będąc absolwentem Historii sztuki w KUL można podjąć pracę jako historyk sztuki, muzealnik, czy animator kultury. Osoby te mogą pracować w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach, firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, stolica województwa lubelskiego to idealne miejsce do studiowania Historii sztuki. W przerwie w zajęciach można udać się na inspirujące spacery, na przykład na Zamek Lubelski, pod Bramę Krakowską, czy na Plac Litewski. Jeśli lista miejsc do odwiedzenia jest już ustalona, pozostaje nam tylko wybrać odpowiednią do nauki uczelnię. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Marzena, studentka Historii sztuki mówi:

„KUL to uczelnia z bogatą historią i dużym prestiżem. To zdecydowana czołówka. Studia na tej uczelni to czas, który zapamiętam do końca życia, ponieważ poznaję tu fantastycznych ludzi, zarówno innych studentów, jak i wykładowców. Zapraszam wszystkich.”

 

Gdzie studiować historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Studia na kierunku historia sztuki prowadzone są przez Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zlokalizowany przy al. Racławickich 14 w Lublinie.

Kontakt:

tel. 81-445-4446

https://www.kul.pl/wydzial-nauk-humanistycznych,19.html

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia Lublin

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dziejów sztuki powszechnej i polskiej, obejmujących przemiany form artystycznych, treści i funkcji,
 • technik i technologii stosowanych w różnych dziedzinach sztuki,
 • zasad funkcjonowania instytucji zajmujących się muzealnictwem, wystawiennictwem, ochroną zabytków i dóbr kultury, handlem dziełami sztuki,
 • przeprowadzania analizy dzieł sztuki różnych epok,
 • interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych,
 • sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • galeriach,
 • muzeach,
 • ośrodkach kultury,
 • szkołach,
 • firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną,
 • firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)