Historia sztuki - Lublin

Studia w Lublinie

historia sztuki

Odkryj kierunek historia sztuki w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Historia sztuki studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia sztuki w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | Historia sztuki Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek historia sztuki

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki w Lublinie?

Wymagania dotyczące procesu rekrutacji na kierunek historia sztuki w Lublinie będą uzależnione między innymi od wybranego stopnia. Kandydaci na studia licencjackie pierwszego stopnia powinni dowiedzieć się, jakie przedmioty maturalne warto zdawać, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Dla kandydatów na studia magisterskie drugiego stopnia decydujące mogą się okazać oceny, które udało im się zdobyć podczas poprzedniego etapu nauki. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia sztuki w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku historia sztuki w Lublinie?

Powiedzieć, że historia sztuki jest kierunkiem stworzonym dla aspirujących humanistów, chcących sukcesywnie zgłębiać tajniki kultury i sztuki, to jak nie powiedzieć nic.

Ze względu na specyfikę kształcenia, idealni kandydaci powinni wykazywać predyspozycje do zgłębiania nauk humanistycznych i wyrażać zainteresowanie szeroko rozumianą historią oraz sztuką.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia sztuki możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Jeżeli twoja przygoda z kształceniem wyższym ma się dopiero wkrótce rozpocząć, wybierzesz studia pierwszego stopnia, które będą trwały trzy lata. Po terminowym ukończeniu sześciu semestrów otrzymasz dyplom z tytułem licencjata.

Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia, które będą trwały dwa lata i umożliwią istotne poszerzenie posiadanych już kompetencji.

Lubelską historię sztuki możesz realizować w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że będziesz uczył się prawdopodobnie od poniedziałku do piątku. Taka organizacja kształcenia umożliwi ci sukcesywne pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności, a także konsultowanie ewentualnych wątpliwości z wykładowcami na bieżąco.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Historia sztuki jest kierunkiem wprost stworzonym dla urodzonych humanistów, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat najistotniejszego dorobku kulturowego świata.

Podczas studiów poznasz dzieje sztuki począwszy od najodleglejszych czasów prehistorycznych aż do współczesności, będziesz wiedział w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o sztuce w praktyce związanej z krytyką artystyczną.

Nauczysz się prowadzenia działań pomocniczych, zmierzających do identyfikowania dzieł sztuki, dokumentowania zabytków, upowszechniania sztuki oraz szerzenia świadomości społecznej na temat najważniejszych z punktu widzenia kultury dzieł sztuki.

Ile trwają studia na kierunku historia sztuki w Lublinie?

Studia na kierunku historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Historia sztuki w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia sztuki w Lublinie?

Historia sztuki w Lublinie jest kierunkiem, który przygotuje cię do podjęcia pracy w rozmaitych placówkach kulturalnych, oświatowych, a także da solidne podstawy pod założenie własnej działalności gospodarczej. To, w jaki sposób pokierujesz swoją zawodową przyszłością, powinno zależeć od twoich zainteresowań i predyspozycji.

Absolwenci historii sztuki znajdą zatrudnienie w muzeach i galeriach sztuki, gdzie zajmą się analizowaniem dzieł sztuki lub oprowadzaniem zwiedzających po galerii. Po ukończeniu studiów będziesz mógł również zatrudnić się w placówkach związanych z ochroną zabytków czy skansenach.

Alternatywą dla powyższych opcji będzie podjęcie zatrudnienia w massmediach, gdzie okażesz się merytorycznym wsparciem dla osób zaangażowanych w prowadzenie różnorakich tematycznych reportaży.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

  • Muzea,

  • Placówki związane z ochroną zabytków,

  • Skanseny,

  • Massmedia.

Gdzie studiować na kierunku historia sztuki w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnia, na której można studiować historię sztuki:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek historia sztuki:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek historia sztuki w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Lublin studia i stopnia

Historia sztuki Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Lublin studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)