Historia

Historia

Historia

30.01.2022

Historia – Katolicki Uniwersytet Lubelski 2022

Studia na kierunku historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prahistoria ziem polskich
 • historia starożytna
 • historia Bizancjum
 • religie starożytnego Bliskiego Wschodu
 • język łaciński w percepcji nauk humanistycznych
 • kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum

 

Jak wyglądałby współczesny świat, gdyby nie uczono się z ksiąg historii? Czy możliwe jest w ogóle budowanie przyszłości bez dokładnej wiedzy na temat przeszłości? Historia jest dyscypliną, która nie tylko nakazuje szczegółowej nauki dat i wydarzeń, jakie za nimi się kryją. Historia nie jest wyłącznie zarezerwowana dla bitew, wojen i panujących władców. To proces poznawania wszystkiego i nie ma w tym nawet odrobiny przesady. Dzięki historii poznajemy cały świat, badamy jak zmieniali się ludzie, ich myślenie, życie; zagłębiamy się w najdrobniejsze rozdziały egzystencji. Historia nie jest powierzchowna, chociaż niektórzy właśnie w taki sposób ją odbierają. Zadaje ona liczne pytania, a uzyskiwanie odpowiedzi jest fascynującym procesem, na który mogą się zdobyć tylko najrzetelniejsi i najwytrwalsi. Na tych, którzy chcą stawiać pytania i odważnie szukać odpowiedzi czeka kierunek Historia oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakłada pozyskanie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, jak również nabywają umiejętności w zakresie dydaktyki szczegółowej historii oraz w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Kształcenie stanowi także przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych.

Studia na kierunku Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim proponują szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: prahistoria ziem polskich, historia starożytna, historia Bizancjum, religie starożytnego Bliskiego Wschodu, język łaciński w percepcji nauk humanistycznych, kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum, historia średniowieczna powszechna, historia średniowieczna Polski, Polska na tle Europy Środkowo- Wschodniej w XIV wieku, Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu, rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX wieku, pedagogika ogólna, historia nowożytna powszechna, Rzeczpospolita w Europie XVI- XVIII stulecia, imperia europejskie i ikony dyplomacji, struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku, partie i systemy polityczne w XX stuleciu, dzieje społeczno- polityczne Europy i świata w XX wieku, źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii.

Nabywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służy nie tylko uczestnictwo w zajęciach, lecz także aktywna działalność w jednym z najstarszych na KUL Kole Naukowym Historyków Studentów. Od kilku lat działa także Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, które skupia studentów zajmujących się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych.

W jaki sposób opisać absolwenta Historii? Posiada on różnorodne kompetencje, które można podzielić na specjalistyczne, komunikacyjne, językowe i informatyczne. Wyróżnia się on pogłębioną znajomością historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą, umiejętnością analizy różnorodnych procesów historycznych, jak również umiejętnością w zakresie dydaktyki. A co po studiach? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Lublinie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski opinie? Adrian, student Historii mówi:

„Studia historyczne w KUL to możliwość zadawania pytań, spojrzenia na konkretne wydarzenie od różnych stron, samodzielne badanie tego, co ma wpływ na obecną rzeczywistość. Takie studia to najlepsze studia. Zdecydowanie polecam.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia Lublin

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenie tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • sprawnego posługiwania się literaturą i źródłami,
 • historii starożytnej,
 • prahistorii ziem polskich,
 • historii średniowiecznej i nowożytnej,
 • przemian w Europie i na świecie od rewolucji francuskiej do końca I wojny światowej,
 • archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • archiwach,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)