Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Gospodarka przestrzenna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zgodnie z encyklopedyczną definicją gospodarka przestrzenna jest dziedziną działalności publicznej i nauki mającą na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. Gospodarka przestrzenna wywodzi się z urbanistyki, nauk ekonomicznych, regionalistyki oraz geografii ekonomicznej. Chcąc dokładnie poznać jej historię należy zagłębić się w dzieła Witruwiusza, rzymskiego architekta, żyjącego w I wieku przed naszą erą. To właśnie on pisał o planowaniu i budowie miast, a jego pomysły miały olbrzymi wpływ nie tylko na formowanie miast starożytnych, ale i nowożytnych oraz współczesną gospodarkę przestrzenną Europy. Zakres badawczy gospodarki przestrzennej jest niezwykle szeroki i skupia w sobie zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i działalność praktyczną. To zmierzanie w kierunku ładu przestrzennego w istniejącym zagospodarowaniu, a także wszystkie zjawiska występujące w przestrzeni, począwszy od środowiska przyrodniczego, osadnictwa, infrastruktury technicznej i na gospodarce narodowej kończąc. Niezależnie od tego jak szeroki obszar zagadnień obejmuje ta dyscyplina, jest ona szalenie interesująca i warto dokładnie ją zgłębić. Można to zrobić wybierając Gospodarkę przestrzenną, oferowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gdzie prowadzona jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej oraz z zakresu zagadnień o charakterze technicznym. Studia stanowią przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, jak również zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. To także solidne przygotowanie do współpracy w tworzeniu dokumentów planistycznych, opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych oraz podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów. Gospodarka przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: kształtowanie i ochrona środowiska, modele w gospodarce przestrzennej, planowanie rozwoju miast, polityka regionalna, struktura i dynamika krajobrazów w aspekcie kształtowania przestrzeni, techniki legislacyjne w planowaniu, kreacja artystyczna w przestrzeni publicznej, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, transport zrównoważony, infrastruktura w rozwoju regionalnym, zarys prawa rzeczowego i gospodarczego w gospodarce przestrzennej, ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, gospodarka przestrzenna w aspekcie przyrodniczym, urbanistyka, marketing terytorialny, teoria organizacji i zarządzania, czynniki kompozycji w planowaniu przestrzeni, przestrzenny system przyrody i krajobrazu.

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem dostarczającym wielu kompetencji, które można podzielić na kilka grup. Studenci pozyskują kompetencje specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne, analityczne, a także kompetencje do samozatrudnienia. Absolwenci kierunku wyróżniają się umiejętnościami sporządzania dokumentów mających na celu ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego, sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ich rewitalizację, jak również prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą podjąć się pracy analityków gospodarki przestrzennej w różnych instytucjach gospodarczych lub politycznych, pracowników w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, bądź pracowników szeroko pojętego sektora gospodarki i ochrony środowiska.

Lublin jest miastem mogącym pochwalić się istotnością ośrodka akademickiego, a kierunki studiów w Lublinie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów na studia. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Gospodarka przestrzenna. Ale w której uczelni ją studiować? Czy omawiany przez nas KUL będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Bartek, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Moi rodzice studiowali w KUL, zatem moja ścieżka kształcenia była już od dawna utorowana. Ale bardzo się z tego cieszę, ponieważ KUL jest uczelnią prestiżową, ważną dla polskiej nauki, a także bardzo nowoczesną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • opracowywania dokumentów planistycznych,
 • geografii ekonomicznej,
 • opracowywania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • społecznego kontekstu zagospodarowania przestrzeni oraz cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym jednostek,
 • opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • instytucjach gospodarczych,
 • instytucjach politycznych,
 • instytucjach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)