Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • genetyka
 • biochemia i biofizyka
 • farmakologia
 • prawo medyczne

 

Pomimo tego, że opieka nad chorym znana była od starożytności to o pielęgniarstwie jako o zawodzie można mówić dopiero od XVIII wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się pielęgniarki świeckie. Rozumienie ich działań zawodowych zmieniało się w zależności od filozofii medycyny. Kiedyś wystarczyła odrobina wiedzy i dobre chęci. Dzisiaj wiedza stanowi fundament tej dziedziny. Wiedzę tą można uzyskać wybierając kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie zakłada pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie charakteryzują się szerokim programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, farmakologia, prawo medyczne, zdrowie publiczne, etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, opieka paliatywna, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Obowiązujący program na kierunku Pielęgniarstwo w WSEI można podzielić na kilka modułów: podstawowy, kierunkowy oraz specjalizacyjny. Realizowane w ich ramach przedmioty przygotowują do uzyskania umiejętności podtrzymywania kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawania problemów zdrowotnych podopiecznego, planowania, realizacji i dokumentowania świadczonej opieki pielęgniarskiej oraz współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, a co za tym idzie przygotowują do profesjonalnego wykonywania zawodu. Mówiąc o zawodzie warto nadmienić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, szpitalach, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, sanatoriach, ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem szeroką przestrzeń, w której każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując studiować Pielęgniarstwo warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Paulina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji dają gwarancję uzyskania profesjonalnego wykształcenia na najwyższym poziomie. To uczelnia nowoczesna, która stawia na praktyczne kształcenie. Warto tu być i warto studiować.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Lublin

​Pielęgniarstwo studia

​Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wiedzą anatomiczną,
 • wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • szpitalach,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)