Dietetyka

Dietetyka

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierunki studiów

Dietetyka – Collegium Medicum w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera 2021

Studia na kierunku dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia
 • anatomia
 • fizjologia
 • chemia ogólna i żywności
 • ochrona środowiska
 • psychologia i psychodietetyka
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

Od pewnego czasu łatwo odnotować wzrost zainteresowania dietetyką, a także fakt, iż coraz poważniej podchodzi się do zagadnień związanych z żywieniem. Dietetyka to złożona dyscyplina, mieszczącą się w kręgu nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii i bromatologii. Wiadome jest, że zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, edukacją żywieniową, oceną stanu odżywienia, prewencją chorób dietozależnych, kontrolą jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,  psychologią żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznymi podstawami żywienia, oraz technologią gastronomiczną. Uważany za ojca współczesnej medycyny Hipokrates wypowiedział słowa: “Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Patrząc na współczesny styl życia oraz działający przemysł spożywczy trudno przyznać, aby większość ludzi stosowała się do tej zasady. Czy jest to aż tak trudne i skomplikowane? Odpowiedź na to pytanie znajdą ci, którzy wybiorą kierunek Dietetyka, który w Collegium Medicum w Bydgoszczy prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Dietetyka oferowany przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Nauka stanowi przygotowanie do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, czy też kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania. W ramach kształcenia studenci poznają podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, jak również nabywają umiejętności pracy z ludźmi chorymi, kierowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Dietetyka w Collegium Medicum w Bydgoszczy jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera charakteryzują się szerokim programem nauczania, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: biologia, anatomia, fizjologia, chemia ogólna i żywności, ochrona środowiska, psychologia i psychodietetyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, genetyka, mikrobiologia ogólna i żywności, towaroznawstwo żywności, technologia gastronomiczna, podstawy żywienia człowieka, analiza i ocena jakości żywności, technologia żywności, biochemia ogólna i żywności, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia, zasady żywienia zbiorowego, alergie i nietolerancje pokarmowe, diety alternatywne, epidemiologia i nadzór sanitarno- epidemiologiczny, żywność specjalnego przeznaczenia, dietetyka pediatryczna, edukacja żywieniowa, dietoterapia chorób cywilizacyjnych.

Dietetyka prowadzona w Collegium Medicum jest kierunkiem dostarczającym różnorodnej wiedzy i wielu kompetencji. Absolwenci omawianej dyscypliny wyróżniają się umiejętnościami racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, prowadzenia leczenia wspomaganego dietą, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, jak również kontrolowania jakości produktów żywnościowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności osoby, które ukończyły Dietetykę znajdą zatrudnienie w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Wybór studiów czasami bywa niełatwy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają mnóstwo pytań, przeprowadzają ankiety dotyczące kierunku i uczelni, a nawet miasta, w którym chcieliby zdobywać wykształcenie. Studia w Bydgoszczy to pomysł, który można określić mianem trafnego, zwłaszcza w kontekście kształcenia medycznego. Dlaczego? Ponieważ w mieście tym znajduje się jedna z najważniejszych uczelni medycznych w kraju. Jakie ma Collegium Medicum w Bydgoszczy opinie? Daria, studentka Dietetyki mówi:

„Collegium Medicum to uczelnia prestiżowa i nowoczesna, która wychodzi naprzeciw współczesnym trendom. Nauka sprawia przyjemność, choć należy w nią włożyć sporo wysiłku. Jeśli ktoś chce poczuć rzeczywistą satysfakcję ze studiów, koniecznie musi wybrać tę właśnie uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • chemii żywności,
 • parazytologii klinicznej,
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia,
 • zasad planowania jadłospisów,
 • interakcji leków z żywnością,
 • zadań edukacji żywieniowej,
 • analizy i oceny jakości żywności,
 • higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
 • ustawodawstwa żywnościowo- żywieniowego i polityki wyżywienia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych działach żywienia,
 • sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia,
 • hotelach i restauracjach,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ocen z dyplomu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Komentarze (0)