Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka

12.07.2023

Dietetyka – Collegium Medicum w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dietetyka w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia
 • genetyka
 • parazytologia
 • filozofia i podstawy etyki
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • anatomia
 • fizjologia
 • chemia ogólna i żywności
 • ochrona środowiska
 • psychologia i psychodietetyka
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

Od pewnego czasu łatwo odnotować wzrost zainteresowania dietetyką, a także fakt, iż coraz poważniej podchodzi się do zagadnień związanych z żywieniem. Dietetyka to złożona dyscyplina, mieszczącą się w kręgu nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii i bromatologii. Wiadome jest, że zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, edukacją żywieniową, oceną stanu odżywienia, prewencją chorób dietozależnych, kontrolą jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,  psychologią żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznymi podstawami żywienia, oraz technologią gastronomiczną. Uważany za ojca współczesnej medycyny Hipokrates wypowiedział słowa: “Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Patrząc na współczesny styl życia oraz działający przemysł spożywczy trudno przyznać, aby większość ludzi stosowała się do tej zasady. Czy jest to aż tak trudne i skomplikowane? Odpowiedź na to pytanie znajdą ci, którzy wybiorą kierunek Dietetyka, który w Collegium Medicum w Bydgoszczy prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Dietetyka oferowany przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Nauka stanowi przygotowanie do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, czy też kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania. W ramach kształcenia studenci poznają podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, jak również nabywają umiejętności pracy z ludźmi chorymi, kierowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Dietetyka w Collegium Medicum w Bydgoszczy jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera charakteryzują się szerokim programem nauczania, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: biologia, anatomia, fizjologia, chemia ogólna i żywności, ochrona środowiska, psychologia i psychodietetyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, genetyka, mikrobiologia ogólna i żywności, towaroznawstwo żywności, technologia gastronomiczna, podstawy żywienia człowieka, analiza i ocena jakości żywności, technologia żywności, biochemia ogólna i żywności, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia, zasady żywienia zbiorowego, alergie i nietolerancje pokarmowe, diety alternatywne, epidemiologia i nadzór sanitarno- epidemiologiczny, żywność specjalnego przeznaczenia, dietetyka pediatryczna, edukacja żywieniowa, dietoterapia chorób cywilizacyjnych.

Dietetyka prowadzona w Collegium Medicum jest kierunkiem dostarczającym różnorodnej wiedzy i wielu kompetencji. Absolwenci omawianej dyscypliny wyróżniają się umiejętnościami racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, prowadzenia leczenia wspomaganego dietą, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, jak również kontrolowania jakości produktów żywnościowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności osoby, które ukończyły Dietetykę znajdą zatrudnienie w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

 

Opinie

Wybór studiów czasami bywa niełatwy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają mnóstwo pytań, przeprowadzają ankiety dotyczące kierunku i uczelni, a nawet miasta, w którym chcieliby zdobywać wykształcenie. Studia w Bydgoszczy to pomysł, który można określić mianem trafnego, zwłaszcza w kontekście kształcenia medycznego. Dlaczego? Ponieważ w mieście tym znajduje się jedna z najważniejszych uczelni medycznych w kraju. Jakie ma Collegium Medicum w Bydgoszczy opinie? Daria, studentka Dietetyki mówi:

„Collegium Medicum to uczelnia prestiżowa i nowoczesna, która wychodzi naprzeciw współczesnym trendom. Nauka sprawia przyjemność, choć należy w nią włożyć sporo wysiłku. Jeśli ktoś chce poczuć rzeczywistą satysfakcję ze studiów, koniecznie musi wybrać tę właśnie uczelnię.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku dietetyka prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-34-53

https://www.wnoz.cm.umk.pl/

Dietetyka Collegium Medicum w Bydgoszczy limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 50

 

Dietetyka Collegium Medicum w Bydgoszczy ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Bydgoszcz

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • chemii żywności,
 • parazytologii klinicznej,
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia,
 • zasad planowania jadłospisów,
 • interakcji leków z żywnością,
 • zadań edukacji żywieniowej,
 • analizy i oceny jakości żywności,
 • higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
 • ustawodawstwa żywnościowo- żywieniowego i polityki wyżywienia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych działach żywienia,
 • sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia,
 • hotelach i restauracjach,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Zasady: tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka; dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)