Dietetyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku dietetyka

Odkryj kierunek dietetyka w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

27.07.2022

Dietetyka studia Bydgoszcz 2022 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 20 września 2022 r. | Dietetyka Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (CM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek dietetyka w Bydgoszczy opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję nabyć rzetelne wykształcenie medyczne. Uczą się w racjonalny sposób planować żywienie dla różnych grup ludności, planować i przygotowywać potrawy, które wchodzą w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceniać stan odżywiania, sposoby żywienia i rozpoznawać niedożywienie.
W Bydgoszczy najwięcej kandydatów (ponad 200 osób) chciało studiować dietetykę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 
Specjalności
Współczesne studia dietetyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Bydgoszczy: żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych, żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych, żywienie w sporcie i odnowie biologicznej... specjalności na dietetyce w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku dietetyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4650 zł do 15920 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy > 
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów medycznych pracują w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Studia medyczne na kierunku dietetyka są intelektualną przygodą dla osób, którym sprawy dobrego i świadomego odżywiania nie są obce. Sam fakt takich zainteresowań to jednak zbyt mało. Nie należy zapominać o tym, że studia na kierunku dietetyka mają przede wszystkim medyczny charakter, więc dostaną się na nie jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. Podczas swoich przygotowań do matury szczególną uwagą obdarz przedmioty takie jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia lub astronomia. Pamiętaj, że zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym znacznie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Bydgoszczy

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Bydgoszczy

Dietetykę w Bydgoszczy można studiować na jednej uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a także w dwóch niepublicznych szkołach wyższych Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Dietetykę można również studiować jako specjalność na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Bydgoszczy

Dietetykę w Bydgoszczy można studiować bezpłatnie jedynie w trybie stacjonarnym na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Bydgoszczy

Dietetykę w Bydgoszczy niestacjonarne (zaoczne) można podjąć na: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku dietetyka w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne na kierunku dietetyka w Bydgoszczy, niezależnie od tego czy uczelnia jest publiczna czy prywatna, są płatne. Ceny za semestr na kierunku dietetyka w Bydgoszczy wynoszą od 4400 zł do 15920 zł za pierwszy rok studiów. 
Czesne może się różnić w zależności od uczelni. 
 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Dietetyka w Bydgoszczy w formie niestacjonarnej na uczelniach publicznych czy prywatnych jest płatna. Dietetykę bezpłatnie można studiować jedynie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych. 

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

 

 

 

Kto z nas nie był na diecie? Nawet jeśli nie mamy problemów z wagą i samopoczuciem, wybieramy zdrowy styl życia, a wzrastający trend związany z byciem fit, od lat determinuje zachowania i wybory żywieniowe młodych ludzi. Mówi się także, że „jesteś tym co jesz”. No właśnie, czyli czym dokładnie? Problem nadwagi i otyłości dotyka dzisiaj w Polsce co trzecie dziecko. Lekarze biją na alarm, a rodzice, mimo dobrych chęci, nie chcą odmawiać dzieciom słodkości i fast foodów. Co robimy źle?

Czy nasze wybory mogą mieć tragiczne skutki? Większość specjalistów w zakresie dietetyki odpowie nam, że tak. No właśnie, więc kim dokładnie jest dietetyk i czym się zajmuje? Skąd wiedzieć, że osoba, do której zgłosimy się z problemem otyłości, pomoże nam? Stojąc przed takimi pytaniami, bydgoskie uczelnie wyższe uruchomiły kierunek dietetyka. Odpowiadając na potrzeby dzisiejszych ludzi, młodzi adepci uczą się, jak skutecznie pomagać ludziom z nadwagą i otyłością.

Jak nauczyć swoich pacjentów racjonalnego żywienia i pomóc im z często dużym problemem. Odpowiedzialność w tej pracy jest spora, ale satysfakcja jeszcze większa. Poprawa jakości życia pacjentów jest widoczna, a ich wdzięczność – nieoceniona.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student dietetyki dowie się jaka jest budowa anatomiczna człowieka oraz jakie procesy zachodzą w organizmie. Będzie wiedział, czym jest zbilansowana dieta oraz jakich wyborów dokonywać, by uzupełniać wszystkie mikroelementy w diecie. Ponadto pozna, jak działa metabolizm i z czego dokładnie się składa.

Przyszły dietetyk dowie się, jakie są choroby związane z nieodpowiednim żywieniem oraz pozna zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania. Będzie wiedział, co może być tego podłożem. W trakcie zdobywania wiedzy, młody człowiek pozna jak w sposób rzetelny ocenić stan odżywienia organizmu człowieka, stosując odpowiednie testy i metody działania.

Student tego kierunku zbada w trakcie zajęć, jaki wpływ na dietę ma otoczenie człowieka, jego rodzina, pochodzenie, a nawet miejsce, w którym się znajduje. Nauczy się także, jak działa psychika na odżywianie. Na zajęciach z dietetyki, słuchacz dowie się, jak nieść pomoc medyczną oraz pozna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.

 

Umiejętności

Stosując wiedzę z zakresu dietetyki, student nauczy się rozpoznawać jednostki chorobowe, a stosując poznane dotąd narzędzia po identyfikacji problemu, będzie wiedział, jak udzielić pacjentowi niezbędnej pomocy. Ponadto, studia te umożliwią mu poznanie komunikacji, ważnej dla określania potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz empatii – niezbędnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Absolwent tego kierunku będzie wiedział, czym są zachowania antyzdrowotne, oraz zareaguje na nie, w imię dobra pacjenta. Biorąc udział w zajęciach praktycznych, rozpozna stan zagrożenia zdrowia pacjenta, a w wyniku poznanych dotąd informacji, będzie wiedział jakie podjąć działania w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej.

Studia, przyniosą mu umiejętność oceny stanu odżywiania pacjenta, identyfikacji błędów i zaniedbań w zakresie zdrowego stylu życia.

 

Kompetencje społeczne

Po zakończonych studiach, absolwent tego kierunku zrozumie, że należy udoskonalać swoje umiejętności przez całe życie, biorąc udział w odpowiednich seminariach i szkoleniach. Potrzeba rozwoju osobistego oraz naukowego nie zgaśnie w nim, wraz z ukończeniem studiów.

Doskonale poradzi sobie zarówno pracując w grupie, a także jako jednostka. Student dietetyki będzie promował zdrowy styl życia poprzez swoją postawę i wybory. Będzie świadomy swoich mocnych stron, ale także ograniczeń. Studia dadzą mu wiedzę, na temat kierowania zespołem specjalistów. Zdobędzie niezbędną wiedzę, by w sposób najbardziej rzetelny móc nieść pomoc swoim podopiecznym.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Bydgoszczy tak opracowały swoje programy, by każdy absolwent tego kierunku mógł zostać profesjonalnym specjalistą w dziedzinie odżywiania i dietetyki. Ciągły wzrost zainteresowania tą dziedziną determinuje postawanie coraz to nowych miejsc pracy.

Dzięki temu absolwenci dietetyki nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Wiedza, którą nabędzie student dietetyki jest uporządkowana, a przedmioty tak ułożone, by nabywana wiedza nie przerastała potencjalnego absolwenta, a raczej wynikała z poznanych już wykładów.

 

Poniżej znajduje się przykładowa lista przedmiotów:

 • Podstawy psychologii
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Etnodietetyka
 • Rola rodziny w żywieniu
 • Edukacja żywieniowa
 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Historia medycyny
 • Etyka


Jak widać na powyższej liście dietetyka, to nie tylko nauka o żywieniu. W programie znajdują się elementy etyki i psychologii, by w późniejszej pracy, absolwent nie miał problemu z porozumiewaniem się z pacjentem, a swoją wiedzę przekazywał w sposób profesjonalny.

Ponadto, już na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że to dziedzina ściśle związana z medycyną, dlatego wcześniejsze zamiłowanie do biologii i chemii tylko pomoże przeszłemu studentowi, w odniesieniu sukcesu na kierunku dietetyka.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

 

Wybierając się na studia związane z odżywianiem, warto zastanowić się nad własnymi wyborami – czy kandydat na te studia ma odpowiednie predyspozycje? A jeśli tak, to jakie one muszą być? W przeciągu ostatnich lat, zauważalny jest trend na bycie „fit”, coraz częściej jedzenie „fast foodów” jest źle postrzegane, a wypady ze znajomymi na pizzę są zastąpione przez spotkania w knajpkach vege.

Wszechobecne trendy muszą oddziaływać na potencjalnego studenta – nie może być obojętny na to, że ludzie próbują jadać zdrowiej. Oczywiście, dobry specjalista powinien pomagać, by nie przedobrzyć w drugą stronę – zbilansowana dieta jest kluczem do dobrego wyglądu i samopoczucia. Idealnie było by, aby kandydat lubił gotować – wtedy można przetestować na sobie, jak bardzo dieta wpływa na organizm, oraz co zrobić, by przynosiła oczekiwane rezultaty.

Kolejną ważną cechą w tym zawodzie jest otwartość – przyszły profesjonalista nie może pozwolić sobie na komentarze dotyczące wyglądu bądź stylu życia – empatia tutaj odgrywa decydującą rolę. Nie od dziś wszak wiadomo, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną, a anoreksja często łączy się z zaburzeniami psychicznymi. Lekarz tej profesji powinien więc być otwarty, musi lubić ludzi oraz potrafić ich słuchać. Co oprócz tego? Zainteresowania związane z biologią i chemią są bardzo wskazane.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku dietetyka zaliczają się do najpopularniejszego, dwustopniowego grona. Pasjonaci zdrowego żywienia rozpoczynają swoją intelektualną przygodę od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To czas pozyskania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji. Zakończenie edukacji na tym szczeblu wiąże się z pierwszym egzaminem dyplomowym, po którym otrzymuje się tytuł licencjata.

Warto pamiętać, że te trzy pierwsze lata nauki nie dają jeszcze pełni kwalifikacji zawodowych. Dlatego też warto kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający oraz znacznie poszerzający kwalifikacje. To także czas przygotowania jednej z najważniejszych prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym, studenci mogą w pełni rozwijać swoją karierę.

Dietetyka w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Wybierając taki kierunek studiów, należy zastanowić się, jakie możliwości zatrudnienia będą po ich skończeniu. Na szczęście absolwenci dietetyki mogą spać spokojnie, ponieważ miejsc, w których mogą się realizować wciąż przybywa. Zakłady i ośrodki zdrowia tylko czekają na specjalistów w tej dziedzinie, ponieważ osób z zaburzeniami odżywiania wciąż przybywa.

Otwarte na współpracę są także siłownie i sale fitness, w których to nie tylko można walczyć o idealną sylwetkę poprzez ćwiczenia, ale także poprzez wiedzę o sobie i swoim żywieniu. Całościowe podejście do zdrowia człowieka wyznacza dzisiejsze trendy w odniesieniu do troski i opieki nad pacjentem – leczyć należy nie tylko ciało, ale także umysł.

Ponadto, pracę jako dietetyk można dostać wszelkiego rodzaju sanatoriach, w których to coraz częściej organizowane są turnusy odchudzające. Zarobki na stanowisku dietetyka wahają się, w zależności od miasta i placówki – od około 3000 zł brutto.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dietetyka

 • szpitale i prywatne ośrodki zdrowia
 • kluby fitness
 • sanatoria
 • firmy cateringowe
 • przedszkola i szkoły


 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku dietetyka

 • Dietetyk
 • Trener personalny
 • Specjalista ds. żywienia
 • Asystent dietetyka

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Bydgoskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na CM UMK oraz na uczelni niepublicznejCeny wahają się od 4650 zł do 15920 zł za pierwszy rok studiów.

 

Dietetyka studia w Bydgoszczy - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Dietetyka na bydgoskich uczelniach, która co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, podobnie jak inne kierunki studiów, ma ustalony limit miejsc osób, które uczelnie mogą przyjąć.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci dietetyki w Bydgoszczy? Rekrutacja na uczelnie w Bydgoszczy opiera się na konkursie świadectw – warto mieć na uwadze, że na studia dostaną się tylko najlepsi z kandydatów.     

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Dietetyka w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym jedynie w uczelniach publicznych jest bezpłatna.   

W przypadku studiów niestacjonarnych kwestia finansowa wygląda nieco inaczej, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są one płatne, a ceny mogą różnić się na poszczególnych uczelniach. Jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest za każdą formę studiów.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych bydgoskich uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na dietetykę w Bydgoszczy.

Ceny studiów na kierunku dietetyka w Bydgoszczy:   

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): 15920 zł
 • Bydgoska Szkoła Wyższa: od 4650 zł
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy:
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym, jak kandydaci zarejestrują się na dietetykę w Bydgoszczy muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Bydgoszczy?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych ustalane są indywidualnie przez poszczególne bydgoskie uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki na dietetykę?

Kandydaci na dietetykę mogą dowiedzieć się o zakwalifikowaniu na studia w Bydgoszczy będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK zawarte są również takie informacje jak, uzyskana ilość punktów oraz zajęte miejsce kandydata.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): do 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na dietetykę w Bydgoszczy, nadchodzi czas składania przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych. Gdzie złożyć dokumenty? Kandydaci powinni dostarczyć je do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na dietetykę muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dodatkowo istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na dietetykę w Bydgoszczy powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Niektóre z niezbędnych dokumentów, jakie przyszli studenci dietetyki w Bydgoszczy muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na dietetykę w Bydgoszczy muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek dietetyka w Bydgoszczy? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Bydgoska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na danej uczelni w Bydgoszczy, należy sprawdzić, jakie przedmioty na świadectwie maturalnym, są brane pod uwagę. Jeśli mówimy o dietetyce – większość uczelni zwraca uwagę na ocenę z biologii i chemii, niemniej ważne są także matematyka i chemia. Dietetyka to kierunek medyczny, dlatego nie dziwi taka orientacja na przedmioty. Najlepiej więc, jeśli kandydat brał udział w olimpiadzie przedmiotowej – pozycja laureata bądź finalisty gwarantuje miejsce na liście studentów!


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na większości uczelni wyższych wygląda podobnie – najpierw należy wypełnić formularz kandydata na stronie internetowej. Następnie, uiścić opłatę rekrutacyjną. Po wstępnym przyjęciu na studia, trzeba dostarczyć resztę dokumentów, w podanym przez szkołę wyższą terminie. Uwaga – niedostarczenie ich w czasie wskazanym przez placówkę, skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Wymagane dokumenty

W bydgoskich szkołach wyższych, obowiązuje podobny zestaw dokumentów do dostarczenia, a są to:

 • oryginał świadectwa maturalnego,
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Należy jednak, przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Bydgoszczy

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku dietetyka to przygoda życia dla pasjonatów zdrowej i smacznej kuchni, którzy – oprócz doskonalenia zdolności kulinarnych – chcą dysponować rozbudowaną wiedzą z zakresu nauk medycznych.

Daria, studentka trzeciego roku, przekonuje:

Dietetyka to fascynująca dyscyplina. Od pierwszych zajęć wiedziałam, że nie będę się na tych studiach nudzić. Polecam je każdej osobie, która uwielbia zdrową kuchnię. To chyba jeden z nielicznych kierunków, który pozwala przekuć prawdziwą pasję w zawód!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Bydgoszcz studia i stopnia

Dietetyka Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Bydgoszcz studia stacjonarne

Dietetyka Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia