Dietetyka - Bydgoszcz

Dietetyka - Bydgoszcz

Dietetyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku dietetyka

Odkryj kierunek dietetyka w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dietetyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na CM UKW oraz na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek dietetyka w Bydgoszczy opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję nabyć rzetelne wykształcenie medyczne. Uczą się w racjonalny sposób planować żywienie dla różnych grup ludności, planować i przygotowywać potrawy, które wchodzą w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceniać stan odżywiania, sposoby żywienia i rozpoznawać niedożywienie.

Absolwenci studiów medycznych pracują w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

 

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Turystyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Studia medyczne na kierunku dietetyka są intelektualną przygodą dla osób, którym sprawy dobrego i świadomego odżywiania nie są obce. Sam fakt takich zainteresowań to jednak zbyt mało. Nie należy zapominać o tym, że studia na kierunku dietetyka mają przede wszystkim medyczny charakter, więc dostaną się na nie jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. Podczas swoich przygotowań do matury szczególną uwagą obdarz przedmioty takie jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia lub astronomia. Pamiętaj, że zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym znacznie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku dietetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dietetyka na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dietetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
90
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dietetyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
30
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
21,6
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Swoją intelektualną przygodę z dietetyką możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Umożliwienie studentom jednej z tych opcji nauki sprawia, że będą mogli oni kształcić się na wymarzonym kierunku niezależnie od barier organizacyjnych. Studia dzienne wciąż pozostają najbardziej popularne i mają postać regularnych spotkań w tygodniu. Z kolei studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby, by czas ich nauki wzbogacany był równolegle o chociażby nowe doświadczenia zawodowe. Nauka w trybie niestacjonarnym odbywa się bowiem podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto jedynie pamiętać, że większość materiału teoretycznego studenci muszą przyswoić we własnym zakresie, a nauka zaoczna wiąże się z opłatami za czesne.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Jesteśmy tym, co jemy. Czy znajdzie się dziś osoba, która nigdy wcześniej nie zetknęła się z tym zdaniem? Współcześnie coraz częściej dostrzegamy, że zbilansowana i dobrze dobrana dieta odgrywa wyjątkowo ważną rolę w naszym życiu. Chcemy żyć w zgodzie z potrzebami naszego organizmu i dostarczać mu te składniki, które przyczynią się do naszego zdrowia. Staramy się jeść pięć posiłków dziennie, wzbogacamy dietę o warzywa i owoce, dbamy o odpowiednie nawodnienie. Słowem – nasza świadomość o zdrowym odżywianiu nieustannie się polepsza, z drugiej strony jednak wciąż spotykamy się z chorobami takimi jak otyłość, o której możemy powiedzieć, że stała się chorobą cywilizacyjną.

Wciąż potrzebni są zatem specjaliści, którzy towarzyszyć będą nam na drodze do świadomego odżywiania. Każdy dietetyk bowiem, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, pomoże nam dobrać dietę, odpowiadającą potrzebom naszego organizmu. Przecież każdy z nas ma swoje indywidualne potrzeby żywieniowe – kobiety w ciąży, sportowcy, ludzie cierpiący na różnego rodzaju schorzenia. Studia na kierunku dietetyka stworzone są zatem stworzone dla osób, które marzą, by swoje kulinarne fascynacje, związane ze zdrowym stylem, życia przekuć w zawód. Jeżeli jesteś osobą, która nie tylko kocha smacznie i wartościowo gotować, lecz także interesuje się biologią oraz chemią, to intelektualna przygoda z dietetyką przyniesie ci wiele satysfakcji.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały bardzo ciekawą ofertę studiów na kierunku dietetyka. To kierunek, który znajduje się w kręgu zainteresowań wielu kandydatów, więc część ośrodków akademickich stara się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Swoją naukę w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego możesz zatem rozpocząć na: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Gospodarki. Warto pamiętać, że studia na kierunku dietetyka mają przede wszystkim medyczny profil, więc wiedza przyswajana podczas wszystkich lat nauki ma bardzo ścisły charakter. Naczelnym celem każdej z tych uczelni jest wykształcenie specjalistów, którzy przygotowani będą do godnego wykonywania trudnego zawodu dietetyka.

 

4. Praca po studiach

Popularność studiów na kierunku dietetyka związana jest z niewątpliwym zapotrzebowaniem na specjalistów właśnie z tej branży medycznej. Uczelnie w Bydgoszczy również dostrzegają możliwości, panujące na aktualnym rynku pracy, dlatego oferta tych ośrodków akademickich jest tak bogata. W praktyce oznacza to, że absolwenci tego kierunku nie muszą martwić się o przyszłe i stabilne zatrudnienie. Dziś dietetycy tworzą grupę zawodową, którą obdarza się największym zaufaniem społecznym. To oni mierzą się z naszymi słabościami i starają się świadomie towarzyszyć nam na drodze do osiągnięcia upragnionej sylwetki.

Studia na kierunku dietetyka przygotowują do pracy w różnego rodzaju ośrodkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szpitalach oraz klinikach. Na absolwentów bydgoskich uczelni czeka praca w wielu innych jednostkach żywienia zbiorowego – mogą to być restauracje, szkoły, sanatoria. Oprócz tego wykształceni dietetycy przygotowani są do świadczenia usług z zakresu poradnictwa. Dietetyka to dziedzina, która nieustannie się rozwija i w której to nieustannie dostrzega się nowe możliwości leczniczno-terapeutyczne, dlatego warto ją studiować.

 

5. Program studiów

Studia dietetyczne mają charakter medyczny. Absolwenci tego kierunku odpowiadają w swojej pracy niejednokrotnie za zdrowie swoich pacjentów oraz klientów. Dlatego też program kształcenia na tym kierunku musi być przemyślany i gwarantujący jedynie rzetelną wiedzę. Studenci swoją przygodę z dietetyką zaczynają od podstaw takich jak:

 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • biochemia;
 • mikrobiologia ogólna i żywności;
 • farmakologia itd.

 

Te podstawy teoretyczne stanowią bazową wiedzę każdego wykwalifikowanego dietetyka. Ich perfekcyjne opanowanie jest obowiązkiem, ponieważ bez niego niemożliwe byłoby pełne przyswojenie i zrozumienie zagadnień ściśle przylegających do dietetyki:

 • żywienia klinicznego;
 • dietetyki pediatrycznej;
 • żywienia osób starszych;
 • żywienia w chorobach metabolicznych itd.

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku dietetyka mają jeden podstawowy cel – przygotować do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu i uświadomienie, że żywienie każdego człowieka ma charakter indywidualny. Przyszli dietetycy uczęszczają przez to na zajęcia poświęcone psychologii, podczas których doskonalą swoje kompetencje miękkie. Pasjonaci dietetyki mają także do wyboru szereg specjalizacji:

 • dietetyka i terapia dietą;
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
 • żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych;
 • dietetyka w geriatrii i gerontologii;
 • żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych.

 

Studia dietetyczne dają bardzo dużo możliwości rozwoju, jeżeli tylko towarzyszy im pasja i zaangażowanie.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku dietetyka zaliczają się do najpopularniejszego, dwustopniowego grona. Pasjonaci zdrowego żywienia rozpoczynają swoją intelektualną przygodę od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To czas pozyskania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji. Zakończenie edukacji na tym szczeblu wiąże się z pierwszym egzaminem dyplomowym, po którym otrzymuje się tytuł licencjata.

Warto pamiętać, że te trzy pierwsze lata nauki nie dają jeszcze pełni kwalifikacji zawodowych. Dlatego też warto kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający oraz znacznie poszerzający kwalifikacje. To także czas przygotowania jednej z najważniejszych prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym, studenci mogą w pełni rozwijać swoją karierę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

Kierunki studiów takie jak dietetyka mają bardzo wiele plusów – rozwijanie pasji, przyswojenie praktycznej wiedzy, możliwość ciekawej pracy w przyszłości. To sprawia, że dietetyka od wielu lat znajduje się na liście najpopularniejszych kierunków. Należy pamiętać jednak, że nie są to studia, na których odnajdzie się każdy absolwent szkoły średniej. Zastanów się zatem:

 • Czy nauka biologii i chemii jest dla ciebie przyjemnością?
 • Czy zdrowe gotowanie nie jest ci obce?
 • Czy jesteś osobą empatyczną, otwartą i tolerancyjną?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w procedurze rekrutacyjnej. Pamiętaj, że twoje wyniki maturalne stanowić będą twoją podstawową broń. Na studia dietetyczne dostają się jedynie najlepsi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Przedmioty, które punktowane są podczas rekrutacji, możemy zaliczyć do dyscyplin ścisłych. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, czy nawet informatyka oraz geografia. Zastanów się, który wybór przyniesie ci najwięcej korzyści w przyszłości.

Pasjonaci zdrowego odżywiania mają także jeszcze jedną ciekawą możliwość – wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najlepszych osób, których wiedza wykracza znacznie poza mury szkoły średniej. Laureaci i finaliści takiej olimpiady znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów dietetycznych rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną lub Chemiczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Żywieniu itd.

Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na liście osób przyjętych, to nie zapomnij o dostarczeniu do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów, wśród których znajdzie się twoje świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Dziś zawód dietetyka odgrywa bardzo dużą rolę w życiu społecznym. Od kilku lat możemy zaobserwować odwrót od szybkiego, tłustego i bardzo niezdrowego jedzenia, które na początku XXI w. było synonimem postępu. Nic bardziej mylnego, ponieważ to uśpiło naszą czujność i na masową skalę zmagamy się z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość. Z drugiej strony nasza świadomość na temat zdrowego odżywiania nieustannie się zwiększa – chcemy, by nasza dieta była świadoma, pyszna i zdrowa. W praktyce oznacza to, że dietetycy mają ręce pełne pracy.

Studia w Bydgoszczy kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy mogą rozpocząć pracę w:

 • ośrodkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • szpitalach i klinikach;
 • sanatoriach;
 • restauracjach;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach sportu i rekreacji;
 • laboratoriach itd.

 

Zawodowy rozwój każdego dietetyka zależy od jego własnych ambicji i zainteresowań. Niezależnie od wybranej ścieżki zawodowego rozwoju, dietetycy przygotowani są do świadczenia usług z zakresu poradnictwa. To oni przygotowani są do zaplanowania takiego jadłospisu, który stanowić będzie odpowiedź na zapotrzebowania organizmów klientów.

Każdy dietetyk przygotowany jest do aktywnej pracy związanej z planowaniem jadłospisów, badaniem składu masy ciała klientów oraz do udzielania skutecznej pomocy z walce chorobami cywilizacyjnymi takimi jak otyłość, anoreksja, czy bulimia. Może on współpracować z przedstawicielami innych branż – lekarzami i psychologami, dzięki czemu holistyczne podejście do zdrowia będzie mogło być realizowane na najwyższym poziomie.

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku dietetyka to przygoda życia dla pasjonatów zdrowej i smacznej kuchni, którzy – oprócz doskonalenia zdolności kulinarnych – chcą dysponować rozbudowaną wiedzą z zakresu nauk medycznych.

Daria, studentka trzeciego roku, przekonuje:

Dietetyka to fascynująca dyscyplina. Od pierwszych zajęć wiedziałam, że nie będę się na tych studiach nudzić. Polecam je każdej osobie, która uwielbia zdrową kuchnię. To chyba jeden z nielicznych kierunków, który pozwala przekuć prawdziwą pasję w zawód!


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)