Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

01.06.2023

Pielęgniarstwo – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia i biofizyka
 • pedagogika
 • parazytologia
 • anatomia
 • prawo medyczne
 • genetyka
 • psychologia
 • socjologia
 • dietetyka
 • higiena i epidemiologia
 • zakażenia szpitalne
 • mikrobiologia

 

Na przestrzeni lat pielęgniarstwo zmieniało się pod wieloma względami, lecz fundament tej dziedziny pozostał bez zmian, a jest nim ratowanie życia i opieka nad chorym. Pomimo tego, że działania mające uśmierzyć ból to zagadnienie stare jak świat, to profesjonalizacja pielęgniarstwa nastąpiła dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to w 1860 roku założono pierwszą na świecie, świecką szkołę dla pielęgniarek. Od tego czasu nastąpił rozwój tej dyscypliny, a położenie nacisku na edukację pielęgniarek poprawiło jakość opieki medycznej oraz spowodowało zmiany w postrzeganiu zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo. Czym jest współczesne pielęgniarstwo? Jak szeroka to dziedzina? Jaką wiedzę należy posiąść by pełnić tę szlachetną misję? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Pielęgniarstwo, który oferowany jest przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany przez Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy charakteryzują się szerokim programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: biochemia i biofizyka, genetyka, psychologia, socjologia, dietetyka, higiena i epidemiologia, zakażenia szpitalne, mikrobiologia, farmakologia, podstawy pielęgniarstwa, anatomia, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, podstawy ratownictwa medycznego, prawo medyczne, patomorfologia, radiologia, organizacja pracy pielęgniarskiej, pielęgniarstwo położnicze, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, podstawy rehabilitacji, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, opieka paliatywna, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Rozwijaniu umiejętności oraz poszerzaniu wiadomości służą nie tylko prowadzone zajęcia. Studenci Pielęgniarstwa w Collegium Medicum mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach. Należy wspomnieć, że pielęgniarstwo jest zawodem, który wymaga stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności, dlatego też absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich. A co po studiach? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek znajdą zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Bydgoszczy tworzą razem szeroką przestrzeń, w której każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując studiować pielęgniarstwo warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni, kształcącej ponad pięć i pół tysiąca studentów. Jakie ma Collegium Medicum w Bydgoszczy opinie? Patrycja, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studiuję Pielęgniarstwo na trzecim roku i mam pełne poczucie, że dokonałam trafnego wyboru odnośnie swojego kształcenia. Collegium Medicum to świetna uczelnia, dzięki której możliwe jest zdobywanie wiedzy od doświadczonych specjalistów, a także uczelnia, w której rodzą się szczere przyjaźnie i znajomości na długie lata.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-34-53

https://www.wnoz.cm.umk.pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Bydgoszcz

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wiedzą anatomiczną,
 • wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • szpitalach uzdrowiskowych,
 • sanatoriach,
 • poradniach specjalistycznych,
 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)