Instrumentalistyka

Instrumentalistyka

Instrumentalistyka

04.02.2022

Instrumentalistyka – Akademia Sztuki w Szczecinie 2022

Studia na kierunku instrumentalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku instrumentalistyka w AS SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku instrumentalistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emisja głosu
 • kształcenie słuchu
 • harmonia
 • chór
 • historia muzyki
 • literatura muzyczna
 • zespół orkiestrowy
 • analiza dzieła muzycznego
 • psychofizjologia zawodu muzyka
 • historia kultury

 

Można śmiało założyć, że muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Najpierw do wydawania dźwięków służyły prymitywne, napotkane przypadkiem przedmioty, by potem rozwijać je w prawdziwe instrumenty muzyczne. Zostawiając na bok historię trzeba przyznać, że pasjonatów muzyki nigdy nie zabraknie. Nie zabraknie także tych, którzy chcą grać na instrumencie, ale nie tylko dla przyjemności i w wolnym czasie, ale tworząc z tej umiejętności zawód i cel swojego życia. Wszyscy ci, którzy zafascynowani talentami Niccolo Paganiniego, czy Ignacego Jana Paderewskiego pragną iść w ich ślady powinni zwrócić uwagę na Akademię Sztuki w Szczecinie. Właśnie tam prowadzony jest kierunek Instrumentalistyka, kształcący wszechstronnych muzyków na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Instrumentalistyka realizowany w Akademii Sztuki w Szczecinie zakłada kształcenie oraz rozwijanie umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. W szerokiej ofercie instrumentarium znajdują się: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klawesyn, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela. W toku zajęć studenci pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, co prowadzi do profesjonalnego przygotowania do samodzielnej pracy estradowej. Instrumentalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Instrumentalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie posiadają bogaty program kształcenia, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, chór, historia muzyki, literatura muzyczna, zespół orkiestrowy, analiza dzieła muzycznego, psychofizjologia zawodu muzyka, historia kultury, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, podstawy improwizacji i aranżacji, zespół muzyki dawnej, propedeutyka muzyki współczesnej, pedagogika muzyki, marketing i animacja dóbr kultury.

Jak już wspomnieliśmy studenci Instrumentalistyki w Akademii Sztuki pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jej przestrzeń jest niezwykle szeroka i w toku studiów studenci uczą się analizowania i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych, czytania nut głosem, orientacji w literaturze muzycznej pochodzącej z różnych epok historycznych, czy też analizowania dzieła muzycznego. Naturalnie, to tylko pewna część wachlarzu wiedzy i umiejętności jakim musi wyróżniać się wszechstronny muzyk, ponieważ do zestawu wiadomości należy dodać jeszcze umiejętności gry na instrumencie, czy wrażliwość muzyczną. Wszystko stanowi podstawę do działalności muzyka instrumentalisty, solisty i kameralisty, a także fundament do prowadzenia zajęć dydaktycznych, po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

 

Opinie

Studia muzyczne to studia wyjątkowe, ponieważ podejmuje się je w oparciu o wrażliwość, konkretne pasje i zainteresowania. Nie trzeba wyjaśniać, że studiów muzycznych nie da się podjąć z przypadku, bądź z braku innych pomysłów na drogę kształcenia. A w którym mieście można je podjąć? W Szczecinie, w którym na kandydatów czeka otwarta Akademia Sztuki. Jakie ma Akademia Sztuki w Szczecinie opinie? Ola, studentka Instrumentalistyki mówi:

„Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Nie wyobrażam sobie także tego, że muzyka nie stanowi mojego życia zawodowego. Dlatego kształcę się jak najmocniej i jak najpilniej w najlepszej uczelni artystycznej, czyli w Akademii Sztuki w Szczecinie. To uczelnia dla ludzi z pasją i ogromną miłością do muzyki.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

INSTRUMENTALISTYKA - ważne informacje

Instrumentalistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyc studiując Instrumentalistykę w Akademii Sztuki w Szczecinie:

Absolwent kierunku Instrumentalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • czytania nut głosem,
 • rozpoznawania utworów i umiejscawiania ich w kontekście historycznym i estetycznym,
 • analizy strukturalnej dzieła muzycznego,
 • zasad pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów,
 • kreowania własnych rozwiązań interpretacyjnych wykonywanych utworów,
 • wykonywania muzyki zespołowej w różnych składach instrumentalnych i instrumentalno- wokalnych,
 • opisu zjawisk muzycznych językiem naukowym,
 • analizy współczesnych dzieł muzycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Instrumentalistyka:

Absolwent kierunku Instrumentalistyka w Akademii Sztuki w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach kameralnych,
 • orkiestrach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest wynik egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)