Archeologia

Archeologia

Archeologia

04.02.2022

Archeologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia starożytna
 • historia średniowiecza
 • antropologia kulturowa
 • język łaciński
 • filozofia i teoria kultury
 • wstęp do pradziejów powszechnych
 • archeologia śródziemnomorska
 • antropologia fizyczna

 

Archeologia to nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw, a także źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii. Jak inaczej określić tę dziedzinę? Niesamowitą podróżą w czasie, dzięki której można poznać zwyczaje, charakterystykę życia codziennego, czy też kulturę funkcjonującą w przeszłości. Archeologię śmiało można nazwać wehikułem czasu, na pokład którego mogą wsiąść jedynie ciekawi, pełni pasji ludzie. To także kierunek kształcenia oferowany przez Uniwersytet Gdański, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Archeologia proponowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, a także zgłębiają wiedzę źródłoznawczą, która umożliwia ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Archeologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: historia starożytna, historia średniowiecza, antropologia kulturowa, język łaciński, filozofia i teoria kultury, wstęp do pradziejów powszechnych, archeologia śródziemnomorska, antropologia fizyczna, metodyka badań terenowych, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, muzealnictwo archeologiczne, techniki dokumentacji źródeł, podstawy konserwacji zabytków, techniki pracy naukowej, archeologia osadnicza, rzemiosła i techniki tradycyjne.

Czym powinien charakteryzować się kandydat na studia archeologiczne? Przede wszystkim zdolnością kooperacji i współpracy w grupie, cierpliwością, tolerancją i umiejętnością pracy w trudnych warunkach. Ponadto, kandydata powinny cechować także pasja poznawcza oraz chęć prowadzenia badań, często w trudnych warunkach terenowych dlatego przyszły archeolog powinien odznaczać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną. A czym charakteryzuje się absolwent tego kierunku? Przygotowaniem do pracy we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską, po małe firmy prywatne wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Archeologię należy zwrócić uwagę na uczelnię, którą się zajmujemy. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Konrad, student Archeologii mówi:

„Studia archeologiczne na Uniwersytecie Gdańskim to prawdziwa przygoda. Oczywiście, to czas intensywnej nauki, ale o wymiarze praktycznym, w którym każdy może dokładnie poznać na czym polega praca archeologa. To studia dla ciekawych świata i dla tych, którzy zadają wiele pytań i szukają na nie odpowiedzi.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Gdańsk

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zróżnicowania kulturowego,
 • uwarunkowań przyrodniczych osadnictwa pradziejowego,
 • posługiwania się metodami badań terenowych,
 • doboru właściwych narzędzi i technik badawczych,
 • wykonywania dokumentacji wykopalisk,
 • źródłoznawstwa archeologicznego,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • konserwacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowych,
 • placówkach muzealnych,
 • placówkach konserwatorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)