Etnologia

Etnologia

Etnologia

04.02.2022

Etnologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku etnologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku etnologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • kultura w pradziejach
 • metodologia nauk społecznych
 • historia etnologii
 • etnografia Polski
 • etnologia Europy
 • mapa etniczna świata
 • metody badań terenowych

 

Etnologia jest dyscypliną naukową, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury. Zajmuje się między innymi procesami zmian kulturowych, powstawaniem nowych form kultury, przebiegiem procesów etnicznych, wzorami życia codziennego i specyfiką kulturową współczesnych narodów. Etnologia to także jeden z kierunków kształcenia, który oferuje Uniwersytet Gdański.

Kierunek Etnologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań terenowych i współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi. Studenci zaznajamiają się z problematyką zjawisk kulturowych, organizowaniem i funkcjonowaniem kultury oraz znaczeniem kultury i historyczną zmiennością form kulturowych w etno- kulturowej różnorodności świata. Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi, studenci uzyskują dostęp do czołowych krajowych ekspertów specjalizujących się zarówno w kwestiach pozaeuropejskich, rodzimych, europejskich, jak i refleksji teoretycznej nad współczesnymi procesami etnicznymi na świecie. Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak: filozofia, kultura w pradziejach, metodologia nauk społecznych, historia etnologii, etnografia Polski, etnologia Europy, mapa etniczna świata, metody badań terenowych, antropologia miasta, antropologia wsi, folklorystyka, muzealnictwo, antropologia współczesności, etnologia ludów nadmorskich, antropologia Pomorza, monografia etnograficzna.

Absolwenci Etnologii na Uniwersytecie Gdańskim wyróżniają się szeroką wiedzą humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Absolwent omawianego kierunku posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy we wszelkich instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach oraz agencjach turystycznych i informacyjnych oraz w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno- kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych a nawet w reklamie, marketingu i dyplomacji. 

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Etnologia. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Natalia, studentka Etnologii mówi:

„Uniwersytet Gdański oferuje ciekawe kierunki, a w nich interesujące ścieżki kształcenia. Co ważne, dzięki zajęciom można poznać historię i kulturę Pomorza, zatem tym bardziej warto zostać studentem tej uczelni.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

ETNOLOGIA - ważne informacje

Etnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • antropologii kulturowej,
 • etnicznej mapy świata,
 • dziejów i specyfiki kultury polskiej wsi i jej miejsca w dawnej i współczesnej kulturze narodowej i popularnej,
 • metod i technik badawczych,
 • antropologicznej interpretacji zjawisk kulturowych,
 • antropologii kultury współczesnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia:

Absolwent kierunku Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kulturalnych i oświatowych,
 • muzeach,
 • agencjach turystycznych,
 • administracji,
 • samorządach lokalnych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)