Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

07.02.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • statystyka
 • biomolekuły- funkcje biologiczne
 • strukturalna biochemia białek
 • podstawy modelowania molekularnego
 • chemia biologiczna
 • bioinformatyka
 • fizykochemiczne metody analityczne
 • genetyka

 

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. To także kierunek studiów oferowany przez Uniwersytet Gdański, ujęty w PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pozwalający studentom na uczestnictwo w różnych, dodatkowych formach zajęć umożliwiających nabycie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Kierunek Biotechnologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także do podejmowania różnorodnych działań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami innych dziedzin. Cechą charakterystyczną kierunku jest nacisk kładziony na rozwijanie umiejętności praktycznych, a służą temu zajęcia prowadzone w nowocześnie wyposażonych laboratoriach dydaktycznych. Co równie istotne, zajęcia odbywają się w małych grupach, a także poprzez indywidualny kontakt wykładowca- student. Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: fizyka, statystyka, biomolekuły- funkcje biologiczne, strukturalna biochemia białek, podstawy modelowania molekularnego, chemia biologiczna, bioinformatyka, fizykochemiczne metody analityczne, genetyka, metabolizm, organizacja budowy i fizjologia człowieka, patogeny człowieka i diagnostyka, terapie i technologie medyczne, biotechnologia praktyczna, aspekty medyczne biologii komórki.

To, co wyróżnia Biotechnologię prowadzoną na Uniwersytecie Gdańskim to międzynarodowy charakter badań naukowych. Duży nacisk kładziony jest na nauczanie sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, między innymi przez możliwość realizowania części zajęć w języku angielskim, zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy i organizowane corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach naukowych, firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Martyna, studentka Biotechnologii mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim z kilku powodów. Po pierwsze, chciałam studiować w prestiżowej uczelni, której dyplom otwiera wiele możliwości zawodowych, a po drugie zawsze wiązałam swoje życiowe plany z Gdańskiem, jednym z najpiękniejszych polskich miast.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Gdańsk

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biotechnologii molekularnej i medycznej,
 • genetyki i inżynierii genetycznej,
 • biotechnologii roślin i drobnoustrojów,
 • modelowania molekularnego,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach badawczych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach naukowych,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • ośrodkach medycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)