Biotechnologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Biotechnologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Biotechnologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

biotechnologia

Odkryj biotechnologię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku biotechnologia w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdański, Politechnice Gdańskiej, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek biotechnologia w Gdańsku?

Aby zostać studentem kierunku biotechnologia w Gdańsku powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, język obcy, chemia lub fizyka. Ponadto, wszyscy kandydaci są zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka, 
 • język obcy,
 • matematyka
 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Czas trwania studiów na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
106
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
73,28
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
131.85
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

 

Biologia znajduje obecnie zastosowanie w wielu różnorodnych dziedzinach nauki i przemysłu. Wykorzystywanie technik i procesów biologicznych na szeroką skalę nosi nazwę biotechnologii. Historia tej dyscypliny jest naprawdę długa i sięga najdawniejszych czasów, kiedy jej metody zaczęły być wykorzystywane w przetwórstwie czy produkcji chleba i wina.

Współcześnie techniki biotechnologiczne stosuje się przede wszystkim w medycynie, farmacji i branży spożywczej. Ze względu na coraz większą popularność tej nauki, wrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje z zakresu biologii i pokrewnych nauk. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek biotechnologia w Gdańsku.

Idealnymi kandydatami na studia biologiczne i przyrodnicze będą osoby o szerokich zainteresowaniach z obszaru nauk ścisłych, biologicznych, chemicznych a także medycznych. Dodatkowym atutem będzie także wiedza na temat praktycznego zastosowania metod biotechnologicznych. Jeżeli powyższy opis idealnie do ciebie pasuje, to koniecznie we udział w rekrutacji na ten kierunek.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na rosnącą popularność studiów biologicznych i przyrodniczych, uczelnie w Gdańsku zdecydowały się na wprowadzenie ich do swojej oferty kształcenia. Obecnie kierunek biotechnologia możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Dzięki tak duże dostępności tego kierunku, będziesz mógł wybrać najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb, opcje.

Tematyka zajęć na kierunku biotechnologia w większości będzie związana z naukami ścisłymi, biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Program nauczania zakłada realizacje wiele interesujących zajęć i warsztatów, dzięki którym rozwiniesz swoją wiedzę teoretyczną, a także zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • biofizyka molekularna
 • podstawowe obliczenia w pracy laboratoryjnej
 • metodyka
 • mikroskopia-zastosowania w biotechnologii
 • budowa kwasów nukleinowych

 

Szczegółowy plan może się różnić w zależności od uczelni, dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś odwiedzić ich oficjalne strony internetowe.

Ile trwają studia na kierunku Biotechnologia w Trójmieście

Studia na kierunku biotechnologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych, bez problemu odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku biotechnologia w Gdańsku, otworzy się przed tobą wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu nauki możesz związać swoją przyszłość z branżą:

 • spożywczą
 • farmaceutyczną
 • medyczną

 

Inną, równie ciekawą i przyszłościową opcją może być praca w specjalistycznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz w instytucjach naukowych. Interesującą alternatywne stanowi także objęcie stanowiska kierownika badań klinicznych lub project menegera.

Absolwenci często decydują się także na rozpoczęcie kariery naukowej i zatrudnienienie w wydawnictwach, ośrodkach badawczych czy w charakterze wykładowcy na uczelniach wyższych. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zwiększyć swoje szanse na ciekawą i perspektywiczną pracę.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)