Biologia

Biologia

Biologia

07.02.2022

Biologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • biologia komórki
 • różnorodność roślin zarodnikowych
 • zoologia bezkręgowców
 • chemia organiczna
 • ewolucja i systematyka strunowców
 • ewolucja roślin nasiennych

 

Biologia, czyli połączenie życia (gr. bios) i nauki (gr. logos). Biologia to nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Dziedzina ta obejmuje bardzo liczne i odrębne dyscypliny, wśród których wymienić można chociażby botanikę, czy zoologię. Biologia to także kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy w studenckich kołach naukowych różnych specjalności. Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty, jak na przykład: Noc Biologów, czy też Dzień Mózgu. Na fundamencie współpracy między uczelniami studenci mogą realizować część programu kształcenia na innych uczelniach w kraju lub poza jego granicami bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich. Biologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: chemia ogólna, biologia komórki, różnorodność roślin zarodnikowych, zoologia bezkręgowców, chemia organiczna, ewolucja i systematyka strunowców, ewolucja roślin nasiennych, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna człowieka, ekologia ogólna, biochemia, fizjologia zwierząt i człowieka, genetyka, mikrobiologia, ochrona przyrody i środowiska, roślinność Pomorza, mechanizmy ewolucji.

Jaka przyszłość czeka absolwentów Biologii? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych, placówkach medycznych, placówkach weterynaryjnych, przemyśle.

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Trójmieście to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Iza, studentka Biologii mówi:

„Uniwersytet Gdański to uczelnia, która daje mnóstwo przestrzeni do nauki. Oferuje studentom świetne warunki do rozwoju i to nie tylko przez zajęcia, ale również system praktyk czy działalność kół naukowych.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Gdańsk

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • ochrony przyrody i środowiska,
 • biologii molekularnej,
 • bioinformatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • placówkach medycznych,
 • placówkach weterynaryjnych,
 • przemyśle.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)