Biologia - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Biologia - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Biologia - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia w Trójmieście

biologia

Odkryj biologię w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biologia studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku biologia w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek biologia?

Aby zostać studentem kierunku biologia w Gdańsku będziesz musiał spełnić kilka warunków.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Najważniejszą kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak: biologia, chemia lub fizyka. Dużym atutem będą także wysokie osiągnięcia z olimpiad i konkursów naukowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
110
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
66.90
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku biologia w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Dyscyplina naukowa, jaką jest biologia znajduje obecnie zastosowanie w wielu różnorodnych branżach, między innymi w medycynie czy rolnictwie. Jako że w naukach biologicznych można wyodrębnić wiele pomniejszych dyscyplin, które podlegają nieustannemu rozwojowi, to specjaliści posiadający wszechstronną wiedzę i umiejętności z tego obszaru są obecnie na wagę złota. Ich kształceniem zajmuje się kierunek biologia w Gdańsku.

Kandydaci na studia przyrodnicze i biologiczne w Gdańsku powinni spełniać kilka istotnych warunków. Bardzo ważną jest przejawianie zainteresowania naukami biologicznymi, przyrodniczymi, a także ekologią czy genetyką. Dużym atutem będzie także wiedza dotycząca nowoczesnych metod badawczych stosowanych w biologii i pokrewnych dziedzinach naukowych. Jeżeli powyższy opis idealnie do Ciebie pasuje, to studia na kierunku biologia będą dla ciebie idealnym wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Gdańsku od lat cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem studentów. W ofercie gdańskich uczelni znajdziesz także szeroki wybór studiów przyrodniczych i biologicznych. Obecnie kierunek biologia możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompleksowego wykształcenia, to ta uczelnie będzie najlepszym wyborem.

Tematyka zajęć, wykładów i warsztatów na kierunku biologia będzie oscylować głównie wokół nauk ścisłych, przyrodniczych czy biologicznych. Studenci zapoznają się z poszczególnymi dziedzinami biologi i z wykorzystywanymi w nich specjalistycznymi metodami badawczymi. W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • podstawy genetyki człowieka
 • fizjologia roślin
 • elementy genetyki bakterii
 • siedliskoznawstwo
 • wstęp do bioinformatyki

 

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci będą mogli rozwinąć także kompetencje praktyczne, szczególnie podczas laboratoriów i praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku Biologia w Trójmieście

Studia na kierunku biologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Absolwenci studiów przyrodniczych i biologicznych w Gdańsku doskonale odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu biologii na Uniwersytecie Gdańskim otworzy się przed tobą wiele zawodowych drzwi.

W trakcie studiów zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w różnorodnych laboratoriach i instytucjach badawczo-naukowych. Po zdobyciu odpowiedniego przygotowania, idealnie sprawdzisz się w zawodzie nauczyciela przyrody lub biologii w szkołach podstawowych i średnich. Inną, równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z placówkami:

 • medycznymi
 • weterynaryjnymi
 • ochrony przyrody

 

Ponadto, absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w placówkach kulturowych, między innymi w muzeach przyrodniczych. Bardzo dobra znajomość ogólnego i specjalistycznego języka obcego, otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dobrym pomysłem może być także kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)