Kryminologia

Kryminologia

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Kryminologia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryminologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań w naukach społecznych
 • podstawy nauki o przestępstwie
 • biologiczne mechanizmy zachowania człowieka
 • psychologia emocji i motywacji
 • podstawy prawa obrotu gospodarczego
 • system środków reakcji karnej
 • podstawy medycyny sądowej
 • psychologia społeczn
 • kryminalistyka

 

Czym jest kryminologia? Można ją określić nauką o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych w kontekście społecznym. Przedmiotem badań kryminologii jest zapobieganie działaniom przestępczym, jak również funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości karnej. Pomimo tego, że kryminologia jest nierozerwalnie połączona z prawem, to jednak nie jest dyscypliną prawniczą, ponieważ korzysta z wielu innych dziedzin, takich jak psychologia, socjologia, czy ekonomia. Chcąc wiedzieć więcej należy wybrać kierunek Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kryminologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem multidyscyplinarnym, którego program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone między innymi przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, czy pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Nauka stanowić ma przygotowanie do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, a także w organizacjach pozarządowych. Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: metodologia badań w naukach społecznych, podstawy nauki o przestępstwie, biologiczne mechanizmy zachowania człowieka, psychologia emocji i motywacji, podstawy prawa obrotu gospodarczego, system środków reakcji karnej, podstawy medycyny sądowej, psychologia społeczna, kryminalistyka, prawo penitencjarne, resocjalizacja, morskie prawo karne, wiktymologia, psychologia sądowa, polityka karna i kryminalna, europejskie prawo karne. Co warto podkreślić, Uniwersytet Gdański jest doskonale przygotowany do prowadzenia studiów kryminologicznych także od strony infrastrukturalnej. Posiada własną strzelnicę wraz z pracownią balistyczną, przystosowaną do wykonywania profesjonalnych ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań.

Jaka przyszłość zawodowa czeka absolwentów omawianego kierunku? Osoby, które ukończyły Kryminologię na Uniwersytecie Gdańskim będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, służbie więziennej, sektorze ubezpieczeń, mediach, jak również organizacjach pozarządowych.

Kryminologia jest kierunkiem, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zatem coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych. Jak już wiemy, możemy podjąć studia w jej zakresie na Uniwersytecie Gdańskim. Zastanawiając się nad wyborem tej uczelni, warto najpierw wiedzieć jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Kamil, student Kryminologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim to okres intensywnej, praktycznej nauki. W tej chwili jestem studentem drugiego roku i dobrze wiem, że dokonałem słusznego wyboru, zarówno w aspekcie kierunku, jak i uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kryminologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych mechanizmów zachowania człowieka,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • psychologii osobowości i różnic indywidualnych,
 • ochrony praw człowieka,
 • prawa karnego procesowego,
 • wiktymologii,
 • resocjalizacji,
 • podstaw medycyny sądowej,
 • psychopatologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • służbie więziennej,
 • sektorze ubezpieczeń,
 • mediach,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Kryminologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)