Studia prawnicze Trójmiasto

Studia prawnicze Trójmiasto

Studia prawnicze Trójmiasto

Największy wybór studiów

prawniczych w Trójmieście

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Gdańsk | Gdynia | Sopot 

Ci, którzy decydują się na to, by pójść na studia prawnicze w Gdańsku lub Gdyni powinni zdawać sobie sprawę z tego, że wybierają kierunek jednolitych i to bardzo wymagających studiów magisterskich. Prawo to nie tylko wymóg nauczenia się setek norm prawnych, ale także stałe trzymanie ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju i na świecie.

Każde nowe rozporządzenie, każda kolejna ustawa może zmienić kilka miesięcy nauki, dlatego właśnie warto wiedzieć, że studia prawnicze zostały stworzone dla ludzi nie tylko ze świetną pamięcią, ale także wielkimi ambicjami, zdolnością koncentracji i szybkiego przyswajania nowych informacji. Wykonując zawód związany z prawem należy również posiadać ogładę w mowie i piśmie, pewność siebie oraz rozwagę w działaniu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę studiów prawniczych.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia prawnicze, ale i późniejsze aplikacje.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby z sukcesem dostać się na studia prawnicze w Gdańsku lub Gdyni należy wcześniej przejść przez proces rekrutacji. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce.

To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na studia prawnicze są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Trójmieście

Studia prawnicze to marzenie niejednego kandydata. Z tym obszarem kształcenia związane są pewne mity i stereotypy, na czele z mówiącym, że studia prawnicze najlepiej odbywać w formie stacjonarnej. Na szczęście każdy może dokonać wyboru w jakim trybie chce zdobywać wiedzę, a w Trójmieście nie ma z tym najmniejszego problemu. Oferta niestacjonarnych studiów prawniczych w Trójmieście jest obszerna, a jest to wynikiem sporej liczby szkół wyższych, które proponują kształcenie. Przeglądając liczne katalogi edukacyjne łatwo zapomnieć o ważnym elemencie, jakim są opisy kierunków. Dlaczego warto bacznie im się przyjrzeć? Ponieważ niemała część uczelni pod określeniem studiów niestacjonarnych rozumie wyłącznie studia zaoczne, a przecież niestacjonarna forma kształcenia zawiera w sobie również studia wieczorowe.

Studia wieczorowe posiadają jedną cechę wspólną ze studiami dziennymi: realizowane są od poniedziałku do piątku, z tą różnicą iż zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Ich obecność w ofertach dydaktycznych uzależniona jest od danej uczelni, a także konkretnego kierunku. A czym charakteryzują się studia zaoczne? Możemy je nazwać studiami weekendowymi, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa albo trzy tygodnie. Ważną cechą zaocznej nauki jest to, iż wymaga od studenta znacznej samodzielności. Program kształcenia wydaje się mieć zwartą postać, aby móc zrealizować go w ciągu w semestru, czy roku akademickiego. I właśnie dlatego student musi wyróżniać się samodzielnością, aby bez większej pomocy wykładowcy potrafić uzupełniać wiedzę i wiadomości, które podczas zajęć były jedynie wymieniane.

STUDIA PRAWNICZE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Gdańsku lub Gdyni nie ograniczają się wyłącznie do pracy w zawodzie prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET GDAŃSKI STUDIA PRAWNICZE

Jedną z większych uczelni w Trójmieście jest Uniwersytet Gdański. Tutaj, na Wydziale Prawa i Administracji można studiować na kierunkach:

  • Prawo - kształcenie na studiach prawniczych realizowane jest w ramach pięcioletnich studiów jednolitych oraz trzyletnich studiów uzupełniających.
  • Prawo - niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim; studia trwają cztery lata (osiem semestrów).
  • Administracja - kształcenie na administracji realizowane jest w formie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające). O przyjęcie na pierwszy stopień mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne). Na drugi stopień mogą zdawać absolwenci studiów wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata. Po trzecim semestrze studiów licencjackich studenci mogą wybrać jedną z sześciu specjalizacji: Administracja wymiaru sprawiedliwości, Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa, Administracja gospodarcza, Administracja finansów i biznesu, Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych.
  • Kryminologia - studia I stopnia - to nowoczesny i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów stworzony dzięki wspólnemu wysiłkowi dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału  Prawa i  Administracji. Program nauczenia został przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk.
  • Podatki i doradztwo podatkowe - studia I stopnia i uzupełniające studia II stopnia - to międzywydziałowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Prawa i  Administracji oraz Wydział Zarządzania UG.
  • European Business Administration - studia licencjackie I stopnia prowadzone w języku angielskim i zakończone tytułem Bachelor.
  • Prawo w administracji i gospodarce - studia drugiego stopnia, trwające pięć semestrów - to najnowszy prawniczy kierunek Uniwersytetu Gdańskiego, stworzony dzięki współpracy Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Oferta naukowa skierowana jest do absolwentów studiów wyższych z tytułem licencjata (inżyniera) lub magistra na kierunkach: ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na innych kierunkach mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Gdański oferuje również możliwość kontynuowania nauki na studiach prawniczych podyplomowych. Do wyboru są takie kierunki jak: Doradztwo finansowe, Podatki i prawo podatkowe, Postępowanie administracyjne, Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii, Prawo cywilne, Prawo medyczne, Prawo dla mediatorów, Prawo pracy, Prawo spółek, Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej, Legislacja administracyjna oraz Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada w swojej ofercie studia na kierunku Prawo. Są to studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Na IV i V roku studenci wybierają odpowiednie dla siebie bloki specjalizacyjne i zawodowe. Specjalizacje obejmują: Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo karne oraz Prawo międzynarodowe. W przypadku bloków zawodowych, wybierać można: Blok sądowy i komorniczy, Blok adwokacki i radcowski, Blok notarialny, Blok patentowy oraz Blok prokuratorski i policyjny.

WSB oferuje również możliwość studiowania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach II stopnia. Tutaj specjalności do wyboru obejmują: Administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego, Detektywistykę, Pracę na stanowisku funkcjonariusza służb publicznych, Kryminologię i kryminalistykę oraz pracę na stanowisku menedżera bezpieczeństwa. WSB w Gdańsku daje również możliwość kontynuowania studiów na poziomie podyplomowym. Tutaj kierunki prawne to: Biegły rewident, Informatyka śledcza, Menedżer bezpieczeństwa, Nauczanie prawa w szkole, Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych, Podatki i doradztwo podatkowe, Prawo i zarządzanie sportem profesjonalnym, Prawo medyczne i bioetyka oraz Prawo własności intelektualnej i nowe media.

 


GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA STUDIA PRAWNICZE

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna oferuje możliwość uczęszczania na studia prawnicze podyplomowe: Studia dla biznesu: Prawo gospodarcze, Studia dla administracji samorządowej, rządowej i państwowej: Administracja cyfrowa, Administracja publiczna i samorządowa, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją wraz z ochroną informacji niejawnych, a także Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywania sporów i Studia dla bezpieczeństwa: Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego.

 


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni proponuje studia I i II stopnia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Studia menedżersko-prawne oraz studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo. Studia podyplomowe obejmują taką tematykę, jak: Administracja Publiczna, Antyterroryzm z elementami zarządzania kryzysowego, Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze oraz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

 


GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA PRAWNICZE

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje zajęcia na Wydziale Administracji z kierunkach:

Administracja - studia licencjackie I stopnia (ze specjalizacjami: Administracja publiczna, Administracja zdrowia publicznego, Administracja europejska, Administrowanie informacją, Bezpieczeństwo publiczne, Finanse i rachunkowość, Kryminologia oraz Polityka senioralna) oraz studia dwuletnie uzupełniające, Kryminologia - studia licencjackie I stopnia.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)