Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

24.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia
 • chemia ogólna
 • matematyka
 • chemia nieorganiczna
 • ekologia
 • hydrobiologia
 • meteorologia i klimatologia

 

Ochrona środowiska obejmuje wszystkie działania, jakie człowiek może podjąć w celu zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Do ochrony środowiska zobowiązany jest każdy z nas, ale profesjonalnie zajmą się tym ci, którzy ukończą kształcenie na kierunku Ochrona środowiska, który dostępny jest na Uniwersytecie Gdańskim i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ochrona środowiska prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy między innymi z zakresu podstaw matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, czy ochrony przyrody i jej zasobów. Kształcenie stanowi przygotowanie do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studia pierwszego stopnia realizowane są w formie stacjonarnej, natomiast studia drugiego stopnia oferują naukę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują szerokim programem nauczania, a w siatce zajęć odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: biologia, chemia ogólna, matematyka, chemia nieorganiczna, ekologia, hydrobiologia, meteorologia i klimatologia, chemia analityczna, geologia, mikrobiologia, zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony, funkcjonowanie ekosystemów morskich, monitoring środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, prawo w ochronie środowiska, biochemia, inżynieria środowiska, ekonomia w ochronie środowiska, toksykologia, struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych, antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego.

Absolwenci kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Uniwersytet Gdański jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, która charakteryzuje się łączeniem tradycji z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania. Przykład stanowi omawiany przez nas kierunek, w ramach którego zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie. A jakie opinie ma Uniwersytet Gdański? Karolina, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Gdański to uczelnia prestiżowa i największa na Pomorzu. Wiele osób chce tutaj studiować, ponieważ zdobyte wykształcenie, a także uzyskany dyplom dają przepustkę do ciekawej pracy.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Gdańsk

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i mikrobiologii,
 • chemii i biochemii,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • geologii, geomorfologii i gleboznawstwa,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego,
 • prawa i ekonomii w ochronie środowiska,
 • technologii ochrony środowiska,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach badawczych,
 • instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska,
 • rolnictwie,
 • przemyśle,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)