Ochrona środowiska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ochrona środowiska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ochrona środowiska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na kierunku ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Ochrona środowiska studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Ochrona środowiska to niezwykle istotny kierunek studiów, który ma za zadanie wykształcić specjalistów, stawiających sobie za cel dbanie o bezpieczeństwo środowiska naturalnego zwierząt i ludzi. Studenci mają okazję nabyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do ogólnych i praktycznych zagadnień ochrony, analityki i technologii środowiska.

Absolwenci znajdują pracę w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle i rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Odnajdują się w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki, które przygotowują do wykonywania obowiązków zawodowych.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Bardzo często proces rekrutacji to długa droga pełna stresu i niepewności, czy osiągnięte przez nas wyniki wystarczą, aby pokonać konkurencję. Żeby dostać się na studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska w Trójmieście, będziesz musiał poradzić sobie z egzaminem maturalnym z następujących przedmiotów np.: biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego, geografii. Najlepiej podejść do egzaminu na rozszerzeniu, wówczas przelicznik punktowy będzie zdecydowanie bardziej korzystny.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni. Mogą również ulegać drobnym zmianom na przestrzeni czasu, dlatego bardzo ważne jest, abyś śledził ustalenia regulaminu wybranej uczelni na bieżąco – unikniesz wówczas niepotrzebnej dawki stresu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
15.40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki ochrona środowiska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Dynamiczny rozwój wszystkich gałęzi przemysłu przyczynił się do zwiększenia komfortu życia każdego z członków naszego społeczeństwa. Powstawanie nowoczesnych fabryk, produkujących różnorakie sprzęty gospodarstwa domowego, zwiększenie zasięgu dróg i autostrad, umożliwienie każdemu człowiekowi zakupu własnego samochodu lub innego pojazdu mechanicznego – to obecnie nasza codzienność.

Jednak czy z opisanymi powyżej udogodnieniami wiążą się jakiekolwiek wady? Niestety tak. Zwiększenie emisji szkodliwych, zabójczych wręcz gazów cieplarnianych, wszechobecny problem smogu, masowa wycinka drzew w lasach deszczowych – wszystko to w zastraszającym tempie niszczy nasze środowisko naturalne, powodując, że planeta powoli zamienia się w chmurę toksycznych oparów.

Pomimo powstania wielu akcji propagujących styl życia wspierający krzyczącą o pomoc naturę, bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, zwłaszcza tych o pozornie niskim stopniu jakiejkolwiek szkodliwości. Czy zwracałeś kiedykolwiek uwagę na to, w jakich opakowaniach zawarta jest kupowana przez ciebie żywność? Tony plastiku, które trafiają do naszych koszy na śmieci, a w późniejszym czasie na wysypiska, to połowa problemu. Największym jest zaśmiecanie odpadami nie biodegradowalnymi lasów, rzek, jezior i innych miejsc naturalnego bytowania dzikich zwierząt.

Konsekwencjami nieekologicznego stylu życia ludzi jest powolne ginięcie zagrożonych gatunków zwierząt, które nie mają szans na odnowienie swojej populacji. Jednak tymi najbardziej zauważalnymi są znaczne pogorszenie codziennego funkcjonowania ludzi żyjących w miastach – choroby układu oddechowego, a nawet nowotwory to przykra codzienność zurbanizowanych czasów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Dlatego niesamowicie ważne jest wdrożenie jak największej ilości działań, zmierzających do zapewnienia ochrony środowisku naturalnemu. W odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie na wykształconych ludzi, zdolnych do zaopiekowania się otaczającą nas przyrodą, a także na samo zainteresowanie tą tematyką przyszłych studentów, powstał kierunek Ochrona środowiska, którego podjęcie umożliwiają niektóre uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Przedmioty, które znajdą się na liście obowiązkowych dla każdego ze studentów, to między innymi:

 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Systemy ochrony środowiska
 • Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
 • Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Pomimo faktu, że każdy z nas powinien być świadomym konsekwencji swoich czynów w kwestii ekologii człowiekiem, to na studiach na kierunku Ochrona środowiska największy sukces odniosą studenci, posiadający pewien zestaw cech charakteru i osobowości. Wobec tego jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na te studia?

Jeśli jesteś wrażliwy na dobro twojej planety, chciałbyś brać czynny udział w działaniach zmierzających do jej ochrony, masz pomysł na to, jak zachęcić ludzi do bycia bardziej ekologicznymi, a ponadto nauka biologii i innych przedmiotów przyrodniczych to dla ciebie bułka z masłem, prawdopodobnie to właśnie ty powinieneś zostać studentem Ochrony środowiska w Trójmieście!

Wygląd szczegółowej siatki studiów wybranego przez ciebie kierunku, będzie w dużej mierze uzależniony od wybranej przez ciebie uczelni i jej ustaleń. Jednak niezmiennym faktem dotyczącym niektórych kierunków studiów jest to, że możesz go podjąć w trybie dziennym i zaocznym. Analogicznie jest z Ochroną środowiska. Zatem z czym wiąże się wybranie każdej z opcji?

Studia stacjonarne to tryb nauki wybieranej przez znaczną większość kandydatów. Zapewnia on możliwość zachowania pewnej ciągłości przyswajanej wiedzy dzięki rozłożeniu jej na kilka dni w tygodniu – w przeciwieństwie do trybu niestacjonarnego, na którym nauka odbywa się jedynie w weekendy, podczas całodziennych zjazdów, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, co pozwala studentom na podjęcie pełnoetatowej pracy w tygodniu.

Wybór trybu studiów w żaden sposób nie wpływa na to, jak będziesz widziany w oczach przyszłego pracodawcy oraz nie świadczy o posiadanych przez ciebie kompetencjach – będą one identyczne niezależnie od wybranego trybu kształcenia.

 

4. Wiedza i umiejętności

Specyfika studiów przyrodniczych polega na obowiązku zgłębienia obszernej wiedzy przyrodniczej w ramach toku edukacji. Dlatego też jako student znacznie poszerzysz swoją świadomość biologiczną poprzez zgłębienie królestwa roślin, zwierząt, grzybów i bakterii. Poznasz również konsekwencje przemysłowej działalności człowieka w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego, a także dowiesz się, w jaki sposób można wpływać na jego ochronę.

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Większość istniejących kierunków studiów można podjąć w ramach pierwszego lub drugiego stopnia, których całokształt tworzy spójną całość.

W przypadku Ochrony środowiska, będzie on trwał trzy lata, jeżeli student terminowo ukończył każdy etap edukacji oraz nie zdecydował się na skorzystanie z urlopu dziekańskiego. Po napisaniu i obronie pracy dyplomowej, każdy absolwent będzie mógł pochwalić się posiadaniem dyplomu licencjata.

Na ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia będziesz musiał zagospodarować dwa lata. Warto rozważyć ukończenie obu etapów kształcenia ze względu na możliwość zdobycia jeszcze lepszych kompetencji i szans na dobrze płatne zatrudnienie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim zdecydujesz się na aplikację na kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś zapoznać się z wymaganiami, które są regulowane przez regulamin każdej z uczelni, aby móc w sposób świadomy przygotować się odpowiednio wcześnie do sprostania im.

Aby móc myśleć o przystąpieniu do grona studentów danego kierunku, należy zawczasu dowiedzieć się o dziedzinach wiedzy, która będzie najbardziej ceniona przez władze poszczególnych uczelni. Jeśli myślisz o Ochronie środowiska, najlepiej już dziś rozpocznij naukę do rozszerzonej biologii oraz chemii – dobry wynik zagwarantuje ci upragnione miejsce na studiach.

Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony i udało ci się odnieść sukces na olimpiadach ogólnopolskich z przedmiotów przyrodniczych, nie będziesz musiał się już o nic martwić, bowiem zostaniesz odgórnie przyjęty na Ochronę środowiska. Będziesz musiał tylko podejść do matury, nie przejmując się jej wynikiem.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem na drodze do stania się absolwentem Ochrony środowiska w Trójmieście będzie zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Przejrzysta instrukcja, znajdująca się na stronie internetowej każdej z uczelni, przeprowadzi cię przez cały proces całkowicie bezboleśnie.

Następnym krokiem będzie uzupełnienie formularza swoimi danymi o uzyskane na maturze lub w trakcie pierwszego etapu studiów wyniki. Warto być tutaj uważnym i nie popełnić żadnej pomyłki – nawet najdrobniejsza może skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

Potrzebne dokumenty

Kiery już osiągniesz pewność, że twoje nazwisko się na niej znalazło, pozostanie ci już tylko skompletowanie pliku niezbędnych dokumentów. Do zwieńczenia procesu rekrutacyjnego najprawdopodobniej będziesz potrzebował:

 • Świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • Kserokopii jednego z powyższych dokumentów,
 • Dowodu osobistego,
 • Fotografii o wymiarach 35X45mm do legitymacji studenckiej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Ochrona środowiska to gwarancja otrzymania szerokiego spektrum możliwości zawodowych tuż po ich ukończeniu. Zatem na jakie zatrudnienie będziesz mógł liczyć jako absolwent tego kierunku studiów? Wiele będzie zależało od wybranej w trakcie nauki specjalizacji, która w dużym stopniu nakieruje cię na określony zawód, zawężając nieco obszar wątpliwości.

Każdy z absolwentów, chcących podjąć pracę związaną z działalnością na otwartej przestrzeni wśród niesamowitych okoliczności przyrody, będzie mógł postarać się o stanowisko dowolnego szczebla w parkach narodowych oraz krajobrazowych, rezerwatach przyrody, a także ogrodach botanicznych i ogrodach zoologicznych.

Jeśli marzy ci się praca za biurkiem, zatrudnienia poszukasz w administracji prywatnej i publicznej, której zadaniem jest dbanie o potrzeby środowiska od strony prawnej. Zajmiesz się segregacją odpowiednich dokumentów oraz czuwaniem nad przestrzeganiem danych ustaw.

Ukończenie Ochrony środowiska umożliwi ci także podjęcie pracy w niektórych placówkach oświatowych, gdzie twoim zadaniem będzie szerzenie profilaktyki w zakresie ochrony środowiska, adresowanej głównie do najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

Jak sam widzisz, wybór, przed koniecznością którego być może już wkrótce staniesz, nie będzie należał do najłatwiejszych. Jednak bez obaw, sposób prowadzenia studiów i nakierowanie przyszłych absolwentów na wybór określonej specjalizacji z pewnością wiele ci ułatwi.

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Po zapoznaniu się z poprzednimi akapitami coraz bardziej utwierdzasz się w tym, że Ochrona środowiska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to studia dla ciebie, jednak chciałbyś dla pewności poznać opinie studentów tego kierunku?

Gabriela, studentka trzeciego roku Ochrony środowiska w Trójmieście, mówi:

„Gdyby nie było naszej planety, nie byłoby i nas. Natura jest nieodłączną częścią życia każdego organizmu żywego, bez niej na świecie byłby chyba tylko beton, asfalt i mnóstwo smogu. Uważam, że należy robić wszystko, aby chronić naturę, dlatego zdecydowałam się na Ochronę środowiska. A dlaczego w Trójmieście? To moje ulubione miejsce na mapie Polski i nie wyobrażam sobie mieszkania nigdzie indziej.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)