Oceanografia

Oceanografia

Oceanografia

07.02.2022

Oceanografia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku oceanografia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku oceanografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • hydrobiologia
 • hydrochemia
 • geologia morza
 • fizyka dla oceanografów
 • ekologia
 • różnorodność biologiczna

 

Oceanografia jest nauką o oceanosferze jako części hydrosfery. Bada zjawiska i procesy zachodzące w morzach i oceanach oraz związki między nimi a litosferą i atmosferą. Ze względu na zakres badań nauka ta obejmuje: oceanologię fizyczną, zajmującą się badaniem właściwości fizycznych wody morskiej i procesami fizycznymi zachodzącymi w wodach morskich, oceanologię chemiczną, poświęconą badaniom składu chemicznego wody morskiej i jego zmienności, oceanologię biologiczną, zajmującą się badaniem organizmów morskich i warunków ich życia, geologię morską, czyli naukę o budowie geologicznej oceanów i mórz, oraz oceanologię regionalną, zajmującą się ogólną charakterystyką poszczególnych oceanów i mórz. Co oczywiste, nie mogło zabraknąć Oceanografii w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ona prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Oceanografia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych. Cechą charakterystyczną kierunku jest to, iż studenci objęci są programem wsparcia tutorów akademickich, pod opieką których indywidualnie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe już od pierwszego roku kształcenia. Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, natomiast studia drugiego stopnia dostępne są tylko w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: hydrobiologia, hydrochemia, geologia morza, fizyka dla oceanografów, ekologia, różnorodność biologiczna, fizyka morza, podstawy biochemii, chemia wody morskiej, wprowadzenie do fotochemii środowiska, hydrogeologia strefy brzegowej, systemy społeczno- ekologiczne, chemia atmosfery, ochrona brzegów morskich, biogeografia morza, chemia zawiesin, podstawy ichtiologii, programowanie, ekofizjologia roślin morskich.

Absolwenci Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim przygotowani są do pracy w instytutach i laboratoriach naukowo- badawczych, przemyśle, rybołówstwie, urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego, administracji państwowej i samorządowej, branży turystycznej.

 

Opinie

Oceanografia jest kierunkiem wyjątkowym. Nie tylko ze względu na swoją treść i przedmiot badań, ale także ze względu na występowanie w ofertach dydaktycznych. Można ją studiować w omawianej przez nas uczelni, zatem warto wiedzieć – jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Szymon, student Oceanografii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim to interesująca przygoda. Zwłaszcza, gdy studiuje się tak ciekawy i wyjątkowy kierunek jakim jest Oceanografia. Polecam wszystkim. Studia nie muszą być nudne i pozbawione frajdy.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

OCEANOGRAFIA - ważne informacje

Oceanografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach,
 • opisu składu chemicznego wód morskich,
 • geologii morza,
 • hydrobiologii,
 • fizykochemicznych właściwości wody,
 • zasad pracy w morzu i strefie brzegowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Oceanografia:

Absolwent kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach i laboratoriach naukowo- badawczych,
 • przemyśle,
 • rybołówstwie,
 • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • branży turystycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)