Oceanografia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanografia.

 

Program studiów i przedmioty

Oceanografia jest bowiem interdyscyplinarną nauką, znajdującą się na pograniczu biologii, geofizyki, fizyki, meteorologii i zajmuje się badaniem zjawisk oraz wszelakich procesów, które zachodzą w oceanach. Jako student tego kierunku posiądziesz wiedzę z działów oceanografii takich jak biologia morza, oceanografia chemiczna, geologia morza i oceanografia fizyczna. Będziesz miał również możliwość wybrania jednej z trzech specjalności na tym kierunku – geologia morza, oceanografia fizyczna i oceanografia biologiczna.

Jako student tego kierunku będziesz mógł wpisać sobie w plan zajęć przedmioty takie jak język łaciński, biologia dla oceanografów, matematyka dla oceanografów, fizyka dla oceanografów, chemia dla oceanografów, geologia fizyczna, technologia informacyjna, hydrobiologia, hydrochemia, statystyka dla oceanografów, fizyka morza, ekologia, podstawy biochemii, sedymentologia morska, teledetekcja środowiska morskiego, różnorodność biologiczna w morzach i podobne. Dużym atutem tych studiów jest możliwość praktycznego wyćwiczenia wiedzy zdobytej na wykładach poprzez zajęcia specjalistyczne w morzu i praktyki zawodowe.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku oceanografia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEANOGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Oceanografia  stopień: (I)

Specjalności na kierunku oceanografia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCEANOGRAFIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując oceanografię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • ekologii
  • geologii morza
  • posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi
  • posługiwania się podstawowymi technikami badań środowiskowych
  • identyfikacji i charakterystyki facji morskich i środowisk sedymentacyjnych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCEANOGRAFIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCEANOGRAFIA STUDIA I STOPNIA

OCEANOGRAFIA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku oceanografia

Absolwent kierunku oceanografia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • laboratoriach badawczych
  • rybołówstwie
  • instytucje kontroli i kształtowania środowiska morskiego
  • instytucjach wykorzystywania morskich zasobów naturalnych
  • instytucje ochrony środowiska morskiego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOGRAFIA

Komentarze (3)

itaTraky odpowiedz

Ok. I use translate and will be good ok?

rardbag odpowiedz

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

rardbag odpowiedz

Hello. And Bye.