Matematyka

Matematyka

Matematyka

07.02.2022

Matematyka – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy programowania
 • algebra liniowa z geometrią
 • modelowanie w matematyce szkolnej
 • analiza matematyczna
 • oprogramowanie matematyczne
 • matematyka dyskretna
 • algebra

 

Matematyka to zagadnienie, o którym słyszy się różne, nierzadko skrajne opinie. Jedni „królową nauk” kochają, a drudzy, mówiąc delikatnie, nie pałają do niej przesadną miłością. Niezależnie od uczuć jakie wyzwala, matematyka to dyscyplina, na której opiera się cały świat i trudno wyobrazić sobie, aby kiedykolwiek to się zmieniło. Współczesne studia matematyczne to przygotowanie do pracy w wielu obszarach. Nabywane umiejętności stanowią podstawę działalności w sferze finansów, ekonomii, informatyki, czy wszelakich prac eksperymentalnych, zatem nie ulega wątpliwości, że warto dokładnie zgłębić tę dyscyplinę. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Gdańskim, oferującym Matematykę na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Matematyka realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy z matematyki oraz jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Matematyka na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: podstawy programowania, algebra liniowa z geometrią, modelowanie w matematyce szkolnej, analiza matematyczna, oprogramowanie matematyczne, matematyka dyskretna, algebra, topologia, statystyka, bazy danych, analiza funkcjonalna, wstęp do równań różniczkowych stochastycznych, ubezpieczenia majątkowe, teoria optymalizacji.

Rozwijaniu umiejętności służą nie tylko obecne w programie zajęcia, lecz także uczestnictwo w kołach naukowych. Studenci Matematyki mogą aktywnie działać w Kole Naukowym Kolor oraz Kole Naukowym Matematyków, które promują nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. A jak przyszłość czeka po zakończeniu studiów? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach branży gospodarczej, instytutach naukowo- badawczych, jednostkach informatycznych.

 

Opinie

Studia w Trójmieście stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Karol, student Matematyki mówi:

„Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób, które od studiów oczekują intensywności. Zajęcia, koła naukowe, konferencje. Tutaj dużo się dzieje.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Gdańsk

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technik obliczeniowych i programowania,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • dydaktyki matematyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach finansowych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach branży gospodarczej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • jednostkach informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)