Matematyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Matematyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Matematyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

matematyka

Odkryj matematykę w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Matematyka studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku matematyka w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek matematyka w Gdańsku?

Studenci, którzy chcą aplikować na kierunek matematyka w Gdańsku powinni zdać egzamin maturalny między innymi z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, fizyki.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku matematyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
80
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
65,12
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
89.60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku matematyka w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki matematyczne i statystyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Matematyka często bywa nazywana królową nauk i rzeczywiście, nie sposób się z tym nie zgodzić. Metody i techniki matematyczne stanowią podstawę funkcjonowania innych dyscyplin naukowych, między innymi biologii, chemii, fizyki czy tak popularnej dziś informatyki, a ich rozwój bez udziału matematyki były niemożliwy.
Dlatego też, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z tego obszaru tematycznego. Ich kształceniem zajmuje się kierunek matematyka w Gdańsku. Jeżeli więc zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego przygotowania i tym samym uzyskania stabilnej pozycji na rynku pracy, to koniecznie weź udział w rekrutacji.
Osoby, które zdecydują się aplikować na studia matematyczne w Gdańsku powinny spełnić kilka warunków. Bardzo ważne jest przejawianie zainteresowania naukami ścisłymi i osiąganie dobrych wyników z takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka czy informatyka. Jeśli dodatkowo posiadasz zdolność analitycznego oraz logicznego myślenia, to kierunek matematyka w Gdańsku będzie dla ciebie odpowiednim wyborem.
 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku matematyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia matematyczne pomagają w przekształceniu pasji do przedmiotów ścisłych w pracę zawodową, przynoszącą wymierne zyski. Dlatego też od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów, chcących rozwijać sie w tym kierunku. Ze w względu na tego typu tendencje, uczelnie w Gdańsku coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich programów nauczania.
Kierunek matematyka możesz realizować obecnie na uczelniach, które znjadziesz w dziale poniżej. Jako że uczelnie te różnią się planem i ofertą kształcenia, przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś dokładnie zapoznać się z informacjami dostępnymi na oficjalnych stronach internetowych.
Program nauczania na kierunku matematyka został w pełni dostosowany do realiów obecnego rynku pracy. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek ugruntują i rozwiną swoją wiedzę z obszaru:
 • analizy matematycznej
 • algebry
 • geometrii
 • informatyki

 

Oprócz zajęć obligatoryjnych, w planie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Jako student zadecydujesz między matematyką nauczycielską, ekonomiczną, finansową, biomatematyką oraz matematyką stosowaną. Uzyskaną wiedzę teoretyczną, wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

Ile trwają studia na kierunku Matematyka w Trójmieście

Studia na kierunku matematyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Absolwenci studiów matematycznych doskonale odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Również po ukończeniu kierunku matematyka będziesz miał wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjnych ofert pracy.

W zależności od wybranej specjalizacji, znajdziesz zatrudnienie w sektorze finansowym, między innymi:
 • w firmach ubezpieczeniowych
 • w bankach
 • na stanowisku doradcy finansowego

 

Równie ciekawą opcją może być objęcie stanowiska maklera giełdowego lub doradcy inwestycyjnego. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne sprawi, że będziesz mógł wykonywać zawód nauczyciela matematyki na każdym szczeblu edukacji.
Absolwenci często decydują sie na związanie swojej przyszłości z branżą IT. Dobrym rozwiązaniem może okazać się kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobycie nowych, ciekawych perspektyw zawodowych.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)