Towaroznawstwo

Towaroznawstwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Towaroznawstwo – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku towaroznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria procesów przemysłowych
 • analiza instrumentalna
 • grafika inżynierska
 • organizacja i zarządzanie
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie jakością
 • opakowalnictwo

 

Towaroznawstwo jest niezwykle rozległą dziedziną, a zazwyczaj określana jest jako nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, kształtowaniu jakości produktów, czy też procesach, które wpływają na jakość i wartość użytkową. Współczesne towaroznawstwo powiązane jest nie tylko z projektowaniem i wytwarzaniem, lecz także marketingiem i sprzedażą. Co się z tym wiąże, studia na tym kierunku są obszerne i pozwalają zdobyć szeroką wiedzę na temat różnorodnych dyscyplin. Na wszystkich zainteresowanych czeka Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, które prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Towaroznawstwo realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie skierowany jest do osób zainteresowanych naukami przyrodniczo- technicznymi oraz ekonomicznymi. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu towaroznawstwa, zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych. Ponadto, poznają wymagania techniczne i przepisy celne dotyczące towarów w handlu krajowym i międzynarodowym, zasady budowania wizerunku marki, jak również zadania branży transport- spedycja- logistyka. Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: inżynieria procesów przemysłowych, analiza instrumentalna, grafika inżynierska, organizacja i zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, opakowalnictwo, projektowanie i innowacyjność produktów, towaroznawstwo żywności, handel zagraniczny, polityka celna, znakowanie i kodowanie towarów, zarządzanie marką, logistyka w przedsiębiorstwie, zarządzanie procesami biznesowymi, analiza ryzyka w systemach zarządzania, inżynieria systemów jakości, przewóz towarów niebezpiecznych.

W programie studiów znajdują się liczne ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne, a także praktyki w różnorodnych przedsiębiorstwach. Uczelnia umożliwia studentom przystąpienie do egzaminu na asystenta systemu zarządzania jakością i pełnomocnika systemu zarządzania jakością, które kończą się  otrzymaniem certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

A co po studiach? Absolwenci Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, firmach handlowych, agencjach celnych, laboratoriach badawczych, jednostkach certyfikujących, działach marketingu, działach zaopatrzenia, przedsiębiorstwach sfery TSL.

 

Opinie

Studia w Krakowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Towaroznawstwo należy zwrócić uwagę na uczelnię, którą się zajmujemy. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Monika, studentka Towaroznawstwa mówi:

„Towaroznawstwo na UEK to bardzo rozbudowana dziedzina, podzielona na różne ścieżki kształcenia. Dzięki temu każdy może rozwijać się w wybranej przez siebie tematyce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to dobra, znacząca uczelnia, w której studiują ci, którzy mają na siebie jakiś pomysł.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TOWAROZNAWSTWO - ważne informacje

Towaroznawstwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i techniki handlu,
 • inżynierii procesów przemysłowych,
 • rachunku kosztów,
 • dokumentacji i audytu systemów zarządzania,
 • towaroznawstwa wyrobów tekstylnych i odzieżowych,
 • towaroznawstwa żywności,
 • towaroznawstwa wyrobów gospodarstwa domowego,
 • prawa gospodarczego,
 • logistyki dystrybucji,
 • zarządzania procesami biznesowymi,
 • wzornictwa opakowań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Towaroznawstwo:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach produkcyjnych,
 • firmach handlowych,
 • agencjach celnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • jednostkach certyfikujących,
 • działach marketingu,
 • działach zaopatrzenia,
 • przedsiębiorstwach sfery TSL.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Towaroznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)