Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku marketing i komunikacja rynkowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza rynku
 • analiza zachowania konsumenta
 • projektowanie badań marketingowych
 • badania jakościowe w marketingu
 • modelowanie marketingowe
 • narzędzia pomiaru i wskaźniki marketingowe
 • promocja internetowa
 • prawo handlowe

 

Marketing jest niezwykle istotnym elementem działania każdego przedsiębiorstwa. Wraz z rosnącą konkurencyjnością na rynku rośnie popyt na specjalistów w zakresie marketingu i komunikacji, którzy potrafią przyciągnąć nowych klientów, pozyskać ich lojalność i zaufanie, a także zadbać o obecnych konsumentów. Umiejętności związane z szeroko pojętym marketingiem przydają się w każdej branży, dlatego posiadając je nie powinniśmy martwić się o znalezienie interesującej pracy. Ale gdzie te umiejętności pozyskać? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który oferuje kształcenie na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa.

Kształcenie na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pozwala pozyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy współczesnego marketera w zakresie dokonywania analizy rynku i badań konsumentów, rozumienia potrzeb nabywców, tworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, wykorzystywania najnowszych technologii i narzędzi internetowych w budowaniu i realizacji strategii marketingowej. Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: analiza rynku, analiza zachowania konsumenta, projektowanie badań marketingowych, badania jakościowe w marketingu, modelowanie marketingowe, narzędzia pomiaru i wskaźniki marketingowe, promocja internetowa, prawo handlowe, rachunkowość zarządcza, etyka biznesu, technologie internetowe i mobilne, prawna ochrona rynku i konsumenta, instytucje rynkowe, handel i zarządzanie sprzedażą, negocjacje handlowe, obsługa klienta i tworzenie relacji z nabywcami, podstawy marketingu terytorialnego.

Marketing i komunikacja rynkowa jest kierunkiem dostarczającym licznych umiejętności. Studenci uczą się prowadzić badania społeczne i marketingowe, budować i oceniać narzędzia badawcze, formułować strategie marketingowe firmy, zarządzać elektronicznymi kanałami dystrybucji, budować relacje z nabywcami, czy tworzyć wizerunek przedsiębiorstwa. A co po studiach? Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w agencjach badań marketingowych, instytutach badawczych, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, korporacjach transnarodowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych.

Kierunki studiów w Krakowie tworzą długą listę, zatem każdy zainteresowany nauką bez przeszkód odnajdzie dziedzinę dla siebie. Planując rozwijanie umiejętności marketingowych warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni, która prowadzi kierunek Marketing i komunikacja rynkowa na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Wiktoria, studentka Marketingu i komunikacji rynkowej mówi:

„Mój pomysł na studia był prosty. Chciałam studiować w Krakowie i chciałam studiować kierunek przyszłościowy, oferujący wykształcenie, które zawsze będzie potrzebne na rynku pracy. Dlatego wybrałam Marketing i komunikację rynkową na Uniwersytecie Ekonomicznym.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Marketing i komunikację rynkową na UEK:

Absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy zachowania konsumentów,
 • projektowania badań marketingowych,
 • obsługi klienta i tworzenia relacji z nabywcami,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania marką,
 • zarządzania jakością produktu,
 • marketingu międzynarodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Marketing i komunikacja rynkowa:

Absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach badań marketingowych,
 • instytutach badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • korporacjach transnarodowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)