Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku audyt finansowy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • finanse lokalne
 • kontrola i audyt wewnętrzny
 • polityka finansowa
 • prawo karne skarbowe
 • teoria i zasady rachunkowości
 • zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej

 

Wśród wielu osób słowo „audyt” wywołuje niepewność, a nawet nerwowość. Dlaczego? Kojarzy się z wykrytymi nieprawidłowościami, skandalami finansowymi, ujawnianiem fałszerstw. W rzeczywistości jest to badanie, którego celem jest potwierdzenie rzetelności sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę. Jakie czynności przeprowadzone są w ramach audytu finansowego? Tego można dowiedzieć się na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie kierunek Audyt finansowy prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Audyt finansowy realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz dogłębne poznanie takich zagadnień jak: rachunkowość, rewizja finansowa, prawo gospodarcze, ekonomia, czy polityka pieniężna. Studenci pozyskują wiedzę na temat mechanizmu funkcjonowania rynku, jego instrumentów, instytucji finansowych oraz zadań systemu nadzoru nad rynkiem finansowym. Ponadto, zaznajamiają się z systemem rewizji finansowej i zasadami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, jak również zasadami działania przedsiębiorstwa i realizowanymi w nim procesach gospodarczych. Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: ekonomia, finanse lokalne, kontrola i audyt wewnętrzny, polityka finansowa, prawo karne skarbowe, teoria i zasady rachunkowości, zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej, planowanie budżetowe, prawo gospodarcze i handlowe, prawo zamówień publicznych, rachunek kosztów, rachunkowość podatkowa, rachunkowość zarządcza, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość banków i instytucji finansowych, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, wycena wartości przedsiębiorstwa.

Program kształcenia został akredytowany przez organizację ACCA - Association  of  Chartered  Certified  Accountants, największą międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci otrzymują możliwość rozpoczęcia  kwalifikacji ACCA jeszcze w trakcie nauki i uzyskania zwolnień ze wszystkich egzaminów poziomu ACCA Fundamentals. A co po studiach? Absolwenci kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, firmach audytorskich, jak również we wszystkich jednostkach gospodarczych, niezależnie od rodzaju działalności.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów, krakowska uczelnia należy do największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Paulina, studentka Audytu finansowego mówi:

„Nauka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gwarantuje pozyskanie wielu umiejętności, które wydają się niezbędne nie tylko do pracy w audycie, ale we wszystkich obszarach związanych z ekonomią, czy finansami. To świetna uczelnia, kształcącą prawdziwych specjalistów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmu funkcjonowania rynku,
 • systemu nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • wyceny jednostek gospodarczych, oceny ich sytuacji i poprawy efektywności funkcjonowania,
 • systemu podatkowego i polityki finansowej państwa,
 • zasad działania przedsiębiorstwa,
 • interpretacji zjawisk ekonomiczno- finansowych,
 • zasad tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Audyt finansowy:

Absolwent kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach gospodarczych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach audytorskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Audyt finansowy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)