Audyt finansowy studia - kierunek studiów 

Audyt jest terminem, który kojarzy się wyłącznie z kontrolą, mającą na celu wykazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu finansowego w firmie, instytucji czy spółce akcyjnej. Nic bardziej mylnego! Audyt finansowy to nie identyfikacja błędów oraz dziedzina niesłusznie oskarżana o konfidencję. Główną rolą rewidentów finansowych jest analiza i badanie sprawozdań poszczególnych jednostek gospodarczych pod kątem jasności danych i ich rzetelności. To niezwykle istotne w perspektywie oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto audyt finansowy to nierzadko świetna okazja dla firm, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów podatkowych lub księgowych czy ocenę efektywności działania konkretnych departamentów w firmie. 
 
Studia na kierunku audyt finansowy to szansa dla wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w obszarze gospodarki finansowej. Jeśli zawsze chciałeś świadczyć profesjonalne usługi audytorskie i dokonywać nadzoru finansowego w firmach jako biegły rewident, marzysz o stabilnym zawodzie i perspektywie permanentnego rozwoju w dziedzinie finansów i masz ambicję, aby wyznaczać nowe trendy w zakresie ekonomii, te studia to najlepszy wybór dla Ciebie. Co dalej? To proste – aplikuj i bądź spokojny o swoją przyszłość. 
 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Po ukończeniu studiów na kierunku audyt finansowy staniesz się specjalistą zarówno w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej, jak i prawa gospodarczego, etyki zawodowej, ekonomii, matematyki, statystyki oraz szeroko pojętych finansów. Dowiesz się, na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej poszczególnych jednostek z poziomu ekonomicznego, finansowego, zarządczego oraz prawnego. Nauczysz się, czym jest rachunkowość i rewizja finansowa oraz jak zarządzać finansami nie tylko małych firm, ale także dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą analizy i dokumentowania wszystkich operacji gospodarczych w firmach, ich ewidencji, przygotowywania sprawozdań finansowych, analizy sytuacji finansowej w firmie oraz rozwiązywania problemów gospodarczych. 
 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku audyt finansowy? Jako absolwent tego kierunku z łatwością zdobędziesz zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, audytem finansowym oraz nadzorem finansowym przedsiębiorstw czy międzynarodowych korporacji. Będziesz specjalistą ds. rewizji finansowej, który swoje analityczne umiejętności może wykorzystać we współpracy z bankami, zakładami ubezpieczeń społecznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowych i kredytowych,  spółkach akcyjnych czy w funduszach emerytalnych. Ponadto bez problemu znajdziesz zatrudnienie na stanowisku syndyka terenowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy specjalisty ds. finansów w administracji samorządowej lub rządowej. Co więcej, będziesz gotowy do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, skoncentrowanej na dostarczaniu rozwiązań finansowych firmom.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek audyt finansowy na większości uczelni brane są pod uwagę: dyplom studiów licencjackich oraz średnia arytmetyczna z wszystkich ocen uzyskanych z zaliczanych przedmiotów podczas trwania studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUDYT FINANSOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując audyt finansowy?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interdyscyplinarnej wiedzy w aspekcie zagadnień rachunkowości oraz rewizji finansowej
 • właściwej interpretacji i analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz relacji zachodzących między nimi
 • rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej
 • posługiwania się systemami prawnymi, etycznymi i zawodowymi z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej
 • pozyskiwania danych do analizy procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych
 • operowania metodami matematycznymi i statystycznymi oraz obsługiwania programów księgowych i finansowych
 • komunikacji w aspekcie rachunkowości oraz rewizji finansowej
 • rozumienia i wykorzystywania pojęć ekonomiczno-finansowych
 • mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego
 • kontroli rynku finansowego
 • funkcjonowania systemu rewizji finansowej
 • funkcjonowania przedsiębiorstw oraz rozwoju indywidualnych systemów finansowych dla firm

Gdzie będziesz pracował po kierunku audyt finansowy?

Absolwent kierunku audyt finansowy znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • biegły rewident
 • pracownik podmiotów gospodarczych, które podlegają ustawie o rachunkowości 
 • instytucjach finansowych
 • firmach audytorskich
 • biurach rachunkowych
 • własna działalność gospodarcza
 • syndyk
 • doradca podatkowy
 • biegły sądowy w zakresie spraw gospodarczych
 • administracji samorządowej lub rządowej
 • organizacjach rządowych i pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych w zakresie podatków

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU AUDYT FINANSOWY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT FINANSOWY

Komentarze (0)