Prawo

Prawo

Prawo – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo handlowe

 

Dla wielu osób prawo wydaje się zagadnieniem skomplikowanym. Przepisy, specyficzny język, normy – to wszystko sprawia, że jest to dziedzina niełatwa, wymagającą szerokiej wiedzy, wielu umiejętności, a także długoletniej praktyki. Pomimo tego, że Prawo uchodzi za jeden z najtrudniejszych kierunków studiów, to i tak od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów. Poszukują oni wysokich standardów kształcenia, bardzo dobrych warunków nauki, a także możliwości zdobywania wiedzy pod okiem doświadczonych przedstawicieli zawodów prawniczych. To wszystko można znaleźć w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, gdzie kierunek Prawo prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo realizowany w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, jak również wiedzą z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Kształcenie otwiera drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską.

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują przedmioty związane z podstawowymi gałęziami i dziedzinami prawa. Studenci zaznajamiają się z prawem konstytucyjnym, prawem karnym, prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem finansowym oraz prawem handlowym. W toku nauki rozwijają umiejętności z zakresu rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych, jak również poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, czy sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów.

Poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu specjalistycznych umiejętności służy uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo- lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak również doświadczeni praktycy z grona prokuratorów, sędziów, notariuszy, czy adwokatów. Ponadto, od trzeciego roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, czy kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Prawo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków. Kandydaci nie mają trudności z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych, lecz stwarza to problem wyboru odpowiedniej uczelni. Planując naukę w stolicy Dolnego Śląska warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu opinie? Daria, studentka Prawa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to idealne połączenie teorii z praktyką. Pozyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystuje się w praktyce, dzięki czemu rozwija się konkretne umiejętności i toruje drogę w kierunku wybranej aplikacji. To świetna uczelnia, w której uczą doświadczeni praktycy. Dzięki nim te studia są wyjątkowe.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa karnego,
 • logiki prawniczej,
 • postępowania administracyjnego i sądowo- administracyjnego,
 • zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • rozstrzygania sporów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • prokurator,
 • sędzia,
 • adwokat,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • komornik,
 • mediator,
 • negocjator,
 • ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych,
 • doradca w organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Natalia odpowiedz

W październiku będę zaczynać ostatni, piąty rok studiów na tym kierunku w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Choć początkowo myślałam o innej Uczelni, z perspektywy czasu cieszę się, że właśnie tutaj rozpoczęłam studia. Wykwalifikowana kadra naukowa, ciekawy i praktyczny sposób przekazywania wiedzy, w dziekanacie nigdy nie miałam żadnych problemów z załatwieniem czegokolwiek, na roku fajni ludzie i dużo nowych znajomości, które w przyszłości mogą się przydać ;) Polecam studia w tym miejscu