Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne

Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne

Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku ubezpieczenia na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ubezpieczenia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 • ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym
 • postępowanie cywilne w sprawach ubezpieczeniowych

 

Ubezpieczenia pełnią funkcje ochronne, prewencyjne i finansowe. Związane są z zapewnieniem ochrony na wypadek wystąpienia pewnych zdarzeń, zapobieganiem zdarzeń losowych, zwiększeniem wiarygodności finansowej, czy zabezpieczeniem finansowym w przypadku zdarzeń tragicznych. Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa wymaga zatrudnienia specjalistów do spraw ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport. Tych specjalistów kształci Uniwersytet Gdański.

Kształcenie na kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w podmiotach funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym, a także w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem. Studenci rozwijają kompetencje ekonomiczno- finansowe, prawnicze, a także umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej. Kierunek prowadzony jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi między innymi przez udział doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, a także możliwość odbywania staży. Ubezpieczenia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Ubezpieczenia na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym, postępowanie cywilne w sprawach ubezpieczeniowych, nadzór ubezpieczeniowy, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego, warunki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, stosunek ubezpieczeniowy, podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń, statystyka z demografią, ubezpieczenia w polityce społecznej, autoprezentacja, finanse w działalności gospodarczej, likwidacja szkód ubezpieczeniowych.

Ukończenie studiów na kierunku Ubezpieczenia daje możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach ubezpieczeniowych, korporacjach brokerskich, administracji, przedsiębiorstwach typu FinTech, przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając kierunek Ubezpieczenia warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie pełnienia obowiązków zawodowych. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Krzysiek, student kierunku Ubezpieczenia mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają wiedzę konkretną, na mocnych podstawach umiejętności praktycznych. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na specjalistyczny język angielski, bez którego dzisiaj nie można się obejść. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na UG:

Absolwent kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ryzyka i metod zarządzania ryzykiem,
 • zasad i procedur przyznawania świadczeń ubezpieczeniowych,
 • prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym,
 • konstrukcji produktów ubezpieczeniowych,
 • zasad wyceny składek ubezpieczeniowych,
 • działania instytucji ochrony interesów klienta w ubezpieczeniach prywatnych i publicznych,
 • ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach oferowanych przez sektor publiczny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne:

Absolwent kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach ubezpieczeniowych,
 • korporacjach brokerskich,
 • administracji,
 • przedsiębiorstwach typu FinTech,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym,
 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ubezpieczenia- studia interdyscyplinarne- wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)