Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • nauka o państwie
 • kryminalistyka
 • instytucje bezpieczeństwa państwa
 • służby ratownicze
 • bezpieczeństwo europejskie i globalne

 

Funkcjonowanie państwa opiera się na bezpieczeństwie. Jest ono najważniejszą wartością, bez której niemożliwy jest jakikolwiek rozwój. Definicja bezpieczeństwa, a także obszar działań w jego zakresie zmienia się, a wszystko podyktowane jest zmianami zachodzącymi nie tylko w społeczeństwie, ale także w szeroko pojętej nauce. Jakie zagrożenia istnieją we współczesnym państwie? W jaki sposób zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania odnajdą ci, którzy wybiorą studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącej podstawę zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania państwa, praw człowieka, zadań administracji publicznej, czy zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kierunek dostarcza także umiejętności kierowania zespołami, prawidłowej komunikacji, jak również przetwarzania i przekazywania informacji.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują między innymi takie przedmioty jak: podstawy prawa, bezpieczeństwo publiczne, nauka o państwie, kryminalistyka, instytucje bezpieczeństwa państwa, służby ratownicze, bezpieczeństwo europejskie i globalne, podstawy procesu karnego, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie, zwalczanie przestępczości, międzynarodowa współpraca policyjna.

A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach specjalnych, policji, więziennictwie, organach do spraw bezpieczeństwa publicznego, firmach ochroniarskich, firmach detektywistycznych, instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, służbach celnych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością. Coraz łatwiej odnaleźć go w licznych ofertach edukacyjnych, zatem kandydaci mogą mieć niemały problem z wyborem odpowiedniej uczelni. Planując studia w stolicy Dolnego Śląska warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu opinie? Radek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin, a jego zapewnienie stanowi coraz poważniejsze wyzwanie. Dlatego potrzebni są specjaliści, którzy posiadają nowoczesną wiedzę i różne umiejętności. Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa studiują w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, ponieważ uczelnia ta oferuje zdobycie wysokiej jakości wykształcenia, opartego na maksimum umiejętności praktycznych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zarządzania,
 • analizy zagrożeń,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • funkcjonowania służb ratowniczych,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbach specjalnych,
 • policji,
 • więziennictwie,
 • organach do spraw bezpieczeństwa publicznego,
 • firmach ochroniarskich,
 • firmach detektywistycznych,
 • instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • służbach celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)