Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

28.03.2022

Pedagogika – Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych 2022

Studia na kierunku pedagogika w Collegium Balticum w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika jest zagadnieniem tłumaczonym jako świadoma działalność wychowawcza. Co ważne, dotyczy ona nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, którzy w dzisiejszym świecie zmagają się z licznymi problemami. Pedagogika to także jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Skierowany jest on do osób wyróżniających się dużą empatią, otwartością, kreatywnością, jak również odwagą do podejmowania wyzwań. Gdzie można studiować Pedagogikę? W Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych zakłada pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, jak również kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanychrozwijają umiejętności w różnych obszarach. Uczą się diagnozować i rozwiązywać problemy uwzględniając indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży, diagnozować zjawiska patologii społecznych, podejmować działania profilaktyczno- prewencyjne, stosować rozmaite metody animacji społeczno- kulturalnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Pedagogiki w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policyjnej izbie dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, aresztach śledczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich, fundacjach i stowarzyszeniach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, zakładach karnych.

 

Opinie

Szczecin jak na stolicę regionu przystało posiada wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów obiera największe miasto województwa zachodniopomorskiego jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych opinie? Kamila, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych mają wymiar praktyczny. Zdobywamy szeroką wiedzę i uczymy się ją wykorzystywać. Rozwijamy umiejętności, aby zostać specjalistami i wykonywać obowiązki na najwyższym poziomie.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Szczecin

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych:

Absolwent kierunku Pedagogika w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanychposiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych,
 • specjalistycznych sposobów wspierania dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • organizowania zajęć wychowawczych i profilaktycznych,
 • metod budowania programów profilaktyczno- prewencyjnych,
 • metod przeciwdziałania marginalizacji społecznej,
 • promocji zdrowia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policyjnej izbie dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • aresztach śledczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • zakładach karnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Komentarze (0)