Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Świat finansów przyciąga niezliczoną ilość młodych ludzi. Ale żeby do niego wejść i prawidłowo w nim funkcjonować należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Dzięki kierunkowi studiów Finanse i rachunkowość można poznać mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń oraz zrozumieć współzależności między finansami a sferą realną gospodarki.

Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiadają bogaty program kształcenia. W toku studiów realizowane są zajęcia dotyczące między innymi:

 • prawa finansowego i bankowego,
 • analizy sprawozdań finansowych,
 • mechanizmów działania segmentów rynków finansowych,
 • systemu podatkowego w Polsce,
 • źródeł finansowania działalności,
 • strategii finansowej przedsiębiorstwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Finansów i rachunkowości nabywają różnorodnych umiejętności. Rozwijają się między innymi w zakresie czytania i przetwarzania danych statystycznych, weryfikowania wyników badań ekonometrycznych, prognozowania i szacowania błędów prognozy, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, oceniania zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych, wykonywania analiz finansowych, wyceniania wartości jednostek gospodarczych, oceniania projektów inwestycyjnych, stosowania instrumentów finansowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, bankach, biurach rachunkowych, zakładach i firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, administracji rządowej, urzędach i izbach skarbowych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

 

Opinie

Bydgoszcz należy do grona silnych ośrodków akademickich. Uczelni jest dużo, charakteryzują się one różnorodnością ofert dydaktycznych, ale która z nich może być najlepsza do studiowania omawianego przez nas kierunku? Warto dowiedzieć się- jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Oliwia, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w KPSW pozwalają zdobyć nowoczesną wiedzę i wiele umiejętności praktycznych. To świetna uczelnia, która przygotowuje do życia zawodowego, dlatego nie martwię się o swoją sytuację na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa finansowego,
 • zarządzania instytucjami finansowymi,
 • zasad funkcjonowania systemu finansowego,
 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • systemu podatkowego,
 • interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomicznej,
 • finansów międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • bankach,
 • biurach rachunkowych,
 • zakładach i firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • administracji rządowej,
 • urzędach i izbach skarbowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)