Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

16.01.2024

Finanse i rachunkowość studia Bydgoszcz 2024 | woj. kujawsko-pomorskie

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Bydgoszczy w 2024 r. zaczynają się od 3890 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Finanse i rachunkowość Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to dyscyplina naukowa o interdyscyplinarnym charakterze. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: tajniki polskiej i światowej gospodarki, strukturę systemu podatkowego, przepisy prawa finansowego. Absolwenci finansów i rachunkowości dokonują oceny zjawisk gospodarczych, diagnozują sytuacje przedsiębiorstw oraz przygotowują dokumentację finansowo-księgową do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji.

Finansiści mogą swoją karierę zawodową związać np. z: bankowością, doradztwem podatkowym czy międzynarodową rachunkowością. Uniwersalne wykształcenie absolwentów finansów i rachunkowości pozwala im na podjęcie pracy m.in. w: biurach analiz finansowych, zakładach ubezpieczeniowych, instytucjach podatkowych. Ponadto finansiści mogą samodzielnie otworzyć własną działalność gospodarczą.

 
Uczelnie
W Bydgoszczy finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychBydgoskiej Szkole Wyższej, Akademii Kujawsko-Pomorskiej, Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy: bankowość i innowacje finansowefinanse i bankowość, obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśprachunkowość przedsiębiorstw i finanse... specjalności na finansach i rachunkowości w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, historia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3890 zł do 5542 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na studia na kierunku finanse i rachunkowość powinni umiejętnie prowadzić analizy oraz znać podstawowe zastosowania matematyki czy informatyki. Dlatego dobrze, by przyszli studenci w swoich przedmiotach maturalnych uwzględnili np. biologię, chemię czy matematykę.

Szansę na studiowanie finansów i rachunkowości mają także kandydaci o humanistycznych predyspozycjach – w rekrutacji na ten kierunek brane są pod uwagę takie przedmioty jak m.in. język polski, język angielski, geografia czy wiedza o społeczeństwie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Kompleksowe przygotowanie finansistów pozwala im na zdobycie uniwersalnych kompetencji, cenionych na różnorodnych stanowiskach i w wielu branżach zawodowych. Działania finansistów polegają przede wszystkim na analizowaniu sytuacji podmiotów gospodarczych, planowaniu i wdrażaniu strategii ekonomiczno-gospodarczych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, organizacji i jednostek administracyjnych.

 

1. Wiedza i umiejętności

Studenci tego kierunku powinni być przygotowani w szczególności na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnorodnych przedmiotów ścisłych. Finanse i rachunkowość pozwalają przyszłym specjalistom przeanalizować dokładnie funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także poznać charakterystykę podstawowych problemów z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy uwarunkowań działalności gospodarczej.

 

Wiedza

Studenci finansów i rachunkowości poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in. mikro- i makroekonomii, bankowości czy ubezpieczeniom. W trakcie zajęć uczestnicy analizują przepisy prawa finansowego i poznają zasady zarządzania instytucjami finansowymi. Absolwenci tego kierunku wiedzą, jak funkcjonują systemy finansowe w Polsce i na świecie, a także umiejętnie prowadzą rachunkowość firmy.

Uczestnicy zajęć poznają strukturę systemu podatkowego. W trakcie swoich działań korzystają oni z narzędzi oraz metod z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Ponadto studenci umiejętnie interpretują dane z dokumentów i sprawozdań finansowych, a także prowadzą efektywne analizy ekonomiczne.

Wiedza, którą mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • znają podstawy mikro- i makroekonomii, bankowości i ubezpieczeń
 • analizują przepisy prawa finansowego
 • zarządzają instytucjami finansowymi
 • znają strukturę oraz sposób funkcjonowania systemów finansowych
 • prowadzą rachunkowość przedsiębiorstwa
 • znają strukturę systemu podatkowego
 • interpretują dane z dokumentów i sprawozdań finansowych
 • prowadzą efektywne analizy ekonomiczne

 

Umiejętności

Studenci finansów i rachunkowości przygotowywani są m.in. do przygotowywania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji, a także oceniania przyczyn i skutków występowania określonych zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

Uczestnicy zajęć dokonują analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Przyszli specjaliści szkoleni są w zakresie czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem.

Umiejętności, które mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • przygotowują dokumentację finansowo-księgową
 • oceniają przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych
 • analizują i oceniają m.in. sytuację majątkową lub finansową podmiotu gospodarczego
 • potrafią zainicjować oraz poprowadzić własny biznes
 • prowadzą działania doradcze lub zarządcze
 • przeprowadzają ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wybierają optymalne kierunki inwestowania

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka pozwala studentom zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności w warunkach profesjonalnych. Systematyczne spotkania z wykładowcami i innymi uczestnikami zajęć motywują studentów do realizowania projektów zespołowych i aktywnego uczestniczenia w życiu uczelnianym.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia skierowane są do studentów, którym zależy na pogodzeniu możliwości nauki na uczelni z pracą na pełnym etacie. Ograniczony kontakt z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć wymaga jednak od niestacjonarnych studentów samodzielności i systematyczności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i rachunkowości muszą być przygotowani do trudnych zadań, wymagających od uczestników zajęć zdolności analitycznych i matematycznych – czasem technologicznych. W pierwszych latach przyszli finansiści uczą się stosowania profesjonalnych narzędzi niezbędnych m.in. do prowadzenia analiz, planowania strategii ekonomicznych czy minimalizowania ryzyka finansowego.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość:

 • matematyka;
 • ekonometria i prognozowanie;
 • podatki w działalności gospodarczej;
 • czy uproszczone formy ewidencji.

 

Program kierunku przewiduje przedmioty zarówno o ogólnym charakterze, które pozwalają studentom poznać podstawowe czynniki wpływające bezpośrednio na sytuację ekonomiczno-gospodarczą przedsiębiorstw lub jednostek administracyjnych, jak i specjalizacyjne.

 

W siatkę dydaktyczną wpisane są zatem przedmioty takie jak:

 • prawo finansowe i podatkowe;
 • prawo gospodarcze;
 • podstawy prawa cywilnego.

 

Studenci mogą wybrać jedną ze specjalizacji, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowanie swojej dziedziny w biznesie międzynarodowym czy sposób zarządzania giełdami finansowymi.

 

Oprócz tego uczelnie w Bydgoszczy przygotowały dla swoich studentów bogatą ofertę specjalizacji takich jak:

 • giełdy i rynki finansowe;
 • international business;
 • bankowość i innowacje finansowe itd.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci finansów i rachunkowości muszą być zorganizowani i mieć zdolności matematyczne czy analityczne. W zawodzie finansisty każda pomyłka jest ogromnym ryzykiem dla przedsiębiorców, dlatego kandydaci na ten kierunek muszą być bardzo odpowiedzialni i gotowi do podejmowania decyzji. Dobrze, by byli oni komunikatywni i spostrzegawczy.

Na studiach na kierunku finanse i rachunkowość przydatna będzie dobra pamięć. Ponadto kandydaci powinni wyróżniać się umiejętnością samodzielnej oraz zespołowej pracy. Dobrze, by przyszli studenci lubili przeprowadzać badania i umiejętnie wysnuwali wnioski. W zawodzie finansisty potrzebne będą m.in.: odporność na stres, umiejętność pracy pod presją, systematyczność i terminowość.

Predyspozycje kandydatów na studia na finanse i rachunkowość:

 • zorganizowanie, systematyczność, terminowość
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • odpowiedzialność, gotowość do podejmowania decyzji
 • komunikatywność, otwartość, spostrzegawczość
 • dobra pamięć, rzetelność
 • umiejętność pracy samemu lub w zespole
 • zamiłowanie do pracy naukowej, analitycznej
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci finansów i rachunkowości przez 6 semestrów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: ekonomii, bankowości, gospodarki, prawa, administracji czy socjologii. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci studiów I stopnia, którzy obronili swoje prace, mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować naukę na studiach II stopnia lub rozpocząć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Ci studenci, którzy zdecydowali się na dalsze kształcenie się na studiach magisterskich, mogą pogłębiać swoją wiedzę w wybranym zakresie specjalizacyjnym. Liczne warsztaty, ćwiczenia oraz praktyki pozwalają przyszłym specjalistom poznać z bliska specyfikę zawodu finansisty. Po 4 semestrach studiów II stopnia absolwenci, którzy otrzymali tytuł magistra, mogą rozwinąć swoją karierę w jednej z dziedzin finansowych lub rachunkowych.

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów finansów i rachunkowości:

 • biura analiz finansowych;
 • biura podatkowe;
 • instytucje finansowe (np.: Krajowa Izba Podatkowa, czy Krajowa Izba Skarbowa);
 • organizacje pożytku publicznego;
 • zakłady i firmy ubezpieczeniowe

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy oraz Akademii Kujawsko-Pomorska, Bydgoskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3890 zł do 5542 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci Finansów i rachunkowości to poszukiwani na rynku pracownicy, mogący zajmować rozmaite stanowiska. Wszystko dzięki obszernej wiedzy oraz licznym umiejętnościom pozyskanym podczas studiów. Absolwentom Finansów i rachunkowości nie są obce zagadnienia analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu czy też użytkowania systemów finansowo- księgowych i projektowania polityki rachunkowości. Na tej podstawie znajdują oni zatrudnienie między innymi w: bankach, instytucjach finansowych, biurach rachunkowych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 5210 złotych
 • analityk biznesowy – 6390 złotych
 • analityk finansowy – 4820 złotych
 • główny księgowy – 7400 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to kierunek kształcenia, który od lat zaliczany jest do grona kierunków perspektywicznych. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że na wiedzę jaką zdobywa się w toku nauki istnieje duże zapotrzebowanie rynku, a ponadto zawody związane z wykształceniem stają się coraz bardziej prestiżowe, coraz częściej poszukiwane i coraz lepiej opłacane.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy, zdecydowani na Finanse i rachunkowość mogą skorzystać z trzech ofert dydaktycznych. Jedna z nich pochodzi z uczelni publicznej.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy:

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Kandydaci coraz częściej decydują się na podjęcie nauki w uczelniach niepublicznych. Przemawiają za tym interesujące programy oraz bardzo często oferowane specjalności. Istotnym czynnikiem studiowania w uczelni niepublicznej jest jednak to, że każda forma nauczania jest odpłatna.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Bydgoszczy:

 • Akademia Kujawsko- Pomorska
 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W toku kształcenia spotykają się między innymi z takimi przedmiotami jak:

 • matematyka finansowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstwa
 • analiza finansowa
Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość od kilkunastu lat cieszą się niegasnącą popularnością i są wybierane przez wielu absolwentów szkół średnich. Musisz wziąć jednak pod uwagę, że jest to bardzo wymagający profil kształcenia, na którym nie odnajdzie się każdy przyszły student. Przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej zastanów się, czy będą to studia odpowiednie dla ciebie. Odpowiedz na kilka pytań:

 • Czy matematyka jest jednym z twoich ulubionych przedmiotów?
 • Czy nie przeraża cię analiza rozbudowanych wykresów?
 • Czy cechuje cię zdolność do logicznego myślenia?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość są dla ciebie stworzone. By jednak rozpocząć tę niezapominaną przygodę intelektualną, musisz jak najlepiej przygotować się do procedury rekrutacyjnej, podczas której twoją podstawową bronią będą wyniki egzaminów dojrzałości.

Uczelnie w Bydgoszczy przyjmują tych kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty takie jak: matematyka, geografia, WOS lub informatyka Oprócz tego dobrze byłoby, abyś otrzymał wysoki wynik z egzaminu z języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym znacznie zwiększają twoją szansę na wymarzone studia.

Lubisz ambitne zagadki matematyczne? Twoje umiejętności wykraczają poza mury szkoły? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jej laureaci oraz finaliści znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość weź pod uwagę:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej itd.

 

Nie zapomnij także o terminowym dokonaniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw dokumentów takich jak: świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość są prawdziwym wyzwaniem, które przy odrobinie zaangażowania owocuje bardzo dobrymi perspektywami zawodowego rozwoju.

Klaudia, studentka drugiego roku, mówi:

Chciałam pójść na takie studia, które zagwarantują mi pracę, to był dla mnie priorytet. Studia w Bydgoszczy spełniają moje wszystkie oczekiwania, zwłaszcza że matematyka nigdy nie stanowiła dla mnie problemu.

Pozostałe uczelnie w Bydgoszczy na których jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski