Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

finanse i rachunkowość

Odkryj kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

25.01.2023

Finanse i rachunkowość studia Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Bydgoszczy finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowość to dyscyplina naukowa o interdyscyplinarnym charakterze. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: tajniki polskiej i światowej gospodarki, zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami czy podstawy prawa i administracji. Absolwenci finansów i rachunkowości dokonują oceny zjawisk gospodarczych, diagnozują sytuacje przedsiębiorstw oraz przygotowują dokumentację finansowo-księgową do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy: finanse przedsiębiorstw, kadry i płace, nowoczesna bankowość i usługi finansowe... specjalności na finansach i rachunkowości w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 5188 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy >
 

Praca po studiach

Finansiści mogą swoją karierę zawodową związać np. z: bankowością, finansowymi innowacjami, doradztwem podatkowym, zarządzaniem przedsiębiorstwami czy międzynarodową rachunkowością. Uniwersalne wykształcenie absolwentów finansów i rachunkowości pozwala im na podjęcie pracy m.in. w: biurach maklerskich i rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej lub prywatnej. Ponadto finansiści mogą samodzielnie otworzyć własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na studia na kierunku finanse i rachunkowość powinni umiejętnie prowadzić analizy oraz znać podstawowe zastosowania matematyki czy informatyki. Dlatego dobrze, by przyszli studenci w swoich przedmiotach maturalnych uwzględnili np. biologię, chemię czy matematykę.

Szansę na studiowanie finansów i rachunkowości mają także kandydaci o humanistycznych predyspozycjach – w rekrutacji na ten kierunek brane są pod uwagę takie przedmioty jak m.in. język polski, język angielski, geografia czy wiedza o społeczeństwie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Kompleksowe przygotowanie finansistów pozwala im na zdobycie uniwersalnych kompetencji, cenionych na różnorodnych stanowiskach i w wielu branżach zawodowych. Działania finansistów polegają przede wszystkim na analizowaniu sytuacji podmiotów gospodarczych, planowaniu i wdrażaniu strategii ekonomiczno-gospodarczych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, organizacji i jednostek administracyjnych.

 

1. Wiedza i umiejętności

Studenci tego kierunku powinni być przygotowani w szczególności na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnorodnych przedmiotów ścisłych. Finanse i rachunkowość pozwalają przyszłym specjalistom przeanalizować dokładnie funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także poznać charakterystykę podstawowych problemów z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy uwarunkowań działalności gospodarczej.

 

Wiedza

Studenci finansów i rachunkowości poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in. mikro- i makroekonomii, bankowości czy ubezpieczeniom. W trakcie zajęć uczestnicy analizują przepisy prawa finansowego i poznają zasady zarządzania instytucjami finansowymi. Absolwenci tego kierunku wiedzą, jak funkcjonują systemy finansowe w Polsce i na świecie, a także umiejętnie prowadzą rachunkowość firmy.

Uczestnicy zajęć poznają strukturę systemu podatkowego. W trakcie swoich działań korzystają oni z narzędzi oraz metod z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Ponadto studenci umiejętnie interpretują dane z dokumentów i sprawozdań finansowych, a także prowadzą efektywne analizy ekonomiczne.

Wiedza, którą mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • znają podstawy mikro- i makroekonomii, bankowości i ubezpieczeń
 • analizują przepisy prawa finansowego
 • zarządzają instytucjami finansowymi
 • znają strukturę oraz sposób funkcjonowania systemów finansowych
 • prowadzą rachunkowość przedsiębiorstwa
 • znają strukturę systemu podatkowego
 • interpretują dane z dokumentów i sprawozdań finansowych
 • prowadzą efektywne analizy ekonomiczne

 

Umiejętności

Studenci finansów i rachunkowości przygotowywani są m.in. do przygotowywania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji, a także oceniania przyczyn i skutków występowania określonych zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

Uczestnicy zajęć dokonują analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Przyszli specjaliści szkoleni są w zakresie czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem.

Umiejętności, które mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • przygotowują dokumentację finansowo-księgową
 • oceniają przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych
 • analizują i oceniają m.in. sytuację majątkową lub finansową podmiotu gospodarczego
 • potrafią zainicjować oraz poprowadzić własny biznes
 • prowadzą działania doradcze lub zarządcze
 • przeprowadzają ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wybierają optymalne kierunki inwestowania

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka pozwala studentom zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności w warunkach profesjonalnych. Systematyczne spotkania z wykładowcami i innymi uczestnikami zajęć motywują studentów do realizowania projektów zespołowych i aktywnego uczestniczenia w życiu uczelnianym.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia skierowane są do studentów, którym zależy na pogodzeniu możliwości nauki na uczelni z pracą na pełnym etacie. Ograniczony kontakt z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć wymaga jednak od niestacjonarnych studentów samodzielności i systematyczności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i rachunkowości muszą być przygotowani do trudnych zadań, wymagających od uczestników zajęć zdolności analitycznych i matematycznych – czasem technologicznych. W pierwszych latach przyszli finansiści uczą się stosowania profesjonalnych narzędzi niezbędnych m.in. do prowadzenia analiz, planowania strategii ekonomicznych czy minimalizowania ryzyka finansowego.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość:

 • matematyka;
 • ekonometria i prognozowanie;
 • podatki w działalności gospodarczej;
 • czy uproszczone formy ewidencji.

 

Program kierunku przewiduje przedmioty zarówno o ogólnym charakterze, które pozwalają studentom poznać podstawowe czynniki wpływające bezpośrednio na sytuację ekonomiczno-gospodarczą przedsiębiorstw lub jednostek administracyjnych, jak i specjalizacyjne.

 

W siatkę dydaktyczną wpisane są zatem przedmioty takie jak:

 • prawo finansowe i podatkowe;
 • prawo gospodarcze;
 • podstawy prawa cywilnego.

 

Studenci mogą wybrać jedną ze specjalizacji, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowanie swojej dziedziny w biznesie międzynarodowym czy sposób zarządzania giełdami finansowymi.

 

Oprócz tego uczelnie w Bydgoszczy przygotowały dla swoich studentów bogatą ofertę specjalizacji takich jak:

 • giełdy i rynki finansowe;
 • international business;
 • bankowość i innowacje finansowe itd.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci finansów i rachunkowości muszą być zorganizowani i mieć zdolności matematyczne czy analityczne. W zawodzie finansisty każda pomyłka jest ogromnym ryzykiem dla przedsiębiorców, dlatego kandydaci na ten kierunek muszą być bardzo odpowiedzialni i gotowi do podejmowania decyzji. Dobrze, by byli oni komunikatywni i spostrzegawczy.

Na studiach na kierunku finanse i rachunkowość przydatna będzie dobra pamięć. Ponadto kandydaci powinni wyróżniać się umiejętnością samodzielnej oraz zespołowej pracy. Dobrze, by przyszli studenci lubili przeprowadzać badania i umiejętnie wysnuwali wnioski. W zawodzie finansisty potrzebne będą m.in.: odporność na stres, umiejętność pracy pod presją, systematyczność i terminowość.

Predyspozycje kandydatów na studia na finanse i rachunkowość:

 • zorganizowanie, systematyczność, terminowość
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • odpowiedzialność, gotowość do podejmowania decyzji
 • komunikatywność, otwartość, spostrzegawczość
 • dobra pamięć, rzetelność
 • umiejętność pracy samemu lub w zespole
 • zamiłowanie do pracy naukowej, analitycznej
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją
Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci finansów i rachunkowości przez 6 semestrów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: ekonomii, bankowości, gospodarki, prawa, administracji czy socjologii. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci studiów I stopnia, którzy obronili swoje prace, mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować naukę na studiach II stopnia lub rozpocząć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Ci studenci, którzy zdecydowali się na dalsze kształcenie się na studiach magisterskich, mogą pogłębiać swoją wiedzę w wybranym zakresie specjalizacyjnym. Liczne warsztaty, ćwiczenia oraz praktyki pozwalają przyszłym specjalistom poznać z bliska specyfikę zawodu finansisty. Po 4 semestrach studiów II stopnia absolwenci, którzy otrzymali tytuł magistra, mogą rozwinąć swoją karierę w jednej z dziedzin finansowych lub rachunkowych.

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów finansów i rachunkowości:

 • biura analiz finansowych;
 • biura podatkowe;
 • instytucje finansowe (np.: Krajowa Izba Podatkowa, czy Krajowa Izba Skarbowa);
 • organizacje pożytku publicznego;
 • zakłady i firmy ubezpieczeniowe

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3400 zł do 5188 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość od kilkunastu lat cieszą się niegasnącą popularnością i są wybierane przez wielu absolwentów szkół średnich. Musisz wziąć jednak pod uwagę, że jest to bardzo wymagający profil kształcenia, na którym nie odnajdzie się każdy przyszły student. Przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej zastanów się, czy będą to studia odpowiednie dla ciebie. Odpowiedz na kilka pytań:

 • Czy matematyka jest jednym z twoich ulubionych przedmiotów?
 • Czy nie przeraża cię analiza rozbudowanych wykresów?
 • Czy cechuje cię zdolność do logicznego myślenia?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość są dla ciebie stworzone. By jednak rozpocząć tę niezapominaną przygodę intelektualną, musisz jak najlepiej przygotować się do procedury rekrutacyjnej, podczas której twoją podstawową bronią będą wyniki egzaminów dojrzałości.

Uczelnie w Bydgoszczy przyjmują tych kandydatów, którzy zdawali na maturze przedmioty takie jak: matematyka, geografia, WOS lub informatyka Oprócz tego dobrze byłoby, abyś otrzymał wysoki wynik z egzaminu z języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym znacznie zwiększają twoją szansę na wymarzone studia.

Lubisz ambitne zagadki matematyczne? Twoje umiejętności wykraczają poza mury szkoły? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jej laureaci oraz finaliści znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość weź pod uwagę:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej itd.

 

Nie zapomnij także o terminowym dokonaniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ to dzięki nim twoja kandydatura zostanie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw dokumentów takich jak: świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość są prawdziwym wyzwaniem, które przy odrobinie zaangażowania owocuje bardzo dobrymi perspektywami zawodowego rozwoju.

Klaudia, studentka drugiego roku, mówi:

Chciałam pójść na takie studia, które zagwarantują mi pracę, to był dla mnie priorytet. Studia w Bydgoszczy spełniają moje wszystkie oczekiwania, zwłaszcza że matematyka nigdy nie stanowiła dla mnie problemu.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu