Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

09.02.2022

Filologia polska – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Język polski należy do grona najtrudniejszych, ale i tak posługuje się nim około 50 milionów ludzi na świecie. Naturalnie, większość z nich mieszka w naszym kraju, lecz język polski usłyszeć można także w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, czy Brazylii. Chcąc nabyć wielu umiejętności językowych warto zwrócić uwagę na Uniwersytet Rzeszowski, który oferuje studia na kierunku Filologia polska.

Kształcenie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu  literatury, języka i kultury polskiej. Studenci nabywają umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, analizy tekstu kultury, jak również korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • literatura oświecenia,
 • pedagogika,
 • historia książki,
 • podstawy tekstologii,
 • gramatyka opisowa języka polskiego,
 • warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne,
 • emisja głosu,
 • współczesna kultura miasta i regionu,
 • arcydzieła literatury powszechnej,
 • stylistyka praktyczna,
 • gramatyka historyczna języka polskiego,
 • literatura pozytywizmu,
 • analiza dzieła literackiego,
 • historia Polski,
 • język promocji i reklamy,
 • krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej,
 • teksty kultury w edukacji,
 • sztuka pisania

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym, gromadzenia informacji bibliograficznych, interpretacji przemian życia literackiego, interpretacji dzieł literackich z różnych epok, czy analizy językowej tekstów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać praca po ukończeniu nauki? Absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, zakładach poligraficznych, redakcjach, agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach administracji publicznej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa podkarpackiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię polską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Weronika, studentka Filologii polskiej mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to nie tylko ciekawa oferta studiów. To także wspaniali ludzie, którzy tworzą wyjątkowy klimat tej uczelni. Obecnie studiuję na trzecim roku i nie wyobrażam sobie, że mogłabym studiować gdzie indziej. Polecam.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia Rzeszów

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • sporządzania opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej,
 • historii literatury polskiej,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych,
 • językoznawstwo historycznego i współczesnego,
 • obsługi specjalistycznych programów do składu tekstu,
 • redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • placówkach oświatowych,
 • instytucjach kultury,
 • zakładach poligraficznych,
 • redakcjach,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)