Filozofia

Filozofia

Filozofia

09.02.2022

Filozofia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Według encyklopedycznej definicji filozofia to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. Nietrudno wysnuć wniosek, iż jest to dziedzina, która istnieje praktycznie do początku świata, ponieważ od zawsze człowiek zadawał wiele pytań, między innymi tych dotyczących jego życia. Ale czy z biegiem lat filozofia się zmieniła i stawia inne pytania? O tym można się przekonać wybierając studia na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. To także przygotowanie do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • teoria bytu,
 • historia filozofii średniowiecznej,
 • filozofia jako sposób życia,
 • retoryka,
 • filozofia człowieka,
 • historia filozofii nowożytnej,
 • filozofia polityki,
 • filozofia dialogu i spotkania,
 • filozofia języka,
 • filozofia polska,
 • filozofia społeczna,
 • historia filozofii współczesnej,
 • teoria wiedzy

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności samodzielnej interpretacji i analizy tekstów filozoficznych w języku polskim i obcym, jak również samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesności.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim mogą podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Mogą pracować w instytucjach naukowych, instytucjach oświatowych, instytucjach kulturalnych, jednostkach administracyjnych, redakcjach, wydawnictwach.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Igor, student Filozofii mówi:

„Jeśli ktoś chciałby wybrać filozofię, to polecam Uniwersytet Rzeszowski. Jest tutaj sporo, różnych specjalności, dzięki czemu można zdobyć bardzo szeroką wiedzę i liczne umiejętności praktyczne.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia Rzeszów

Filozofia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filozofię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • czytania i interpretacji tekstu,
 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • antropologii kulturowej,
 • psychologii humanistycznej,
 • metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych,
 • doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach naukowych,
 • instytucjach oświatowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)