Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

09.02.2022

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Można powiedzieć, że kulturoznawstwo jest nauką o kulturze, ale taka definicja wydaje się płytka, ponieważ kultura jest niezwykle szerokim i głębokim zagadnieniem. To nie tylko teatr, literatura, czy film, ale także sztuka regionalna, nierzadko niezapisywana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dlatego kierunek Kulturoznawstwo to kierunek dla odkrywców i poszukiwaczy.

Kształcenie na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat różnych dziedzin kultury, a także nabycie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego jak i wybranych obszarów świata.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia kultury nowożytnej,
 • historia i kultura regionu karpackiego,
 • wiedza o literaturze i teatrze,
 • podstawy antropologii kultury,
 • teoria kultury,
 • etnografia regionu karpackiego,
 • analiza i interpretacja tekstu literackiego,
 • kultura współczesna,
 • projekt w kulturze,
 • kultura audiowizualna i nowe media w kulturze,
 • kultura w regionie,
 • muzealnictwo i sztuka wystawiennicza

 

Nabywane umiejętności

Czym charakteryzuje się absolwent Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim? Posiada on szeroką wiedzę z zakresu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, historycznego i społecznego na obszarze państw regionu karpackiego, a także podstawy metodologiczne oraz umiejętności praktyczne pozwalające podejmować działania z zakresu animacji kulturowej. Ponadto, posiada umiejętności pozwalające na podejmowanie działań na styku kultury i turystyki w tym opracowywanie szlaków kulturowych, czy tworzenia ofert z zakresu turystyki kulturowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, muzeach, instytucjach państwowych, organizacjach turystycznych, instytucjach samorządowych.

 

Opinie

Zdana matura i co dalej? Dokąd na studia? Oferty dydaktyczne rodzimych uczelni powiększają się, stają się coraz ciekawsze i niektórym niełatwo jest wybrać jedną, ostateczną przestrzeń kształcenia.  Jeśli chcemy poznać świat kultury, sztuki i mediów to warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje taką dyscyplinę. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Aneta, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Ponieważ na zajęciach zdobywa się przede wszystkim wiedzę praktyczną, którą potem będzie można wykorzystać w pracy zawodowej. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

Kulturoznawstwo studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kategorii używanych w badaniach nad kulturą,
 • kultury i sztuki regionu karpackiego,
 • historii sztuki i historii literatury,
 • analizowania zjawisk kulturowych,
 • współczesnej kultury audiowizualnej,
 • instytucji kulturalnych i zasad ich działania,
 • antropologii kultury,
 • metod badań kulturoznawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • muzeach,
 • instytucjach państwowych,
 • organizacjach turystycznych,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)