Politologia

Politologia

Politologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politologia jest nauką humanistyczną, która zajmuje się całokształtem stosunków politycznych, wszystkimi dziedzinami i formami działalności politycznej, czy uwarunkowaniami procesów politycznych. To kierunek dla tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez śledzenia wiadomości, których interesują reguły wielkiej polityki, czy też zasady prowadzenia kampanii wyborczych.

Kształcenie na kierunku Politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także wiedzy umożliwiającej analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Studenci poznają historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych, zasady funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego, jak również zasady marketingu politycznego i funkcjonowania systemu medialnego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • geografia polityczna,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • podstawy metodologii badań politologicznych,
 • system polityczny RP,
 • integracja europejska,
 • samorząd i polityka lokalna,
 • marketing polityczny,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • partie polityczne i system partyjny,
 • komunikowanie polityczne,
 • decydowanie polityczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania zjawisk politycznych, analizy struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych, klasyfikowania partii i systemów partyjnych, dokonywania oceny wydarzeń historycznych, interpretacji działań administracji publicznej, oceny wydarzeń historycznych i ich wzajemnych relacji, czy analizowania kampanii wyborczych i stosowanych w nich narzędzi.

 

Praca po studiach

Czym można się zająć po zakończeniu nauki? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach badań społecznych i rynku, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalnych, agencjach marketingowych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, zespołach reagowania kryzysowego.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Politologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Grzesiek, student Politologii mówi:

„Uniwersytet Adama Mickiewicza to absolutna czołówka, jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Studiowanie tutaj wiąże się ze sporym wysiłkiem, wieloma zajęciami, ale także gwarancją zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego,
 • działań administracji publicznej,
 • socjologii polityki,
 • analizowania kampanii wyborczych i stosowanych w nich narzędzi,
 • wpływu problemów społecznych i gospodarczych na życie polityczne.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach badań społecznych i rynku,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • instytucjach kulturalnych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)