Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku geodecja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Początki geodezji sięgają czasów, kiedy człowiek postanowił zaznaczyć ziemię, która do niego należy. Gdy brakowało charakterystycznych, naturalnych granic terenu oznaczał je kamieniami, czy wbijanymi palami. A jaki jest początek kartografii? Prawdopodobnie jej historia sięga starożytności, choć tak naprawdę rozwinęła się dopiero w okolicach XV i XVI wieku. Geodezja zajmuje się wykonywaniem pomiarów, między innymi wysokościowych, czy sytuacyjno- wysokościowych. Kartografia zaś ma na celu przedstawienie tychże pomiarów w formie graficznej. Dlatego też są zależne od siebie i zawsze występują w parze. Tak, jak w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Uczą się określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, czy wykonywania map gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, w którym występują między innymi takie przedmioty jak:

 • ewidencja gruntów i budynków,
 • geodezja inżynieryjna i satelitarna,
 • mapoznawstwo i geoportale,
 • rachunek wyrównawczy,
 • instrumentoznawstwo geodezyjne,
 • oprogramowanie geodezyjne,
 • infrastruktura informacji przestrzennej,
 • bazy i rejestry danych przestrzennych,
 • kartowanie środowiska przyrodniczego,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • teledetekcja,
 • fotogrametria,
 • kartografia animowana i multimedialna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geodezji i kartografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. W jakim zakresie? Między innymi w zakresie pomiaru i określania wielkości fizycznych, projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD, pozyskiwania i interpretacji danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej, czy wykonywania pomiarów oraz prac niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji. Ponadto, uczą się redagować i opracowywać mapy z zastosowaniem narzędzi informatycznych, czy wykonywać prace związane z gospodarką nieruchomościami.

 

Praca po studiach

Absolwenci Geodezji i kartografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, firmach budowlanych, przedsiębiorstwach poszukujących surowców, administracji publicznej, wydawnictwach i firmach kartograficznych, agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firmach badających i monitorujących stan środowiska.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie geodezji i kartografii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości, zapytajmy – jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Krzysiek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Ciekawy i bogaty program kształcenia, dużo zajęć praktycznych, fajna atmosfera. To wszystko sprawiło, że wybrałem studia właśnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Poza tym, Poznań to piękne miasto, otwarte na studentów, więc wszystko jest tak, jak powinno być na studiach.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia Poznań

​Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geodezję i kartografię na UAM:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk i procesów w przyrodzie,
 • organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu,
 • wykonywania pomiarów oraz prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji,
 • zakładania i prowadzenia katastru,
 • pozyskiwania i aktualizacji danych SIP,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • firmach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach poszukujących surowców,
 • administracji publicznej,
 • wydawnictwach i firmach kartograficznych,
 • agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • firmach badających i monitorujących stan środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)