Geodezja i kartografia - Poznań

Geodezja i kartografia - Poznań

Geodezja i kartografia - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

geodezja i kartografia

Odkryj geodezję i kartografię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Geodezja i kartografia - studia Poznań

Geodezja i kartografia to kierunek przeznaczony dla osób rzetelnych oraz posiadających ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną – w końcu nauka na tym kierunku oraz przyszła praca zawodowa będzie w głównej mierze polegała na pracy z przyrządami nawigacyjnymi, wymagającymi ponadprzeciętnej orientacji w terenie.

Należy pamiętać o tym, że zawód kartografa to nie tylko przyjemne pogadanki z architektami, ale również praca w terenie, częste odwiedziny na samym placu budowy. Dlatego szczególnie ważne jest posiadanie przez absolwentów Geodezji i kartografii szerokiej wiedzy, której spektrum zatacza koło wokół podstaw wielu innych dziedzin, z pozoru niezwiązanych z kierunkiem kształcenia.

Słowo ‘geodezja’ pochodzi od arystotelowskiego ‘geo’ oznaczającego Ziemię. Owocem prac w tej dziedzinie stały się wszelkiego rodzaju pomiary, różne rodzaje map oraz dokumenty o charakterze prawnym (np. podczas odgraniczania nieruchomości).

Wstępne wymagania stawiane przez uczelnie to podstawowa znajomość i umiejętność posługiwania się zagadnieniami matematycznymi i geograficznymi, które w dalszym toku edukacji zostaną poszerzone i wzbogacone o nowe.

 

Czego nauczysz się na studiach

Po zakończeniu studiów absolwent zna podstawowe pojęcia związane z teorią figury Ziemi, potrafi wyjaśnić potrzeby wykonania pomiarów geodezyjnych, umie analizować i oceniać jakość informacji pozyskiwanych metodami geodezyjnymi.

Celem studiów na kierunku geodezja i kartografia jest zdobycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie w praktyce podstawowych zagadnień administracyjnych i geodezyjnych. Nabędziesz umiejętności wykorzystywania map wielkoskalowych w charakterze źródła informacji oraz wykorzystania przestrzeni w sporządzaniu dokumentacji w gospodarce przestrzennej.

 

Dla kogo te studia

Jak pewnie dobrze wiesz, nie istnieje jeden całkowicie uniwersalny kierunek kształcenia, którego wybór zadowoli każdego z przyszłych studentów. Geodezja i kartografia również nie jest dla każdego. Zatem jakimi cechami powinien dysponować idealny kandydat na te studia? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania i wszystko będzie jasne.

Geografia od zawsze była jednym z twoich ulubionych przedmiotów w szkole? Nauka przedmiotów ścisłych również przychodziła ci z łatwością? Doskonale orientujesz się w otaczającej przestrzeni, a umiejętność znalezienia drogi w nieznanych wcześniej miejscowościach to dla ciebie bułka z masłem? Chciałbyś związać swoją przyszłość z bardzo przyszłościowym i dobrze płatnym kierunkiem studiów? W takim razie wybierz Geodezję i kartografię w Poznaniu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Geodezja i kartografia w Poznaniu

Szczegółowe wymagania obowiązujące studia w Poznaniu zależą od wielu czynników. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest kanon nauk, w skład których wchodzi wybrany przez przyszłego studenta kierunek. W przypadku Geodezji i kartografii przedmiotami wiodącymi będą: geografia, matematyka oraz język obcy nowożytny.

Uczelnie w Poznaniu ustalają własne procedury rekrutacyjne, które mogą zmieniać się w zależności od różnych czynników. Dlatego warto pamiętać, aby tuż przed aplikacją na wymarzone kierunki studiów w Poznaniu, dobrze zapoznać się z ich programem, zawartym na stronie internetowej lub dziekanacie wybranego instytutu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Poznaniu

Czego możesz się spodziewać wybierając studia w Poznaniu na kierunku Geodezja i kartografia w Poznaniu? W związku z tym, że kierunek ten należy do kanonu nauk geograficznych, rozpoczynając swoją edukacyjną przygodę będziesz miał okazję powtórzyć i poszerzyć posiadane już wiadomości o kilka całkiem nowych zagadnień.

Aby osiągnąć poziom eksperta w zgłębianej dziedzinie, staniesz przed koniecznością przyswojenia skomplikowanej wiedzy matematycznej, która zapewni ci możliwość wykonywania potrzebnych w pracy zawodowej obliczeń. Nie bez znaczenia pozostanie nauka obsługi profesjonalnych programów statystycznych, do których otrzymasz dostęp jako student Geodezji i kartografii.

Część zajęć będzie prowadzona w formie praktycznych warsztatów w terenie. Każdy ze studentów, pod okiem wyspecjalizowanych praktyków geodezji, będzie miał okazję poznać na własnej skórze, jak wygląda praca w zawodzie. Przy okazji wszyscy zdobędą niezbędną wiedzę o wykonywaniu pomiarów, zapisywaniu ich rezultatów oraz odpowiednim wykorzystaniu jej w praktyce.

Ponadto nauczysz się współpracy grupowej, która w późniejszym czasie przełoży się na zdolność do uczestniczenia w różnorakich projektach z innymi fachowcami z branży, a szeroka wiedza z zakresu prawa, którą również wyniesiesz ze studiów na kierunku Geodezja i kartografia, pozwoli ci działać świadomie.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

geodezja i kartografia studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu ustalają czas trwania oferowanych przez siebie kierunków w zależności od ich specyfiki oraz odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia, czas przeznaczony na ukończenie edukacji będzie wynosił trzy i pół roku, a każdy z absolwentów zostanie nagrodzony dyplomem licencjata oraz uprawnieniami do wykonywania pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia to doskonała szansa na wzbogacenie swoich kompetencji o bardziej specjalistyczne zagadnienia. Aby z niej skorzystać, należy zagospodarować dodatkowe pół roku oraz być absolwentem studiów pierwszego stopnia.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geodezja i kartografia w Poznaniu

Aby podjąć studia geograficzne w Poznaniu, do których należy między innymi Geodezja i kartografia, należy wykazać się doskonałą znajomością geograficznej strony otaczającego nas świata. Dlatego też kandydaci na studia pierwszego stopnia zmierzą się z rozszerzoną maturą między innymi z geografii, aby mieć realne szanse na zasilenie grona studentów.

Konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia może okazać się biletem wstępu dla wielu kandydatów, chcących podjąć studia magisterskie na kierunku Geodezja i kartografia. Powinni oni bardzo przyłożyć się do efektów swojej nauki w postaci ocen otrzymanych na dyplomie.

Biletem wstępu na studia geograficzne na kierunku Geodezja i kartografia na wybranej uczelni w Poznaniu bez wątpienia okaże się uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim. Przyszły maturzysta, który stanie na podium olimpiady geograficznej lub matematycznej zostanie zwolniony z konieczności podejścia do egzaminu maturalnego, uzyskując automatycznie stuprocentowy wynik.

Geodezję i kartografię w Poznaniu można podjąć w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pierwsza opcja jest znacznie częściej wybierana przez przyszłych studentów, a zdobywana w ten sposób wiedza jest rozłożona równomiernie w trakcie całego tygodnia.

Studia niestacjonarne umożliwiają podjęcie zobowiązań między innymi zawodowych równolegle ze studiami oraz wiążą się z koniecznością przyswajania koniecznego materiału w trakcie cotygodniowych zjazdów.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać ku wkroczeniu na ścieżkę edukacyjną na opisywanym kierunku, jest wzięcie udziału w dobrze wszystkim znanym konkursie świadectw maturalnych lub dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kiedy pozytywnie przejdziesz całą procedurę rekrutacyjną, będziesz zobowiązany do dostarczenia na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej pliku dokumentów, w skład których wejdzie świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z ich kserokopią, rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny oraz fotografia o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej.

zasady rekrutacji na studia

 

geodezja i kartografia studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Geodezja i kartografia w Poznaniu

Wciąż zastanawiasz się, jakie możliwości zawodowe oferuje interesujący cię kierunek studiów? Jeśli w spektrum twoich rozważań na temat przyszłości zawiera się Geodezja i kartografia w Poznaniu, ten akapit powinien dać ci odpowiedź na nurtujące cię pytania.

Przyszłe życie zawodowe studentów Geodezji i kartografii wygląda dosyć obiecująco. Absolwenci lubiący pracę w terenie znajdą zatrudnienie w międzynarodowych firmach geodezyjnych, gdzie wykażą się doskonałą orientacją w przestrzeni i umiejętnością wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych.

Dla miłośników biurowej pracy wymagającej analitycznego myślenia i zdolności do sprawnego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych otworzy się możliwość podjęcia pracy w wydawnictwach kartograficznych, zajmujących się projektowaniem, dystrybucją oraz sprzedażą map.

Międzynarodowe korporacje informatyczne będą ci wdzięczne za zasilenie grona pracujących nad tworzeniem i programowaniem nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych oraz programów nawigacyjnych dla urządzeń przenośnych z różnymi systemami operacyjnymi.

Ukończenie Geodezji i kartografii w Poznaniu to również możliwość podjęcia współpracy z firmami budowlanymi, architektonicznymi oraz szeroko rozumianym górnictwem – wszystkie te zajęcia łączy konieczność obcowania z gruntem oraz wykonywania różnorakich operacji z nim związanych.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, które staną przed tobą otworem po ukończeniu studiów geograficznych w Poznaniu, będą bardzo obiecujące, a wybranie jakiejkolwiek z nich będzie wiązało się z możliwością rozpoczęcia godnego i dostatniego życia.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Geodezja i kartografia w Poznaniu

Jednym z twoich wyborów numer jeden w kwestii przyszłej edukacji jest Geodezja i kartografia, jednak zanim ostatecznie zdecydujesz się na podjęcie tych studiów, chciałbyś poznać opinię starszych kolegów, mających do czynienia z tą drogą edukacyjną?

 

Honorata, studentka pierwszego roku Geodezji i kartografii w Poznaniu, mówi:

„Przez bardzo długi czas nie mogłam się zdecydować co do kierunku studiów, jaki chciałabym podjąć. Wiedziałam jedno – musi być on związany z geografią oraz zapewniać dobre możliwości zawodowe. A dlaczego Poznań? Jest to moje miasto rodzinne, z którego nie wyobrażam sobie wyjeżdżać.”

KIERUNKI GEOGRAFICZNE W POZNANIU

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)