Geodezja i kartografia Poznań

Geodezja i kartografia Poznań

geodezja i kartografia studia poznań

Geodezja i kartografia - studia Poznań

Geodezja i kartografia to kierunek przeznaczony dla osób rzetelnych oraz posiadających ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną.

Należy pamiętać o tym, że zawód kartografa to nie tylko przyjemne pogadanki z architektami, ale również praca w terenie, częste odwiedziny na samym placu budowy.

Słowo ‘geodezja’ pochodzi od arystotelowskiego ‘geo’ oznaczającego Ziemię. Owocem prac w tej dziedzinie stały się wszelkiego rodzaju pomiary, różne rodzaje map oraz dokumenty o charakterze prawnym (np. podczas odgraniczania nieruchomości). Wstępne wymagania stawiane przez uczelnie to podstawowa znajomość u umiejętność posługiwania się zagadnieniami matematycznymi i geograficznymi, które w dalszym toku edukacji.

Po zakończeniu studiów absolwent zna podstawowe pojęcia związane z teorią figury Ziemi, potrafi wyjaśnić potrzeby wykonania pomiarów geodezyjnych, umie analizować i oceniać jakość informacji pozyskiwanych metodami geodezyjnymi. Celem studiów na kierunku geodezja i kartografia jest zdobycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie w praktyce podstawowych zagadnień administracyjnych i geodezyjnych. Nabędziesz umiejętności wykorzystywania map wielkoskalowych w charakterze źródła informacji oraz wykorzystania przestrzeni w sporządzaniu dokumentacji w gospodarce przestrzennej.

Anna SiutaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)