Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 2021

Studia na kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym  lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dietetyka jest intensywnie rozwijającą się dziedziną, która zajmuje się żywieniem zarówno zdrowego, jak i chorego człowieka. Od kilku lat popularność tej dyscypliny rośnie, ponieważ coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to w jaki sposób się odżywiają i co niesie za sobą zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe żywienie. Dietetyka to także popularny kierunek studiów, który obejmuje zagadnienia związane z medycyną, biologią, farmakologią, czy chemią żywności. Gdzie można studiować Dietetykę? W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci poznają zasady planowania, nadzorowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności, jak również zasady oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, a także prowadzenia edukacji żywieniowej. Ponadto, otrzymują możliwość wyboru specjalistycznej ścieżki kształcenia. Są nimi: Dietetyka kliniczna oraz Dietetyka stosowana

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka,
 • fizjologia człowieka,
 • edukacja żywieniowa,
 • socjologia żywienia,
 • mikrobiologia ogólna i żywności,
 • produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa,
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • toksykologia i bezpieczeństwo żywienia,
 • komplementarne metody w promocji zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i opracowywania jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, rozpoznawania i zapobiegania otyłości i niedożywienia, prowadzenia dokumentacji żywienia i stanu odżywienia pacjentów, czy też prowadzenia oświaty zdrowotnej. Uczą się także organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i kontrolować jakość produktów żywnościowych.

 

Praca po studiach

Decydując się na jedną z dwóch ścieżek kształcenia, absolwenci posiadają kwalifikacje do pojęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek żywienia zbiorowego, jak również w organizacjach konsumenckich, placówkach opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach sportowych, a dodatkowo po ukończeniu specjalności nauczycielskiej- w szkolnictwie. Ponadto, studian na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia umożliwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, Dietetyka cieszy się rosnącą popularnością. Kierunek ten wybiera coraz więcej osób i z pozyskaną na studiach wiedzą łączy szerokie plany. Ale gdzie podjąć studia? Która uczelnia najlepiej przygotuje do pracy? Planując studiować w stolicy warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Dietetyki mówi:

„Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to nowoczesna uczelnia i właśnie nowoczesne podejście do kształcenia przekonało mnie najbardziej. Poza tym, panuje tutaj przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce i sprawia, że studia nie są tylko nauką, ale czymś więcej, fajną przygodą.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie:

Absolwent kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • chemii żywności,
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia,
 • zasad planowania jadłospisów,
 • interakcji leków z żywnością,
 • zadań edukacji żywieniowej,
 • analizy i oceny jakości żywności,
 • higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)