Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka

25.01.2022

Dietetyka – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 2022

Studia na kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dietetyka w WSIIZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym  lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dietetyka jest intensywnie rozwijającą się dziedziną, która zajmuje się żywieniem zarówno zdrowego, jak i chorego człowieka. Od kilku lat popularność tej dyscypliny rośnie, ponieważ coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to w jaki sposób się odżywiają i co niesie za sobą zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe żywienie. Dietetyka to także popularny kierunek studiów, który obejmuje zagadnienia związane z medycyną, biologią, farmakologią, czy chemią żywności. Gdzie można studiować Dietetykę? W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci poznają zasady planowania, nadzorowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności, jak również zasady oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, a także prowadzenia edukacji żywieniowej. Ponadto, otrzymują możliwość wyboru specjalistycznej ścieżki kształcenia. Są nimi: Dietetyka kliniczna oraz Dietetyka stosowana

 

Program kształcenia na kierunku Dietetyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Dzięki realizowanym zajęciom studenci nabywają umiejętności planowania, nadzorowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze, stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia, a także planowania i opracowywania jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet.

Absolwenci studiów na kierunku Dietetyka wyróżniają się solidnym przygotowaniem zawodowym z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Przygotowani są do realizowania różnych działań i wykonywania różnych zadań, na czele z oceną stanu odżywienia, czy zapobieganiem chorób żywieniowo- zależnych. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować nie tylko w zakładach opieki zdrowotnej, ale i organizacjach konsumenckich, czy klubach sportowych.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka,
 • fizjologia człowieka,
 • edukacja żywieniowa,
 • socjologia żywienia,
 • mikrobiologia ogólna i żywności,
 • produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa,
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • toksykologia i bezpieczeństwo żywienia,
 • komplementarne metody w promocji zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i opracowywania jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, rozpoznawania i zapobiegania otyłości i niedożywienia, prowadzenia dokumentacji żywienia i stanu odżywienia pacjentów, czy też prowadzenia oświaty zdrowotnej. Uczą się także organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i kontrolować jakość produktów żywnościowych.

 

Praca po studiach

Decydując się na jedną z dwóch ścieżek kształcenia, absolwenci posiadają kwalifikacje do pojęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek żywienia zbiorowego, jak również w organizacjach konsumenckich, placówkach opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach sportowych, a dodatkowo po ukończeniu specjalności nauczycielskiej- w szkolnictwie. Ponadto, studian na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia umożliwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, Dietetyka cieszy się rosnącą popularnością. Kierunek ten wybiera coraz więcej osób i z pozyskaną na studiach wiedzą łączy szerokie plany. Ale gdzie podjąć studia? Która uczelnia najlepiej przygotuje do pracy? Planując studiować w stolicy warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Dietetyki mówi:

„Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to nowoczesna uczelnia i właśnie nowoczesne podejście do kształcenia przekonało mnie najbardziej. Poza tym, panuje tutaj przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce i sprawia, że studia nie są tylko nauką, ale czymś więcej, fajną przygodą.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Warszawa

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie:

Absolwent kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • chemii żywności,
 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia,
 • zasad planowania jadłospisów,
 • interakcji leków z żywnością,
 • zadań edukacji żywieniowej,
 • analizy i oceny jakości żywności,
 • higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Komentarze (0)