Prawo

Prawo

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Prawo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Prawo jest kierunkiem, który uchodzi za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby każdego roku w rozmaitych rankingach popularności zajmować najwyższe pozycje. Z racji dużego zainteresowania, Prawo widnieje w licznych katalogach dydaktycznych. Można je odnaleźć także w Akademii Sztuki Wojennej, która stawia sobie za cel przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać istotną rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

Kształcenie na kierunku Prawo w Akademii Sztuki Wojennej umożliwia pozyskanie pogłębionej wiedzy teoretycznej, jak również specjalistycznej wiedzy praktycznej. W związku z misją uczelni, duży nacisk kładziony jest na zaznajomienie się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego, finansów wojskowych, prawa nowych technologii, czy prawa lotniczego i kosmicznego. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą wybrać ścieżkę kariery i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek Prawo w Akademii Sztuki Wojennej charakteryzuje się bogatym programem nauczania. Widnieją w nim między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo obronne,
 • prawo bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo imigracyjne i azylowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Prawa w Akademii Sztuki Wojennej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: interpretowania i wyjaśniania norm prawnych, interpretowania zjawisk społeczno- prawnych, identyfikowania konkretnych problemów w ramach określonej gałęzi prawa, analizowania konkretnych stanów faktycznych i prawnych oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć.

 

Opinie

Prawo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków. Kandydaci nie mają trudności z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych, lecz stwarza to problem wyboru odpowiedniej uczelni. Planując naukę w stolicy warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej opinie? Robert, student Prawa mówi:

„Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia z bogatymi tradycjami i to przede wszystkim one sprawiły, że podjąłem studia właśnie tutaj. To uczelnia inna niż wszystkie i każdy się o tym przekona, gdy rozpocznie naukę.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Warszawa

Prawo studia

Prawo studia online

Prawo studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie  posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa karnego,
 • prawnych aspektów funkcjonowania służb specjalnych,
 • prawnych podstaw zarządzania kryzysowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
 • prawa imigracyjnego i azylowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Akademii Sztuki Wojennej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • administracji europejskiej,
 • siłach zbrojnych,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • służbie kontrwywiadu wojskowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)