Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.  Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na APS zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r

W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółowe informacje znajdziesz na aps.edu.pl/rekrutacja

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na APS mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych oraz 7 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunki 2024/2025

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2024/2025

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Logopedia
 • Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika zdolności i informatyki
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia

Dowiedz się więcej APS w Warszawie

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

12 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

15 - 17 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do 18 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2024
Składanie dokumentów 22-23 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji 12 lipca 2024
Składanie dokumentów 15-17 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na aps.edu.pl/rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej znajdziesz tutaj.

Limity przyjęć znadziesz tutaj

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad znadziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w kraju. Swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Od początku działalności jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury.

Misją Akademii jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz studia w szkole doktorskiej.

Ze względu na profil i charakter uczelnia kładzie szczególny nacisk na łączenie teorii z praktyką. Świadczą o tym nowoczesne programy nauczania, a także w zakresie organizacji praktyk i we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Oferta edukacyjna Akademii Pedagogiki Specjalnej składa się z dziewięciu kierunków kształcenia. Na kandydatów czekają sztandarowe dyscypliny takie jak Pedagogika, Pedagogika specjalna, czy Psychologia, lecz również Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, czy Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością.

Realizowane kierunki charakteryzują się programami kształcenia, które dostosowane są do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, umożliwiają naukę pod okiem doświadczonych specjalistów i autorytetów naukowych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 10.07.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 16.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 16.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono 26

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Animacja społeczno-kulturowa
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Artystyczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - nauczycielska)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych - nienauczycielska)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogika)
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu (surdopedagogika)
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Edukacja medialna i techniki dziennikarskie
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Edukacyjny content design
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Pedagogika

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna w społeczności lokalnej
Praca socjalna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna z rodziną (poradnictwo, asystentura)
Praca socjalna

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Psychologia kliniczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychopedagogika kreatywności
Pedagogika

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Socjologia komunikacji społecznej
Socjologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Socjologia kultury - badania i marketing
Socjologia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Socjologia mediów
Socjologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Socjologia zmiany społecznej
Socjologia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Stosowana psychologia społeczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Terapia pedagogiczna
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pedagogika specjalna

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)