Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) - przedmioty maturalne

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek

kierunek przedmioty
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Logopedia Logopedia biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika Pedagogika biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Pedagogika zdolności i informatyki Pedagogika zdolności i informatyki biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Praca socjalna Praca socjalna biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Psychologia Psychologia biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej
Socjologia Socjologia biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Dowiedz się więcej