Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Politechnice Krakowskiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 3 czerwca do 17 września 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PK zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. (terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna).

Dotyczy wszystkich kierunków poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego). W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnie Krakowskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Krakowskiej powiększyła się o 3 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju oraz informatyka materiałowa.

 

Politechnika Krakowska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia na PK ubiegało się 10 608 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Krakowska przygotowała ponad 2,8 tys. miejsc. Najpopularniejsza okazała się informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 10 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka stosowana (ponad 9 osób na jedno miejsce), informatyka w inżynierii komputerowej (ponad 8 osób na miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (ponad 6 osób na miejsce) oraz automatyka i robotyka (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Politechnika Krakowska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunków) i drugiego (27 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PK mogą aplikować na 35 kierunków studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Krakowska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Krakowska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Additive manufacturing - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Architektura - Wydział Architektury
 • Architektura krajobrazu - Wydział Architektury
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny
 • Biotechnologia przemysłowa - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej
 • Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Elektrotechnika i automatyka - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Environmental and land engineering - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Fizyka techniczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Informatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Informatyka materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Informatyka stosowana - Wydział Mechaniczny
 • Informatyka w inżynierii komputerowej - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Infotronika - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Inżynieria medyczna - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Mechaniczny
 • Matematyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Matematyka stosowana - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny
 • Nanotechnologie i nanomateriały - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Pojazdy samochodowe - Wydział Mechaniczny
 • Środki transportu i logistyka - Wydział Mechaniczny
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Transport - Wydział Inżynierii Lądowej

dowiedz się więcej rekrutacja.pk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (wszystkie kierunki poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego)

od 3 czerwca do 17 września 2024

Ogłoszenie wyników

12 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja (kierunek architektura)

od 3 czerwca do 10 czerwca 2024

Egzamin wstępny

12 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

18 czerwca 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

 19 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja (kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego) od 3 czerwca do 10 września 2024
Składanie portfolio w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego od 12 czerwca do 8 lipca 2024
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów od 12 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 24 czerwca do 13 września 2024

Ogłoszenie list studentów 23 września 2024
Składanie dokumentów określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Krakowskiej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, potrafiące sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki. Przez cały okres swojego funkcjonowania uczelnia wielokrotnie zmieniała swój program, za każdym razem przystosowując go do aktualnych warunków cywilizacyjnych i potrzeb naukowych.

Co oczywiste, najważniejszym zadaniem uczelni jest kształcenie, ale studenci Politechniki Krakowskiej mogą poszerzać horyzonty i rozwijać zainteresowania nie tylko podczas zajęć. Służą temu liczne koła naukowe, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Ponadto, studenci PK mają możliwość rozwijania pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. W bogatej ofercie edukacyjnej można odnaleźć kierunki, które prowadzone są w języku angielskim.

Studenci Politechniki Krakowskiej otrzymują również możliwość kształcenia się poza murami uczelni, a wszystko dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej i ofercie programu Erasmus+. Uczelnia posiada podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak między innymi: Universite de Liege, Brno University of Technology, Politecnico do Porto, Istanbul Technical University, Hogeschool van Amsterdam, czy Aalesund University College.

W katalogu dydaktycznym Politechniki Krakowskiej znajduje się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest także w języku angielskim. W ofercie uczelni występują kierunki tak popularne jak: Automatyka i robotyka, Architektura, czy Mechanika i budowa maszyn, jak również Pojazdy samochodowe, Nanotechnologie i nanomateriały, Inżynieria czystego powietrza, czy Systemy i urządzenia przemysłowe.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 17.09.2024 od 03.06.2024 do 17.09.2024
Studia II stopnia od 24.06.2024 do 13.09.2024 od 24.06.2024 do 13.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 17.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.06.2024 do 13.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 17.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.06.2024 do 13.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: znaleziono 36

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Additive manufacturing
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia przemysłowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika i automatyka
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and land engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w inżynierii komputerowej
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Infotronika
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria medyczna
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nanotechnologie i nanomateriały
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pojazdy samochodowe
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Środki transportu i logistyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)