Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbędzie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 3 czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AGH zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz nakandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W rekrutacji 2023/2024 Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała ponad 4,8 tys. miejsc na ponad 80 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się inżynieria i analiza danych, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 11 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka i systemy inteligentne (ponad 10 osób na jedno miejsce), informatyka społeczna (ponad 10 osób na miejsce), informatyka stosowana (ponad 9 osób na miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo (ponad 9 osób na miejsce).   

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (64 kierunki) i drugiego (69 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AGH mogą aplikować na 80 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka przemysłowa i robotyka
 • Budownictwo
 • Ceramika
 • Chemia budowlana
 • Chemia w kryminalistyce
 • Computer science
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Edukacja techniczno - informatyczna
 • Ekologiczne źródła energii
 • Electronics and telecommunications
 • Elektronika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 • Energetyka wodorowa
 • Energy and environmental engineering
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe
 • Geologia stosowana
 • Geoturystyka
 • Informatyka
 • Informatyka
 • Informatyka - data science
 • Informatyka geoprzestrzenna
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i systemy inteligentne
 • Informatyka społeczna
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka techniczna
 • Inżynieria akustyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria ciepła
 • Inżynieria górnicza
 • Inżynieria i analiza danych
 • Inżynieria i monitoring środowiska
 • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 • Inżynieria kształtowania środowiska
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczna i materiałowa
 • Inżynieria mechatroniczna
 • Inżynieria metali
 • Inżynieria metali nieżelaznych
 • Inżynieria naftowa i gazownicza
 • Inżynieria obliczeniowa
 • Inżynieria procesów odlewniczych
 • Inżynieria procesów przemysłowych
 • Inżynieria produkcji i jakości
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
 • Materiały i technologie metali nieżelaznych
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronic engineering
 • Metallurgical engineering
 • Metalurgia
 • Mikro­elektronika w technice i medycynie
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 • Modern materials design and application
 • Nanoinżynieria materiałów
 • Nanoinżynieria materiałów
 • Nowoczesne technologie paliwowe
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • Raw materials value chain
 • Recykling i metalurgia
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • Socjologia
 • Technologia chemiczna
 • Technologia chemiczna
 • Technologie przemysłu 4.0
 • Teleinformatyka
 • Tworzywa i technologie motoryzacyjne
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc lipiec 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura od lipca do sierpnia 2024
Elektroniczna rejestracja - IV tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - IV tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - IV tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - I tura lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Górniczo Hutniczej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na AGH w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 AGH powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: chemia w kryminalistyce, energy and environmental engineering, modern materials design and application, raw materials value chain, zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja.

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rekrutacji na studia 2022/2023 najpopularniejsze okazały się kierunki studiów związane z informatyką.

W roku akademickim 2022/2023 AGH przygotowała 4971 miejsc na studiach I stopnia. Kandydaci mogli aplikować na ponad 60 kierunków studiów od 6 czerwca do 11 lipca 2022 r., a wyniki I tury rekrutacji poznali 12 lipca 2022 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 9,92
 • Informatyka Społeczna: 8,94
 • Inżynieria i Analiza Danych: 8,50
 • Cyberbezpieczeństwo: 7,50
 • Informatyka Stosowana: 7,50
 • Teleinformatyka: 7,36
 • Informatyka i Ekonometria: 5,64
 • Zarządzanie: 5,22
 • Automatyka i Robotyka: 5,06
 • Informatyka Techniczna: 4,95

*pod względem liczby kandydatów na miejsce

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 1127
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1042
 • Automatyka i Robotyka: 728
 • Budownictwo: 665
 • Informatyka Społeczna: 644
 • Informatyka Stosowana: 630
 • Informatyka Techniczna: 594
 • Geodezja i Kartografia: 544
 • Mechanika i Budowa Maszyn: 539
 • Teleinformatyka: 515

*pod względem liczby zgłoszeń

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej początków XX wieku, kiedy to w 1912 roku grupa inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła starania o zgodę na powołanie w mieście uczelni kształcącej inżynierów górnictwa.

Dzisiaj krakowska AGH jest jedną z najpopularniejszych szkół wyższych, zajmującą wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach i kształcącą ponad 25 tysięcy studentów, jak również patentową potęgą – Akademia zajmuje bowiem czołowe miejsce wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie prowadzi kształcenie na wszystkich rodzajach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując szeroki profil nauczania dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć, bądź siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 3 albo cztery semestry i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie to szeroka paleta dyscyplin technicznych i inżynierskich. Można w niej odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Automatyka przemysłowa i robotyka, Geologia stosowana, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria górnicza, czy Metalurgia. W gronie dyscyplin o charakterze inżynierskim funkcjonują również kierunki odbiegające od tego charakteru i reprezentujące nauki humanistyczne. AGH oferuje kształcenie również w zakresie takich kierunków jak: Kulturoznawstwo, czy Socjologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 85

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Energy and environmental engineering
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ciepła
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria obliczeniowa
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronic engineering
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Metallurgical engineering
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modern materials design and application
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Raw materials value chain
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (1)

Ralf odpowiedz

Hi mates, how is the whole thing, and what you would like to say regarding this piece of writing, in my view its in fact awesome designed for me. velorian.top