Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w rekrutacji na studia 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach w ramach studiów pierwszego (20 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSPA mogą aplikować na 21 kierunków studiów stacjonarnych i 21 kierunków studiów niestacjonarnych oraz 10 kierunków w ramach studiów online.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • administracja - studia online
 • architecture
 • architektura
 • computer science
 • finance and accounting
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość - studia online
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna - studia online
 • informatyka
 • informatyka - studia online
 • interior design
 • international relations
 • management
 • media and journalism
 • media i dziennikarstwo
 • media i dziennikarstwo - studia online
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • praca socjalna - studia online
 • projektowanie wnętrz
 • sociology
 • socjologia
 • socjologia - studia online
 • stosunki międzynarodowe
 • stosunki międzynarodowe - studia online
 • transport
 • transport - studia online
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online

Dowiedz się więcej: wspa.pl

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została powołana do życia w 1998 roku. Od początku stawia na nowoczesne formy kształcenia i rozwijanie kreatywności oraz cech przedsiębiorczych.

Istotnym elementem działalności uczelni jest Technologia Kreatywności, czyli specjalny program, etapami którego są: poszerzanie wyobraźni, realizacja projektów oraz wdrożenie pomysłów. Program skierowany jest do tych studentów, którym zależy na rozwoju potencjału osobistego.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. Istotne miejsce w ofercie dydaktycznej zajmuje kształcenie specjalistyczne, którego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnych zawodach.

Innowacyjność kształcenia w WSPA polega między innymi na maksymalnym wykorzystaniu czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta, uzupełnieniu obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nieujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku, pozyskiwaniu kompetencji społecznych, czy możliwości realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku.

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie składa się z kierunków reprezentujących różne dziedziny. W katalogu odnajdziemy między innymi: Informatykę, Zarządzanie, Socjologię, Architekturę, czy Projektowanie wnętrz. Kierunki podzielone są na studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.

Atutem kształcenia w lubelskiej WSPA jest przygotowywanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym. Służą temu różnego rodzaju programy, w tym program mobilności czy szansa na podwójne dyplomowanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia 2023

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: znaleziono 32

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Administracja - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Architecture

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance and accounting

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Finanse i rachunkowość - studia online

I stopnia

online

Gospodarka przestrzenna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Gospodarka przestrzenna - studia online

I stopnia

online

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Informatyka - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Interior design

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International relations

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media and journalism

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media i dziennikarstwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Media i dziennikarstwo - studia online

I stopnia

online

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Praca socjalna - studia online

I stopnia

online

Projektowanie wnętrz

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sociology

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Socjologia - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Stosunki międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Stosunki międzynarodowe - studia online

I stopnia

online

Transport

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Transport - studia online

I stopnia

online

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)