Ekonomia studia online

Ekonomia studia online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Ekonomia studia online – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Wszyscy dobrze wiedzą, że Ekonomię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. A czy można ją studiować w trybie online? Oczywiście, że tak. Taką możliwość daje Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Ekonomia w trybie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej przygotowanie do pracy w roli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci otrzymują możliwość wyboru ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących propozycji: Rachunkowość i finanse z windykacją należności, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Bankowość.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ekonomia studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • socjologia organizacji,
 • statystyka ekonomiczna,
 • współczesne koncepcje zarządzania,
 • analiza ekonomiczna,
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prawo finansowe i handlowe,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie płynnością finansową

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ekonomii w trybie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym, sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych, prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, interpretowania danych statystycznych, sporządzania sprawozdań finansowych, prognozowania, konstruowania i wykorzystywania modeli decyzyjnych.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Ekonomii online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w bankach, agencjach bankowych, biurach maklerskich, agencjach pośrednictwa finansowego, zakładach ubezpieczeń, firmach konsultingowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, urzędach administracji samorządowej, organizacjach sektora publicznego.

 

Opinie

Ekonomia jest kierunkiem, który bez trudu odnaleźć można w ofertach dydaktycznych studiów realizowanych w tradycyjnej w formie. W katalogach studiów online nie jest to już tak proste. Planując kształcenie na tym kierunku i w formule online warto zajrzeć do katalogu edukacyjnego omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Kamil, student Ekonomii online mówi:

„Studia online pozwalają skupić się wyłącznie na nauce, a na dodatek dają możliwość zdobywania wiedzy we własnym tempie. Poza tym, studia online w AHE prowadzone są przez świetnych wykładowców, więc poziom kształcenia nie odbiega od tego, realizowanego na studiach tradycyjnych.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent kierunku Ekonomia studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym,
 • sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych,
 • prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • interpretowania danych statystycznych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • prognozowania, konstruowania i wykorzystywania modeli decyzyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia studia online:

Absolwent kierunku Ekonomia studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • agencjach bankowych,
 • biurach maklerskich,
 • agencjach pośrednictwa finansowego,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • urzędach administracji samorządowej,
 • organizacjach sektora publicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)