Logistyka - studia wojskowe

Logistyka - studia wojskowe

Logistyka - studia wojskowe

11.04.2022

Logistyka studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Prowadzenie kierunku Logistyka w ramach studiów wojskowych nie powinno nikogo dziwić, bowiem historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Prawdopodobnie pierwszym twórcą systemu logistycznego był Aleksander Wielki, natomiast termin „logistyka” po raz pierwszy został użyty w XIX wieku, przez francuskiego generała Henriego de Jomini. Studia w WAT realizowane są jako jednolite studia magisterskie, trwają dziesięć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Studia na kierunku logistyka - studia wojskowe w WAT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych oraz organizacji zarządzania.

Studenci nabywają umiejętności menedżerskich, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, jak również umiejętności w zakresie zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem. Ponadto, studenci nabywają umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • maszynoznawstwo,
 • badania operacyjne i teoria optymalizacji,
 • inżynieria jakości w logistyce,
 • niezawodność systemów logistycznych,
 • projektowanie procesów logistycznych,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • analiza danych w logistyce,
 • mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • specjalistyczne usługi logistyczne,
 • logistyka dystrybucji

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Logistyki na studiach wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Maciek, student Logistyki na studiach wojskowych mówi:

„Studia w WAT to pewna przyszłość. Zdecydowałem się na studia ze względu na zainteresowania wojskiem oraz zainteresowania logistyką. Połączyłem to, co lubię z tym, co chciałbym robić zawodowo. „

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Logistyka studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Logistyka studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw dowodzenia,
 • topografii wojskowej,
 • mechaniki technicznej,
 • budowy i eksploatacji środków transportu samochodowego,
 • logistyki zaopatrzenia,
 • projektowania maszyn i urządzeń w logistyce,
 • projektowania procesów logistycznych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zabezpieczenia logistycznego działań taktycznych,
 • podstaw eksploatacji sprzętu wojskowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka studia wojskowe:

Absolwent kierunku Logistyka studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku logistyka - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)