Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

27.01.2022

Pedagogika – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Pedagogika należy do najpopularniejszych kierunków studiów. Niesłabnące zainteresowanie może wyłącznie cieszyć, bowiem jest to dziedzina, która skupia uwagę na drugim człowieku. Studenci studiów pedagogicznych zaznajamiają się z wieloma zagadnieniami, które dotyczą wychowania, kształcenia, wsparcia, czy resocjalizacji. Nabywają licznych kompetencji, dzięki którym możliwa jest efektywna działalność. A gdzie można studiować Pedagogikę? Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Studia na kierunku pedagogika w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studia stanowią przygotowanie do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Kierunek realizowany jest w podziale na następujące specjalności: Resocjalizacja z socjoterapią, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza (na studiach pierwszego stopnia), Resocjalizacja z socjoterapią, Tanatopedagogika (na studiach drugiego stopnia).

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oparte są na bogatym programie nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia chrześcijańska,
 • współczesne koncepcje edukacyjne,
 • aksjologiczne podstawy edukacji,
 • metodologia badań społecznych,
 • wsparcie instytucjonalne i środowiskowe chorych i rodzin,
 • instytucjonalne formy resocjalizacji,
 • emisja głosu,
 • historia filozofii,
 • historia myśli pedagogicznej,
 • socjologia wychowania,
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
 • zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży,
 • profilaktyka społeczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie nabywają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat procesu wychowania, konstruowania i stosowania programów działań profilaktycznych i kompensacyjnych, diagnozowania i stosowania narzędzi diagnostycznych w badaniu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, posługiwania się zasadami i normami etycznymi.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych, domach pomocy społecznej, hospicjach.

 

Opinie

Pedagogika od lat należy do grupy najchętniej obieranych kierunków. Można ją studiować w wielu uczelniach, które proponują studentom rozbudowane programy nauczania oraz specjalności i ścieżki kształcenia. Którą z nich wybrać? Planując studia w Krakowie warto zapoznać się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Monika, studentka Pedagogiki mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest uczelnią wyjątkową i każdy, kto zaczyna studia przekonuje się o tym od razu. Tutaj panuje fantastyczna, przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce i rozwijaniu zainteresowań. To dobre miejsce dla każdego, kto chce zdobyć dobre wykształcenie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA  - ważne informacje

Pedagogika studia Kraków

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii myśli pedagogicznej,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • współczesnych koncepcji edukacyjnych,
 • instytucjonalnych form resocjalizacji,
 • zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • kurateli sądowej,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • policyjnej izbie dziecka,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)