UJD w Częstochowie - rekrutacja na studia II stopnia

UJD w Częstochowie - rekrutacja na studia II stopnia

Studia Częstochowa - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

15.02.2022

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - rekrutacja na studia II stopnia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od 1 lutego 2022 roku prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na semestr letni. Kandydaci mogą rejestrować się na studia stacjonarne na kierunki takie jak: malarstwo i inżynieria bezpieczeństwa, a także na studia niestacjonarne na kierunek inżynieria bezpieczeństwa.

Kandydaci na studia magisterskie mają czas na rejestrację do 22 lutego 2022 roku. 24 lutego zostaną ogłoszone listy rankingowe, a 25 lutego 2022 roku zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia drugiego stopnia.

 

Studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza to uczelnia wyższa mieszcząca się w Częstochowie. Uczelnia szczyci się Biblioteką Uniwersytecką, której zbiory sięgają ponad 355 tysięcy pozycji. Szkoła wyższa chętnie nawiązuje współpracę zagraniczne, obecnie wymiana odbywa się na terenie 13 krajów.

Uniwersytet z roku na rok podnosi jakość kształcenia. Studenci otrzymują wiele możliwości rozwijania swoich umiejętności np. podczas bezpłatnych zajęć z języków obcych lub poprzez studiowanie na kierunkach dualnych. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-przyrodniczym mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy kierunki studiów

W rankingu popularności na pierwszym miejscu znajduje się informatyka, która z każdym rokiem przyciąga rzeszę kandydatów. Informatycy są wyjątkowo rozchwytywani w dzisiejszych czasach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych naukowców akademickich, którzy podążają za dynamicznie rozwijająca się dziedziną, jaką jest informatyka.

Na kolejnym miejscy plasuję się psychologia. Kierunek przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą człowieka, niesienia pomocy psychologicznej, a także rozpoznawania dysfunkcji i zaburzeń w wymiarze indywidualnym oraz społecznym. Absolwenci są pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Kursy prowadzone są przez znamienitych wykładowców akademickich.

Prawo zajmuje niezmiennie wysokie miejsce na liście popularności. Studenci podczas toku studiów zdobywają wiedzę między innymi z: analizy problemów prawnych, języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także specjalistycznego języka obcego z zakresu prawa. Absolwenci posiadają wysokie kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w zawodzie.

Do popularnych kierunków zaliczyć można filologię angielską i ekonomię. Kierunki cieszą się dużą popularnością, ze względu na wysoki poziom kształcenia. Zajęcia przygotowywane są z dużą precyzją, tak aby słuchacze zdobyli niezbędną wiedzę. Wykładowcy akademiccy podążają za nowymi trendami naukowymi.

Wśród popularnych kierunków studiów znajduję się fizjoterapia i administracja. Studenci fizjoterapii podczas trwania studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z: rehabilitacji człowieka chorego, metod usprawniania ruchowego, a także z metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Absolwenci administracji posiadają wiedzę z zakresu: prawa administracyjnego, a także stosowania i interpretowania go.

Warto zwrócić uwagę na kierunki takie jak: dietetyka, kosmetologia oraz pielęgniarstwo. Dla słuchaczy tych kierunków zostały skrupulatnie i rzetelnie stworzone programy kształcenia, które uwzględniają wszystkie niezbędne przedmioty rozwijające wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy, ze względu na wysokie kwalifikacje.

Grafika i pedagogika to kierunki skierowane do osób ambitnych i pracowitych. Przedmioty prowadzone są zgodnie z nowymi trendami naukowymi przez najlepszych wykładowców akademickich. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy dba o jak najwyższej jakości kształcenie, a także o wykwalifikowaną kadrę naukowców akademickich.

Komentarze (0)